Skoči na glavni sadržaj

Cjeloživotno obrazovanje

Značajan dio studenata VSITE-a čine zaposleni koji se uz potporu poslodavca ili za vlastite potrebe žele dokvalificirati i osuvremeniti znanja potrebna na radnom mjestu.  Za takve studente je predložen upis manje kolegija, odnosno ECTS-a godišnje, čime je omogućena organizacija nastave radnim danom u popodnevnim satima, iza 16:45. Na taj je način zaposlenima omogućeno pohađanje nastave unatoč obvezama na radnom mjestu, čime je efikasno ostvareno načelo cjeloživotnog obrazovanja. 
Poseban način cjeloživotnog obrazovanja su i uvijek aktualne radionice koje VSITE organizira već dugi niz godina.

Na VSITE-u razlikujemo tri načina cjeloživotnog obrazovanja.

 • cjeloviti izvanredni studij
 • djelomični izvanredni studij
 • radionice (neinstitucionalno obrazovanje)
   

Izvanredni studenti završavaju identičan studijski program kao i redoviti studenti, te dobivaju jednako vrijednu diplomu.
Specifičnost izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih tehnologija je u načinu izvođenja nastave za izvanredne studente. 
Preddiplomski studij je produžen na četiri godine, na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija studenti odslušaju u tri godine. Diplomski studij je produžen na dvije i pol godine, s tim da kolegije prva tri semestra redovnog studija studenti odslušaju u četiri semestra. Zadnja godina preddiplomskog studija, treća za redovne, odnosno četvrta za izvanredne, ista je za sve studente, kao i zadnji semestar diplomskog studija, odnosno četvrti semestar za redovite, odnosno peti za izvanredne studente. 
Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 sata na 18 do 20 sati, a organizacija nastave omogućuje izvanrednim studentima ispunjavanje istih obaveza u nastavi koje imaju i redovni studenti. Omogućavanje studija uz rad efikasan je način ostvarenja cjeloživotnog obrazovanja za polaznike koji se žele usavršiti završavanjem visokoškolskog programa.

Možda  se  u  poslovnom  svijetu  susrećete  s izazovima koji ne spadaju nužno u vašu struku, a  zahtijevaju specifična  IT  znanja  koja  na VSITE-u možete  steći upisom samo pojedinih kolegija  i  tako  se  osposobiti  za obavljanje poslova    koji    zahtijevaju    interdisciplinarna znanja.  Po završetku ovakvog individualiziranog programa, skrojenog prema vašim potrebama, dobivate prijepis ocjena sa pripadajućim ECTS bodovima. Stečeni ECTS  bodovi  se  priznaju  u slučaju da želite upisati cjeloviti studij.

Dugi niz godina VSITE njeguje tradiciju organizacije radionica pod vodstvom vrhunskih IT stručnjaka. Radionice su usmjerene na sudionike s ciljem svladavanja specifičnih vještina. VSITE je do sada organizirao čitav niz radionica za svoje studente i srednjoškolce kao što su Arduino, Linux, Digitalna elektronika, Mikrokontroleri I i II, Izrada računalnih igara, Cloud Computing, Photoshop, Illustrator, After Effects, Zaštita intelektualnog vlasništva u ICT sektoru, itd.

Početkom akademske godine 2022 / 2023 VsITe se pridružuje obitelji fakulteta i visokih škola koje su u svojem prostoru i nastavnom programu ugostile Mikrotik Akademiju. Radi se o programu podržanom od tvrtke Mikrotik  koji je namijenjen  univerzitetima, visokim i tehničkim školama i ostalim edukacijskim ustanovama. Mikrotik je poznati svjetski proizvođač hardvera i softvera namjenjenog upravljanju računalnim mrežama i prometom koji se je u posljednjih nekoliko godina svojim produktima značajno proširio i to od razine kućnih i personalnih uređaja do uređaja koji su kičma Interneta.

Detalje o MikroTik akademiji saznajte na linku

O PROGRAMU

Nositelj programa je Visoka škola za informacijske tehnologije iz Zagreba.

Cilj programa je obrazovati i osposobiti polaznike u kompetentne stručnjake na području informacijskih tehnologija koji mogu suvereno konkurirati na tržištu rada. VSITE  se u svom obrazovnom procesu oslanja na nastavnike i suradnike s dokazanim poznavanjem struke i teorijskim znanjem, kao i na priznate stručnjake iz gospodarstva koji nastavu obogaćuju brojnim primjerima iz svoje svakodnevne prakse.

