Skoči na glavni sadržaj

Povijest VSITE-a

1998.-2006. – osnivanje VSITE-a na tradiciji i iskustvu

Visoku školu za informacijske tehnologije i stručni studij informacijskih tehnologija pokrenuli su nastavnici stručnog studija računarstva nastavnog centra Zagreb Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. To su nastavnici koji su studij računarstva od 2000./2001. izvodili u Zagrebu, od 2001./2002. u Križevcima te od 2002./2003. u Sisku. 

Stručni studij računarstva, preteča stručnog studija informacijske tehnologije, izvodio se od utemeljenja Veleučilišta u Splitu 1998. god. kao smjer studija elektronike, a od 2000. god. izvodi se na temelju dopusnice MZT-a kao samostalni studij računarstva.

Izvođenje studija računarstva nastavljeno je od 2003. na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u sedam nastavnih centara – Split, Knin, Ploče, Zagreb, Križevci, Sisak, Vukovar. 

Odjel za stručne studije dobio je pozitivno mišljenje recenzenata u postupku prilagodbe istog koncepta studija bolonjskom procesu pod nazivom Stručni studij informacijske tehnologije. 

Stručni studij računarstva u Zagrebu odvijao se od 2000./2001. do 2007./2008., a na njemu je diplomiralo oko tristo studenata.

25.10.2006. – osnivanje VSITE-a

Visoka škola za informacijske tehnologije osnovana je 25.10.2006. temeljem privremene dopusnice Ministra znanosti, obrazovanja i sporta za Stručni studij informacijskih tehnologija (Klasa: UP/I-602-04/06-11/00003; Broj: 533-07-06-0006). Prva generacija studenata Stručnog studija informacijskih tehnologija upisana je akademske godine 2006./2007., a od tada se studij odvija kontinuirano.

2008.

VSITE lansira prvu verziju informacijskog sustava SCAD (SChool ADministration). Danas je SCAD neizostavan alat u svim bitnim procesima i djelatnostima VSITE-a, od administracije i knjigovodstva do nastave. Svi zaposlenici, stručni suradnici i studenti imaju svoj korisnički račun. Preko SCAD-a nastavnici i stručni suradnici vode evidenciju nastavnih aktivnosti i uspjeha studenata na dnevnoj bazi. Studenti imaju pristup svim važnim informacijama u nekoliko klikova : raspored, kalendar, aktivnosti, prisutnost na nastavi, ocjene, nastavni materijali, obavijesti, uplate, mail, forumi…

2009. 

VSITE usvaja inicijativu za osnivanje Specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija u nastojanju da zaokruži petogodišnje visokoškolsko obrazovanje studenata koji uspješno završavaju preddiplomski studij. 

2010.

VSITE donosi Pravilnik o sustavu za upravljanje kvalitetom i kontinuirano razvija sustav unutarnjeg osiguravanja kvalitete.

2011.

VSITE od MZOS-a dobiva trajnu dopusnicu za izvođenje Preddiplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija (KLASA: UP/I-602-04/10-13/00043, URBROJ 533-07-11-0005), uspostavlja Procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom (SUK) i dobiva prvi certifikat ISO 9001:2008 za Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija.

Nakon dvije godine intenzivnog planiranja i rada, VSITE traži dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnivanje Specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija. 

2013. 

Godine 2013. usvojena je prva verzija Priručnika o osiguravanju kvalitete kojim se uspostavlja sustav osiguravanja kvalitete temeljen na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2005). 

VSITE od MZOS-a dobiva trajnu dopusnicu za izvođenje Specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija (KLASA: UP/I-602-04/11-13/00243, URBROJ 533-20-13-0007), te Erasmus povelju za visoko obrazovanje.

2014. 

VSITE dobiva certifikat ISO 9001:2008 za sustav upravljanja kvalitetom za Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija. 

VSITE sudjeluje u Erasmus+ programima, te osniva Inovacijsko-razvojni centar VSITE-a - IRC VSITE.

2015. 

Temeljem provedenog postupka reakreditacije VSITE dobiva Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja prema odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (KLASA: UP/I-602-04/13-13/00034, URBROJ 533-20-15-0007).

Pri uvođenju e-indeksa VSITE certificira sustav upravljanja informacijskom sigurnosti prema normi ISO 27001:2013 i integrira ga s ostalim sustavima upravljanja. 

2017.

Završen je složeni proces tranzicije sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 uz istovremenu implementaciju Standarda i smjernica ESG 2015. 

2018.

Godine 2018. implementirani su Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih učilišta (AZVO) i Opća uredba EU 2016/679 (GDPR) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Odmah je potom recertificiran sustav upravljanja informacijskom sigurnosti prema ISO 27001:2017.

VSITE je partner na istraživačko-razvojnom projektu umjetne inteligencije koji razvija nov i inovativan sustav ASTERISK te nov sigurnosni proizvod ATLAS. Projekt se bavi primjenom obrade podataka, umjetne inteligencije i računalnog vida te integracijom različitih informacijskih tehnologija u optimizaciji, automatizaciji i nadgledanju trgovačkih centara. Vrijednost projekta koji sufinancira EU, je oko 4,5 milijuna € i treba se realizirati do 2021. godine. Rezultati u pripremi i provedbi projekta utječu na studijske programe na Visokoj školi za informacijske tehnologije kroz formiranje novi kolegija umjetne inteligencije.

2019.

Visoka škola za infomacijske tehnologije nagrađena je Velikom zlatnom medaljom za kvalitetu u kategoriji visokoškolskog obrazovanja na 14. međunarodnom sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu održanom od 7. do 9. ožujka 2019. godine.

Tijekom postupka reakreditacije utvrđeno je da više od 95 % studenata koji su završili VSITE radi u struci, te su uspješno i bez poteškoća našli zaposlenje, napredovali na svojim pozicijama te se uspješno prekvalificirali.

2020.

Vsite neumorno radi na kvaliteti studijskih programa, nastavnog osoblja, uvjeta studiranja, i studentskog standarda. S ponosom gleda na proteklih 20 godina rada, a s velikim iskustvom i optimizmom u budućnost i nove izazove, jer budućnost su informacijske tehnologije.

2021. – Slavimo 15 godina kontinuiranog rada VSITE-a

Osnovan Klub inovatora VSITE-a.
VSITE dobio Erasmus povelju za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
S ponosom gledamo na naših 22 godine rada. Ponosimo se što smo najstarije hrvatsko privatno visoko učilište računarstva. Ponosimo se s našim alumnijima koji djeluju u svojim organizacijama i svojim znanjem, vještinama i samoprijegorom doprinose njihovo uspješnom poslovanju i razvoju., iskustvom. 
S optimizmom gledamo u budućnost i nove izazove, jer budućnost su informacijske tehnologije.
 

 

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264