Skoči na glavni sadržaj

STRATEŠKO USMJERENJE

STRATEŠKO USMJERENJE VSITE-a

VSITE svoje djelovanje dugoročno zasniva na svojim temeljnim vrijednostima i misiji te teži prerasti u uspješno privatno veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija.

U dokumentima Strategija VSITE-a se na temelju strateških analiza položaja VSITE-a određuju strateški ciljevi razvoja čijim ostvarivanjem se mijenja strateška pozicija VSITE-a te kontinuirano podiže kvaliteta studiranja, osigurava rast organizacijskog znanja i njegovo prenošenje studentima i alumnijima u skladu s njihovim zahtjevima i potrebama, kao i potrebama društva i IT sektora.


TEMELJNE VRIJEDNOSTI VSITE-a

Temeljne vrijednosti VSITE-a su:

 • profesionalno poštenje, 
 • kreativnost, 
 • inovativnost i 
 • poduzetnički duh.

 

VSITE

VSITE izvodi studijske programe koji omogućuju iskorištavanje intelektualnih potencijala studenata i nastavnika i osiguravaju kontinuitet obrazovanja, rast, osjećaj pripadnosti IT sektoru i informatičkoj zajednici uz usklađenost profesionalne karijere i osobnog razvoja i razumijevanje za druge.

Polazište za ostvarivanje misije i vizije VSITE-a su sljedeća temeljna načela djelovanja:

 • kompetentnost, 
 • profesionalnost, 
 • sigurnost, 
 • otvorenost i 
 • briga za druge. 

Iz ovih načela VSITE izvodi viziju visokog učilišta i ostala načela svog djelovanja.


NAŠA MISIJA

VSITE svojim studentima osigurava budućnost u IT sektoru.

Misija VSITE-a kao privatnog visokog učilišta je obrazovati prvostupnike i stručne specijaliste inženjere informacijskih tehnologija za inventivnu primjenu informacijskih tehnologija kojom se stvaraju nove vrijednosti. 

 

Digitalizacija gospodarstva i društva na dobrobit svih građana

VSITE doprinosi digitalizaciji gospodarstva i društva na dobrobit svih građana stalnim unapređivanjem studijskih programa i raznih oblika  cjeloživotnog učenja, stručne djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada, kulture kvalitete, profesionalne izvrsnosti i društvene odgovornosti.

 

Usklađivati studijske programe s razvojem novih informacijskih tehnologija

VSITE usklađuje studijske programe s razvojem novih informacijskih tehnologija, potrebama studenata, poslodavaca i društva, predviđajući buduće potrebe tržišta rada i mogućnosti uspješnog zapošljavanja studenata nakon ili tijekom studija i njihovo cjeloživotno obrazovanje, podržavajući njihov interes i izglede za samozapošljavanje, poduzetničko djelovanje i transformaciju njihovih inovacija u izvediva tehnička i poslovna rješenja.

 

Preddiplomski stručni studij IT – Uvod u uspješnu karijeru

VSITE pruža priliku svim srednjoškolcima i zaposlenicima sa završenom srednjom školom da se na preddiplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija usmjere na stručna područja Programiranje, Baze podataka, Računalni sustavi i mreže te Informacijski sustavi i postanu prvostupnici inženjeri informacijske tehnologije koji se mogu odmah uključiti u rad IT tvrtki i informatičkih službi ili da nastave obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija.

 

Specijalistički diplomski stručni studij IT - nova specijalistička znanja i vještine

VSITE omogućuje studentima specijalističkog diplomskog studija informacijskih tehnologija, usmjeravanjem na stručna područja Ugradbena i prijenosna računala, Programersko inženjerstvo i informacijski sustavi te Računalni sustavi i mreže, stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija za rješavanje složenih problema u uvođenju i primjeni informacijskih tehnologija i traženju odgovora na nove tehnološke izazove, vođenju informatičkih projekata i pružanju savjetodavnih usluga na području informacijskih tehnologija, razvoju i održavanju informacijskih sustava i upravljanju informatičkom funkcijom.