Program je namijenjen osobama koje trebaju proširiti svoja znanja ili steći nova. Polaznici moraju zadovoljiti minimalne uvjete za pohađanje programa koji su određeni u silabusima predmeta koje obuhvaća program. Program nudi mogućnost obrazovanja i osposobljavanja zaposlenicima iz gospodarstva, tijela državne uprave, javnih poduzeća i građana koji će izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

ELEMENTI INOVATIVNOSTI INICIJALNOG PROGRAMA

1.    Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke
2.    Alati i postupci ljubičastog tima 1 i 2 
3.    Open source framework za informacijsku sigurnost  / Cybersec. otvorenih sustava 
4.    Analitičke vještine za potrebe kibernetičke sigurnosti 
5.    Inteligencija otvorenog pristupa 
6.    Računalna forenzika 
7.    Upravljanje kontinuitetom poslovanja

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati arhitekture sigurnosnih sustava 
2.    Razumjeti sustave integralne sigurnosti 
3.    Isplanirati model informacijske sigurnosti 
4.    Dizajnirati integralni sustav sigurnosti 
5.    Procijeniti sustav sigurnosti podataka 
6.    Razlikovati sigurnosne sustave za upravljanje pristupu informacijama 

OSTALE VRIJEDNOSTI PROGRAMA

Integrirani pristup razvoju 

Jačanje tehničkih znanosti u Hrvatskoj i stjecanje znanja iz područja značajnih za društvene informacijske sustave, korporativna računala i poslovne sustave te kritičnu infrastrukturu. 

Inovativan način održavanja nastave

Bazira se na simulacijama i timskom radu polaznika i predavača kao i na iskustvenom učenju. Kontinuirano osposobljavanje IT stručnjaka i IT menadžera na području kibernetičke sigurnosti koje je usmjereno na: 

 • preventivno djelovanje kroz definiranje pravila i postupaka informacijske sigurnosti te implementaciju odgovarajuće tehničko tehnološke opreme u cilju zaštite imovine i resursa
 • prijenos znanja i vještina digitalne forenzike u otkrivanju i sprečavanju daljnjih posljedica u slučaju kad se dogodi incident ili neki oblik kibernetičkog napada

PREDAVAČI

 • znanstvenici, profesori, viši predavači i predavači iz zagrebačkih visokih učilišta i veleučilišta
 • stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u informacijskoj i kibernetičkoj sigurnosti
 • stručnjaci i treneri iz digitalne i mrežne forenzike

Nositelji predmeta su dugogodišnji iskusni predavači na više visokih škola i veleučilišta kao i zaposlenici u prestižnim hrvatskim i inozemnim tvrtkama. Sudjelovali su u procesu akreditacije i pokretanja diplomskog studija informacijske sigurnosti i digitalne forenzike. Objavili su više stručnih i znanstvenih radova iz područja informacijske sigurnosti te projektiranja i razvoja informacijskih sustava, kao i na razvojima i integracijama IKT sustava, opće informatičke obuke i savjetovanja.

Predavači na programu:

Dr.sc. Darko Galinec, prof. v. š.
Dr.sc. Damir Delija, v. pred
Mr sc. Marinko Žagar, v. pred.
Goran Sirovatka, dipl. inž., pred.
Vladimir Kolar, dipl. inž.
Edmond Krusha, str. spec. inf. tech., pred.
Rajko Plečko, struč. spec. ing. techn. inf.
Ivo Šuste, dipl. inž., pred.
Mr. sc. Milan Davidović, v. pred.
Dubravko Žižak, pred.

