Skoči na glavni sadržaj

25. ožujka 2006.

25. ožujka 2006.

Skupština poduzeća Intus informatika d.o.o. donijela je na sjednici održanoj 25. ožujka 2006. godine odluku o osnivanju "Visoke škole za informacijske tehnologije" u Zagrebu.
TAGS

Portfolio

UPIS - dokumenti

Dokumenti koje je potrebno donijeti na upis za studente koji prvi put upisuju 1. godinu

Podrška prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju

Predstavnici Vijeća studenata VSITE-a su sudjelovali na Vijeću studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske koje je jednoglasno podržalo prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. e-savjetovanje još traje.

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264