 

Cjeloživotno obrazovanje – VSITE podržava svoje alumnije u izgradnji nove karijere

VSITE studijskim programima cjeloživotnog obrazovanja omogućuje studentima da eksternaliziraju svoje praktično iskustvo i steknu nova znanja, kompetencije i djelomične ili potpune kvalifikacije na području informacijskih tehnologija koje im omogućuju rješavanje složenih problema u uvođenju i primjeni novih informacijskih tehnologija, vođenju informatičkih projekata i razvoju inovativnih IT proizvoda i usluga, obavljanje savjetodavnih usluga na području informacijskih tehnologija te upravljanje IT infrastrukturom i informatičkom funkcijom u složenim tehničkim i poslovnim sustavima.

 

Potpora studentima

VSITE studentima bez naknade osigurava IT opremu, udžbenike i druga potrebna nastavna pomagala za uspješno svladavanje studijskog programa i uključivanje u stručno-projektni i znanstveni rad, čime stječu potrebna znanja i kompetencije za uspješan rad u odabranom području i inventivnu primjenu informacijskih tehnologija. VSITE usmjerava studente prema inovativnosti i osposobljava ih za aktivno sudjelovanje u informatičkim i drugim razvojnim i poslovnim projektima koji uključuju primjenu informacijske tehnologije i razvoj IT infrastrukture te time pridonose gospodarskoj preobrazbi, razvoju strateških industrijskih sektora, digitalne ekonomije i društva u cjelini.

 

Znanstvena i stručna djelatnosti – pokretač uvođenja novih studijskih programa

Nastavnici i vanjski suradnici VSITE-a kroz stručno-projektni i znanstveni rad i suradnju s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama i gospodarstvom usvajaju, kreiraju, primjenjuju i dijele nova teoretska i praktična znanja i vještine te usvajaju i primjenjuju nove informacijske tehnologije u razvoju novih IT proizvoda i usluga, procesa i poslovnih modela i na toj osnovi stalno unaprjeđuju postojeće i uvode nove studijske programe anticipirajući potrebe i zahtjeve budućeg zapošljavanja studenata i cjeloživotnog obrazovanja u IT sektoru i drugim rastućim sektorima.

 

Djelovanje unutar Hrvatskog i Evropskog kvalifikacijskog okvira

VSITE definira ishode učenja u skladu s opisnicama razine Hrvatskog i Europskog kvalifikacijskog okvira te svojom misijom i ciljevima kvalitete, kontinuirano usklađujući opće ciljeve studijskih programa s potrebama tržišta rada.

 

Kontinuirano praćenje ostvarivanja misije

VSITE redovito prati sve interne faktore kroz ključne pokazatelje poslovanja i ostvarivanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih (strateških) ciljeva kvalitete te poduzima mjere za ostvarivanje svoje misije i Strategije razvoja kroz Akcijski program koji usklađuje svake akademske godine. Pri tom se prilagođava promjenama vanjskih faktora u mikro i makro okruženju koje predstavljaju nove prilike i prijetnje.


NAŠA VIZIJA

VSITE je privatno visoko učilište koje omogućuje: 

 • stalni rast kompetencija i osobni razvoj svojih studenata i nastavnika,
 • razvoj njihovih talenata, 
 • otvorenost prema novim informacijskim tehnologijama,
 • stjecanje kvalifikacija na temelju kompetencija i praktičnih vještina u odabranom području, 
 • zaposlenje tijekom i nakon studija i 
 • uspješno napredovanje u karijeri. 

VSITE je inkubator prvostupnika i stručnih specijalista inženjera informacijskih tehnologija potrebnih gospodarstvu, digitalnoj ekonomiji i umreženom društvu. 

VSITE kontinuirano raste kroz povezivanje s gospodarstvom i visokim učilištima u zemlji i inozemstvu.

Poslodavci su spremni financirati VSITE kroz: 

 • stipendiranje studenata, 
 • stručne i znanstvene projekte usmjerene na razvoj i implementaciju inovativnih IT proizvoda i usluga i inventivnu primjenu novih informacijskih tehnologija u koje su uključeni nastavnici i studenti VSITE-a i druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu s kojima VSITE dugoročno surađuje. 
   

 

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264