PROGRAM

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

INICIJALNI PROGRAM

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Tehnički smjer

VSITE361

OIST

Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke

36

3

VSITE362

APPT

Alati i postupci ljubičastog tima

36

3

VSITE363

OSIS

Okvir otvorenih sustava informacijske sigurnosti

24

2

VSITE364

AVIS

Analitičke vještine za kibernetičku sigurnost

36

3

VSITE365

OSINT

Inteligencija otvorenog pristupa

36

3

VSITE265

RFOR

Računalna forenzika

60

5

VSITE366

BCM

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

24

2

VSITE367

KSIG

Kibernetička sigurnost

60

5

VSITE368

CISSP

Priprema za polaganje CISSP certifikata

60

5

 

 

Ukupno

352

31

Poslovni smjer

VSITE361

OIST

Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke

36

3

VSITE366

BCM

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

24

2

VSITE367

KSIG

Kibernetička sigurnost

60

5

VSITE368

CISSP

Priprema za polaganje CISSP certifikata

60

5

 

 

Ukupno

180

15

* P+V

 

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

Djelomični studij

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

I semestar (Zimske semestar)

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE261

URAS

Upravljanje računalnom sigurnosti

30+30

5

VSITE262

POIS

Pouzdanost informacijskih sustava

30+30

5

 

 

 

120

10

* P+V

 

II semestar (Ljetni semestar)

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE263

SRM

Sigurnost računalnih mreža

30+30

5

 

 

 

60

5

* P+V

 

III semestar (zimski semestar)

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Izborni kolegiji IT razine 6

VSITE153

SRP

Sigurnost računala i podataka

30+30

5

 

 

 

60

5

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE265

RFOR

Računalna forenzika

30+30

5

 

 

 

60

5

 

VAŽNE NAPOMENE O PROGRAMU

Voditelj programa
Edmond Krusha

Trajanje programa
Svi programi traju 36 sati (predavanja i vježbe).

Održavanje nastave
Održavanje nastave po hibridnom modelu (kontaktno i po potrebi na daljinu). Polaznicima inicijalnog programa omogućuje se udaljeni pristup na aktivnosti te pregledavanje snimke predavanja i vježbi. 

U slučaju potrebe nastavnicima se omogućava udaljeni pristup.

Mjesto održavanja nastave
Visoka škola za informacijske tehnologije, Klaićeva 7, 10000 Zagreb

Cijena
Iznosi 440 kn po ECTS-u, moguće obročno plaćanje

Resursi 
Za svakog polaznika osigurani su računalni resursi :

 • Osobno računalo (minimalno) 8GB RAM, 64 bita 4 jezgre CPU, 500 GB diska, 1GB ethernet, 3 USB porta, Windows OS ili Linux (Kali) virtualno, podrška za virtualizaciju.  
 • U radu će se koristiti virtualne mašine, preporuča se Vmvare, očekivano je 2 virtualne mašine po polazniku.

Ako se pojavi potreba za održavanje nastave pristupom na daljinu za polaznika biti će osigurano:  

 • Predavaonica opremljena za udaljenu nastavu – nastavna oprema i pomagala – „croma screen“, mikrofoni, kamera stativ, pleksiglas 
 • Računala i resursi prikladni za rad u virtualnom okruženju
 • Programska podrška prema programu s omogućenim udaljenim pristupom laboratorijskoj opremi  (splashtop, guacamole)
 • Laboratorijska oprema s računalima na koje je moguće instalirati MS Windows 11, LINUX, i Windows Server 

Software: Python, R, Ftk image, Autopsy, Tableau image, Mathlab, Julija, Jupiter
 

Katedra : Katedra za programiranje (KPROG)

Voditeljica katedre : Dragana Čulina, pred.

Naziv programa : UVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU I STROJNO UČENJE

Voditeljica programa : Dragana Čulina, voditeljica katedre KPROG

Ciljevi programa : Omogućiti alumnijima VSITE-a i drugih visokih učilišta stjecanje specijalističkih znanja i vještina iz područja umjetne inteligencije i strojnog učenja te osposobiti  polaznike za samostalnu izradu i primjenu modela umjetne inteligencije.

Kompetencije koje se stječu programom : Navedene u opisu predmeta u prilogu.

