Skoči na glavni sadržaj

Temeljne vrijednosti, vizija, misija

Naša misija i vizija izgrađene su na temeljnim načelima djelovanja kao što su kultura kvalitete, stručnost, profesionalnost, profesionalna izvrsnost i poštenje, sigurnost, otvorenost, briga i razumijevanje za druge, to jest profesionalna i društvena odgovornost.

Naša vizija, odnosno misija privatnog visokog učilišta, jest obrazovati prvostupnike i stručne specijaliste inženjere informacijskih tehnologija za inventivnu primjenu istih.

Osim što zastupamo otvorenost prema novim tehnologijama i stjecanje kompetencija i praktičnih vještina u odabranom području, potičemo kreativnost, inovativnost, osjećaj pripadnosti informatičkoj zajednici, poduzetnički duh te ostvarenje punih potencijala naših studenata, a to uključuje interes i izglede za samozapošljavanje, usklađenost profesionalne karijere i osobnog razvoja, transformaciju njihovih inovacija u izvediva tehnička i poslovna rješenja te cjeloživotno obrazovanje.

U skladu s tim, na VSITE-u stalno unapređujemo studijske programe, razne oblike cjeloživotnog učenja, stručnu djelatnost i znanstveno-istraživački rad te predviđamo buduće potrebe tržišta rada, jer taj posao nikad nije gotov i u tome jest ljepota naše misije.

 

VSITE

Studentima je bez dodatne naknade osigurana IT oprema, prijenosno računalo, udžbenici i druga potrebna nastavna pomagala za uspješno svladavanje studijskog programa i uključivanje u stručno-projektni i znanstveni rad.

Naši partneri i poslodavci dugi niz godina svjedoče kvaliteti naših alumnija, odnosno IT stručnjaka koji su uspješno završili VSITE, te su spremni podržati VSITE kroz stipendiranje studenata, stručne i znanstvene projekte usmjerene na razvoj i implementaciju inovativnih IT proizvoda i usluga, i inventivnu primjenu novih informacijskih tehnologija. U te projekte uključeni su nastavnici i studenti VSITE-a, ali i druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu s kojima VSITE dugoročno surađuje.

Naši studenti se nakon završenog studija s lakoćom pozicioniraju visoko na tržištu rada te sigurno napreduju u karijeri.

Na takvim temeljima, grade se nove vrijednosti koje donose dobrobit svima koji su uključeni u lanac njihovog stvaranja, a time i gospodarstvu i društvu u cjelini.

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264