Predbilježba za akademsku godinu 2020/2021


Popunjavanjem ovog obrasca prijavljujete se za studiranje na:

Nakon popunjavanja obrasca zabilježite broj prijave koji će biti ispisan na ekranu.
Neposredno prije početka razredbenog postupka bit ćete obaviješteni e-mailom o terminu razredbenog razgovora.

Naziv završene srednje škole.
Zanimanje - kako je upisano na diplomi.
Urudžbeni broj - kako je upisano na diplomi.
Datum izdavanja diplome - kako je upisano na diplomi. (DD.MM.YYYY)
Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Matura
Prethodni studij
Naziv institucije završenog prethodnog studija.
Naziv završenog prethodnog studija
Naziv titule završenog prethodnog studija
Urudžbeni broj - kako je upisano na diplomi.
Datum izdavanja diplome - kako je upisano na diplomi. (DD.MM.YYYY)
Srednja ocjena završenog prethodnog studija (X.XX)
Prijelaz s drugog studija
Naziv institucije s koje kandidat prelazi.
Naziv studija s kojeg kandidat prelazi.
Navedite kako bi željeli plaćati.