Izvođač programa : prof. dr. sc. Vojislav Kecman

Uvjeti za upis programa : Nema

Pretpostavke za završetak Programa : Položen ispit iz predmeta nakon pohađanja predavanja i laboratorijskih vježbi ili preko kolokvija tijekom semestra 

Cijena upisa i način plaćanja : Važeća cijena za 1 ECTS na dan upisa - jednokratno ili obročno plaćanje (prema izboru polaznika); ukupno 5 ECTS-a

Trajanje programa : 60  nastavnih sati + 90 sati samostalni rad (prema specifikaciji i silabusima predmeta), 1 semestar

Oblik praćenja kvalitete : Studentska anketa na kraju semestra (11-14. tjedan)

Broj ECTS bodova koji se ostvaruje završetkom programa : 5 ECTS-a

Izvedbeni plan : Uvod u umjetnu inteligenciju i strojno učenje - ljetni semestar, po tjednima u silabusu predmeta

Sadržaj potvrde koja se dobiva završetkom programa : Kao u dopunskoj ispravi za Preddiplomski stručni studij IT (UUISU)

Mogućnost priznavanja ECTS-a na studiju VI ili VII koji izvodi VSITE :

 

Naziv predmeta

Uvod u umjetnu inteligenciju i strojno učenje
 

Kod

VSITE137

Vrsta

Izborni kolegij 

Razina

Kolegij specijalističke razine

Godina

Treća

Semestar/trimestar

ljetni

ECTS 

(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS /  kolokviji, konzultacije, samostalno  učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati - 3 ECTS)

Nastavnik

prof. dr. sc. Vojislav Kecman

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja umjetne inteligencije i strojnog učenja i osposobljava polaznike za samostalnu izradu i primjenu modela umjetne inteligencije.

Preduvjeti za upis

nema

Sadržaj

Osnovni pojmovi umjetne inteligencije i strojnog učenja. Povijesni razvoj. Modeli: SVM, NN, RNN, DNN, CNN, QNN.

Perceptron: osnovni model, matematička funkcija, matrični prikaz. Aktivacijske funkcije: sigmoid, tanh, RELU. Neuronska mreža slojeva perceptrona, matrični prikaz.

Evaluacija svojstava i procjena uspješnosti. Kvantifikacija gubitaka. Metrike.

Opći pristup strojnom učenju. Optimizacija gubitaka. Gradijent i gradijentni spust. Prostiranje unatrag (eng. Backpropagation). Pravilo ulančavanja. Parametri strojnog učenja: brzina učenja (eng. Learning Rate), algoritmi adaptivne brzine učenja, Algoritmi s više početnih točaka (eng. Batch). Problem prenaučenosti (eng. Overfitting). Izbjegavanje prenaučenosti: regularizacija izbacivanjem (eng. Dropout), regularizacija ranim zaustavljanjem treniranja (eng. Early Stopping).

Python kao jezik umjetne inteligencije. Alati numeričke analize: numpy, scipy, pandas. Prezentacijski alati: matplotlib. Sustavi strojnog učenja i predikcije: pytorch, keras-tensorflow. QNN: qkeras.

 

Preporučena literatura

Materijali prof. Kecmana

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

      Testovi tijekom semestra

      Izrada seminarskog rada

      Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i

/ili modula

      Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala 

−    Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

      Vrednovanje rultata ispita (godišnje)

 

Katedra :Katedra za programiranje (KPROG)

Voditeljica katedre : Dragana Čulina, pred.

Naziv programa : PROGRAMIRANJE U C# I PRINCIPI OBJEKTNO-ORIJENTIRANOG DIZAJNA

Voditeljica programa : Dragana Čulina, voditeljica katedre KPROG

Ciljevi programa : Omogućiti alumnijima VSITE-a i drugih visokih učilišta stjecanje specijalističkih znanja i vještina u programiranju u C# i o objektno-orijentiranom dizajna

Kompetencije koje se stječu programom : Navedene u opisu predmeta u prilogu.

Izvođač programa : mr. sc. Julijan Šribar, v. pred.

Uvjeti za upis programa : UPROG – Uvod u programiranje, PMA – Programske metode i apstrakcije

Pretpostavke za završetak Programa : Položen ispiti iz predmeta nakon pohađanja predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi ili preko kolokvija tijekom semstra 

Cijena upisa i način plaćanja : Važeća cijena za 1 ECTS na dan upisa - jednokratno ili obročno plaćanje (prema izboru polaznika); ukupno 10 ECTS-a

Trajanje programa : 120 nastavnih sati + 180 sati samostalnog rada (prema specifikaciji i silabusima predmeta), 2 semestra

Oblik praćenja kvalitete : Studentska anketa na kraju semestra (11-14. tjedan)

