STUDIJISKI PROGRAMI PO MJERI POSLODAVACA

STUDIJISKI PROGRAMI INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA PO MJERI POSLODAVACA

Visoka škola za informacijske tehnologije je koncipirala svoje studijske programe za preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija i specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija u skladu s potrebama tržišta rada i razvojem IT sektora. Zapošljavanje naših studenata odmah po završetku studija (a vrlo često i tijekom studija) to najbolje potvrđuju.

Poslodavci su ključni dionici VSITE-a, jer su izravni predstavnici tržišta rada na kojem se nalaze naši studenti prije, tijekom ili nakon završetka studija. U izradi i reviziji naših studijskih programa vodimo računa o zahtjevima i potrebama poslodavaca. Uspješnost naših studijskih programa i procesa visokog obrazovanja na VSITE-u mjerimo po zapošljivosti naših studenata, interesu poslodavaca za stipendiranje naših studenata i primanje naših studenata u stalni radni odnos ili uključivanje naših studenata nakon u razvojne i poslovne projekte javnih i privatnih poduzeća i organizacija.

Sve više naših studenata nakon studija odlaze u zemlje Europske unije. Na taj način neka radna  mjesta u hrvatskom IT sektoru ostaju deficitarna. Istovremeno, za rast konkurentske sposobnosti naših poduzeća potrebne su nove informacijske tehnologije i nova znanja i vještine. Želimo što čvršće veze s budućim i sadašnjim poslodavcima naših studenata, jer to je preduvjet našeg rasta utemeljenog na potpunom zadovoljavanju sadašnjih i budućih zahtjeva i potreba tržišta rada.

Zato Vam predlažemo:

-          uputite svoje djelatnike na studije IT-a uz rad na VSITE-u

-          stipendirajte redovne studente VSITE-a,

-          primite naše studente na praksu,

-          omogućite našim studentima izradu praktičnog dijela završnog i diplomskog rada u Vašoj sredini,

-          oglašavajte slobodna radna mjesta na našim internim stranicama,

-          sudjelujte u vrednovanju naših studijskih programa,

-          sudjelujte u reviziji naših studijskih programa i

-          angažirajte naše studente preko studentskog servisa na poslovima i radnim zadacima za koje imaju potrebna znanja i iskustvo.

UPUTITE SVOJE DJELATNIKE NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ IT UZ RAD

Uputite vašeg djelatnika, koji imaju završenu srednju školu, na preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija na kojem će dobiti potrebna praktična znanja i vještine te postati stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija, odnosno stručna prvostupnica inženjerka informacijskih tehnologija.

Okosnica preddiplomskog stručnog studija IT-a na VSITE-u su

-          Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža,

-          Izrada korisničke programske podrške,

-          Izrada baza podataka i sustava pristupa podacima i

-          Projektiranje, izgradnja i korištenje informacijskih sustava.

Više o smjerovima i programima preddiplomskog stručnog studija IT na ...

 

UPUTITE SVOJE DJELATNIKE NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ IT UZ RAD

Uputite vašeg djelatnika, koji imaju završeni VI stupanj s područja računarstva i informatike na specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija na kojem će proširiti i produbiti svoja teoretska i praktična znanja i vještine te postati stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija, odnosno stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija.

Okosnica specijalističkog diplomskog stručnog studija IT-a na VSITE-u su

-          Izrada korisničke programske podrške (usmjerena je na samostalnu primjenu suvremenih paradigmi programskog inženjerstva, vođenje softverskih projekata i vođenje implementacije složenih programskih sustava),

-          Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža (osposobljavanje za strateške poslove upravljanja informacijskom sigurnosti i efikasnosti računalnih i informacijskih sustava i ovladavanja tehnikama finog podešavanja, praćenja i nadzora računalnih sustava i mreža) i,

-          Smjer ugradbenih i prijenosnih računala (osoposobljavanje za kreiranje i implementaciju programskih rješenja za sustave upravljanja i mobilna računala te namjenskog veznog sklopovlja).

Više o smjerovima i programima specijalističkog diplomskog stručnog studija IT na ...