Uvjeti upisa - specijalistički diplomski

Osnovna obveza studenta je savladati znanja i vještine predviđene programom, što se pokazuje uspješnim polaganjem provjere znanja, izradom diplomskog rada i javnom obranom diplomskog rada (diplomski ispit).

Uvjeti upisa u pojedini semestar/trimestar

Studenti upisuju studijsku godinu kao cjelinu, pa su uvjeti upisa u pojedini semestar ili trimestar istovjetni uvjetima upisa u studijsku godinu.

Uvjeti upisa u studijsku godinu

Studijska godina se upisuje kao cjelina.

Kod upisa više godine, student je dužan ponovo upisati predmete tekuće godine koje nije položio, te predmete više godine do ukupnog opterećenja od 60 ECTS za redovne, odnosno 45 ECTS za izvanredne studente.

Kod ponavljanja godine, student mora upisati predmete prethodnih godina koje nije položio, te može upisati samo predmete godine koju ponavlja, do maksimalnih opterećenja prema režimu studija.

Prvu studijsku godinu upisuju studenti koji su završili preddiplomski ili stručni studij težine 180 ECTS odgovarajuće struke i u razredbenom postupku postigli uvjete određene Statutom, te ako su na rang listi postigli poziciju prema upisnoj kvoti za tu akademsku godinu.

Redovni studenti drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti 30 ECTS.

Izvanredni studenti drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti najmanje 23 ECTS.

Redovni studenti upisuju diplomski rad ako su položili minimalno 55 ECTS ispita. Izvanredni studenti upisuju diplomski rad ako su položili minimalno 70 ECTS ispita

Preduvjeti upisa pojedinih predmeta ili skupine predmeta

Preduvjeti upisa pojedinih kolegija više godine i izbornih kolegija su definirani tablicama. Navedena su dva moguća preduvjeta, odslušan predmet i položen predmet. Uvjet "odslušan predmet" koristi se kada se uvjetovani predmet upisuje u istoj studijskoj godini.