Broj ECTS bodova koji se ostvaruje završetkom programa : 10 ECTS-a

Izvedbeni plan

 1. Programiranje u C# - zimski semestar, po tjednima u silabusu predmeta
 2. POOD – Principi objektno-orijentiranog dizajna – ljetni semestar, po tjednima u silabusu predmeta

Sadržaj potvrde koja se dobiva završetkom programa : Kao u dopunskoj ispravi za Preddiplomski stručni studij IT (C#) i Specijalistički diplomski stručni studij IT (POOD)

Mogućnost priznavanja ECTS-a na studiju VI ili VII koji izvodi VSITE

Program odobrilo Stručno vijeće VSITE-a

 

Nositelj

v. pred. Julijan Šribar, dipl. ing.

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE U C#

Kod

VSITE133

Vrsta

Izborni kolegij 

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS 

(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS /  kolokviji, konzultacije, samostalno  učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati - 3 ECTS)

Nastavnik

predavač mr.sc. Julijan Šribar, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izradu programske podrške u programskom jeziku C#.

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Karakteristike strukturalnog i objektno orijentiranog programiranja. Varijable, operatori, kontrolne naredbe. Polimorfizam i nasljeđivanje. Strukture i polja. .NET Runtime okružje.

XML dokumentacija u C#. Klase i objekti. Obrada iznimki. Nasljeđivanje, apstraktne klase.

Sučelja, događaji i njihova obrada. Izrada Windows formi. Izrada Windows aplikacije.

Razvoj aplikacije u web okružju. Web servisi, web forme. Osnove ASP.NET aplikacije.

SOAP. Usporedba C# sa: C/C++, Java, Visual Basic 6, ostalim .NET jezicima. Dekompozicija problema kod većih projekata. Analiza problema i izrada programske podrške. Testiranje modula i cijele aplikacije. Postavljanje web aplikacije u radno okruženje. 

Preporučena literatura

 1. Eric Gunnerson, "A Programmer's Introduction to C#", Apress 2000.
 2. Standardi i specifikacije: SOAP, HTML, ASP, XML

Dopunska literatura

 ---

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

      Testovi tijekom semestra

      Izrada seminarskog rada

      Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i

/ili modula

      Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala 

−    Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

      Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)

 

Nositelj

v. pred. Julijan Šribar, dipl. ing.

Naziv predmeta

PRINCIPI OBJEKTNO-ORIJENTIRANOG DIZAJNA

Kod

VSITE252

Kratki naziv

POOD

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda objektno orijentiranog dizajna.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža napredna znanja iz područja objektnog dizajna, te osposobljava studenta za sammostalno dizajniranje strukture objektnih aplikacija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

 1. nabrojati i objasniti klase i objekte, principe nasljeđivanja, enkapsulacije i polimorfizma, odnose među objektima, nasljeđivanja sučelja i implementacije i
 2. primijeniti metodologije dizajna, testovima upravljani razvoj, pravila dizajna prema ugovoru, obrasce dizajna,
 3. koristiti pravila dizajna sučelja, metoda, zaštite podataka i virtualnih metoda.

Sadržaj

Osnove objektno-orijentiranog modela: klase i objekti. Principi nasljeđivanja, enkapsulacije, polimorfizma. Odnosi među objektima, razlika između nasljeđivanja (princip „jest“), sadržavanja i korištenja. Razlika između nasljeđivanja implementacije i nasljeđivanja sučelja. Metodologije dizajna: razlika između „waterfall“ i iterativno-inkrementalnog pristupa. Testovima upravljani razvoj (test-driven development). Osnovna pravila pri dizajnu klase: definiranje sučelja, definicija metoda, zaštita podataka, dizajn virtualnih metoda, nasljeđivanje. Primjena principa „otvoren-zatvoren“ (otvoren za proširenja, zatvoren za promjene). Princip dizajna prema ugovoru („design by contract“). Osnove obrazaca dizajna („design patterns“) – smisao, pregled i analiza najčešće korištenih obrazaca.

Preporučena literatura

 1. Booch, G.: Object.Oriented Analysis and Design with Applications, 2nd edition, Addison-Wesley, 1994
 2. Larman, C.: Applying UML and Patterns, 3rd edition, Prentice Hall, 2005
 3. Gamma, E. et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994.

