Skoči na glavni sadržaj

Strategija

VSITE je uspostavio niz mehanizama da bi bio na visini svoje misije i vizije. Tako su Akcijskim programom za ostvarivanje Strategije razvoja VSITE-a za razdoblje 2017.-2021. utvrđeni zadaci, pokazatelji učinka, odgovorne osobe i rok provedbe, u skladu s Poslovnikom sustava upravljanja kvalitetom, Priručnikom za osiguravanje kvalitete i drugim općim aktima VSITE-a. 

Redovitim praćenjem Akcijskog programa ocjenjuje se stupanj ostvarivanja strateških ciljeva, utvrđuju se mjere za poboljšanje kvalitete i njihove realizacije.

U dokumentima VSITE-a razrađeni su detaljni planovi kojima se definiraju i konkretni zadaci u vezi kvalitete, informacijske sigurnosti, cjeloživotnog učenja, izdavanja udžbenika, mobilnosti, međunarodne suradnje, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, suradnje s gospodarstvom, razvoja informacijskog sustava SCAD, razvoja sustava e-učenja, marketinga, javnog djelovanja te investicija.

Ostvarivanjem ovih zadataka sustav upravljanja kvalitetom VSITE-a ulazi u najvišu razvojnu fazu u kojoj su potpuno provedeni svi zahtjevi ESG standarda prema Kriterijima AZVO-a za ocjenjivanje kvalitete veleučilišta i visokih škola.
 

VSITE

Strateški ciljevi VSITE-a u skladu su s njegovom misijom i vizijom:
  • unaprjeđenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom koji zadovoljava kriterije izvrsnosti i osigurava kontinuitet rada i poslovanja visokog učilišta uz potporu suvremenih informacijskih tehnologija.
  • unaprjeđivanje studijskih programa kako bi VSITE ostao inkubator prvostupnika te specijalista inženjera informacijskih tehnologija potrebnih sektoru i neophodnih za digitalizaciju gospodarstva i društva
  • afirmacija Inovacijsko-razvojnog centra kao nositelja suradnje VSITE-a s gospodarstvom i afirmacija VSITE-a kao nezaobilaznog čimbenika razvoja IKT sektora u Hrvatskoj
  • internacionalizacija VSITE-a kroz mobilnost i međunarodnu suradnju
  • ulaganje u opremu i prostor potrebnu za izobrazbu stručnjaka za primjenu novih informacijskih tehnologija
  • razvoj web aplikacije SCAD-a (School Administration) u sustav e-administracije koji uspješno koriste svi članovi VSITE zajednice
  • uspostava sustava e-učenja
  • racionalno raspolaganje sredstvima

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264