Skoči na glavni sadržaj

Cjeloživotno obrazovanje

Značajan dio studenata VSITE-a čine zaposleni koji se uz potporu poslodavca ili za vlastite potrebe žele dokvalificirati i osuvremeniti znanja potrebna na radnom mjestu.  Za takve studente je predložen upis manje kolegija, odnosno ECTS-a godišnje, čime je omogućena organizacija nastave radnim danom u popodnevnim satima, iza 16:45. Na taj je način zaposlenima omogućeno pohađanje nastave unatoč obvezama na radnom mjestu, čime je efikasno ostvareno načelo cjeloživotnog obrazovanja. 
Poseban način cjeloživotnog obrazovanja su i uvijek aktualne radionice koje VSITE organizira već dugi niz godina.

Na VSITE-u razlikujemo tri načina cjeloživotnog obrazovanja.

  • cjeloviti izvanredni studij
  • djelomični izvanredni studij
  • radionice (neinstitucionalno obrazovanje)
     

Izvanredni studenti završavaju identičan studijski program kao i redoviti studenti, te dobivaju jednako vrijednu diplomu.
Specifičnost izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih tehnologija je u načinu izvođenja nastave za izvanredne studente. 
Preddiplomski studij je produžen na četiri godine, na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija studenti odslušaju u tri godine. Diplomski studij je produžen na dvije i pol godine, s tim da kolegije prva tri semestra redovnog studija studenti odslušaju u četiri semestra. Zadnja godina preddiplomskog studija, treća za redovne, odnosno četvrta za izvanredne, ista je za sve studente, kao i zadnji semestar diplomskog studija, odnosno četvrti semestar za redovite, odnosno peti za izvanredne studente. 
Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 sata na 18 do 20 sati, a organizacija nastave omogućuje izvanrednim studentima ispunjavanje istih obaveza u nastavi koje imaju i redovni studenti. Omogućavanje studija uz rad efikasan je način ostvarenja cjeloživotnog obrazovanja za polaznike koji se žele usavršiti završavanjem visokoškolskog programa.

Možda  se  u  poslovnom  svijetu  susrećete  s izazovima koji ne spadaju nužno u vašu struku, a  zahtijevaju specifična  IT  znanja  koja  na VSITE-u možete  steći upisom samo pojedinih kolegija  i  tako  se  osposobiti  za obavljanje poslova    koji    zahtijevaju    interdisciplinarna znanja.  Po završetku ovakvog individualiziranog programa, skrojenog prema vašim potrebama, dobivate prijepis ocjena sa pripadajućim ECTS bodovima. Stečeni ECTS  bodovi  se  priznaju  u slučaju da želite upisati cjeloviti studij.

Dugi niz godina VSITE njeguje tradiciju organizacije radionica pod vodstvom vrhunskih IT stručnjaka. Radionice su usmjerene na sudionike s ciljem svladavanja specifičnih vještina. VSITE je do sada organizirao čitav niz radionica za svoje studente i srednjoškolce kao što su Arduino, Linux, Digitalna elektronika, Mikrokontroleri I i II, Izrada računalnih igara, Cloud Computing, Photoshop, Illustrator, After Effects, Zaštita intelektualnog vlasništva u ICT sektoru, itd.

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264