Dopunska literatura

 1. McConnell, S.: Code Complete, 2nd edition, Microsoft Press, 2004.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)

 

 

Katedra : Katedra za programiranje (KPROG)

Voditeljica katedre : Dragana Čulina, pred.

Naziv programa : OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE

Voditeljica programa : Dragana Čulina, voditeljica katedre KPROG

Ciljevi programa : Omogućiti alumnijima VSITE-a i drugih visokih učilišta stjecanje specijalističkih znanja i vještina s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobiti polaznike za modeliranje prototipa programskog sustava na osnovu zahtjeva korisnika.

Kompetencije koje se stječu programom : Navedene u opisu predmeta u prilogu.

Izvođač programa : mr. sc. Julijan Šribar, v. pred.

Uvjeti za upis programa : Nema

Pretpostavke za završetak Programa : Položen ispiti iz predmeta nakon pohađanja predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi ili preko kolokvija tijekom semstra 

Cijena upisa i način plaćanja : Važeća cijena za 1 ECTS na dan upisa - jednokratno ili obročno plaćanje (prema izboru polaznika); ukupno 5 ECTS-a

Trajanje programa : 60 nastavnih sati + 90 sati samostalni rad (prema specifikaciji i silabusima predmeta), 1 semestar

Oblik praćenja kvalitete : Studentska anketa na kraju semestra (11-14. tjedan)

Broj ECTS bodova koji se ostvaruje završetkom programa : 5 ECTS-a

Izvedbeni plan : ljetni semestar, po tjednima u silabusu predmeta

Sadržaj potvrde koja se dobiva završetkom programa : Kao u dopunskoj ispravi za Preddiplomski stručni studij IT (OOM)

Mogućnost priznavanja ECTS-a na studiju VI ili VII koji izvodi VSITE

Program odobrilo Stručno vijeće VSITE-a

 

Nositelj

v. pred. Julijan Šribar, dipl. ing.

Naziv predmeta

OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE

Kod

VSITE135

Kratki naziv

OOM

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Treća

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS
(predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS /  kolokviji, konzultacije, samostalno  u
čenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati - 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

1. Ovladati osnovnim pojmovima vezanim uz objektno-orijentiranu tehnologiju.
2. Razumjeti glavne metodologije razvoja objektno-orijentiranih aplikacija.
3. Razumjeti i znati samostalno izrađivati UML dijagrame.
4. Razumjeti i znati primijeniti najčešće uzorke dizajna (design patterns).

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za modeliranje prototipa programskog sustava na osnovu zahtjeva korisnika.

Ishodi učenja

Poznavanje osnovnih karakteristika i pojmova vezanih uz objektno-orijentirano modeliranje. Razumijevanje objektnog modela i njegova primjena u programskom inženjerstvu.
Poznavanje iterativno-inkrementalne metodologije razvoja objektno-orijentiranih aplikacija. Sposobnost definiranja slučajeva korištenja (use cases), modeliranje sustava korištenjem UML dijagrama slijeda, dijagrama klasa i objekata, dijagrama suradnje, dijagrama aktivnosti. Prepoznavanje i pravilna uporaba uzoraka dizajna.

Sadržaj

Opće tehnike modeliranja. Objektno orijentirano modeliranje. Uvod u UML (Unified Modeling Language). Pregled razvojnog procesa. Use cases. Dijagrami klasa (atributi, asocijacija, agregacija, kompozicija, generalizacija, parametrizirane klase). Direktno i reverzno projektiranje. Dijagrami interakcije (sequence, collaboration). Dijagrami stanja i aktivnosti. Uvod u objektno orijentirani dizajn (nasljeđivanje, enkapsulacija, polimorfizam, apstraktna sučelja, parametrizirani tipovi). Uzorci u objektno orijentiranom dizajniranju (Design Patterns). Sučelja, tipovi i uloge. Dijagrami korisničkih funkcija. Procesi i niti. Modeliranje izvornog koda. Modeliranje izvršne inačice.

Preporučena literatura

1. Rambaugh, Jacobson, Booch; "The Unified Modeling Language Reference Manual", Addison-Wesley 1999.
2. Rambaugh, Jacobson, Booch; "The Unified Software Development Process", Addison-Wesley 1999;

Dopunska literatura

---

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Dva kolokvija, pismeni i usmeni ispit, samostalna prezentacija jednog od uzoraka dizajna

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)

 

 

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264