Uvjeti upisa - stručni studij

Uvjeti upisa u prvu studijsku godinu

Prvu studijsku godinu upisuju studenti koji su završili četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu bilo koje struke i u razredbenom postupku postigli uvjete određene Statutom i Pravilnikom o studiranju te ako su na rang listi postigli poziciju prema upisnoj kvoti za tu akademsku godinu. Razredbeni postupak u pravilu će se obaviti na temelju uspjeha u srednjoj školi.

Uvjeti upisa u višu studijsku godinu

Studijska godina se upisuje kao cjelina. Kod upisa više godine, student je dužan ponovo upisati predmete tekuće godine koje nije položio te predmete više godine do ukupnog opterećenja od 60 ECTS-a za redovite, odnosno 40 ECTS za izvanredne studente. Predmete više godine student upisuje prema preduvjetima upisa pojedinih predmeta.

Redoviti studenti, drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti najmanje 30 ECTS-a.

Redoviti studenti, treću (završnu) studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve godine i ako su položili ispite iz druge godine u vrijednosti najmanje 30 ECTS-a.

Izvanredni studenti, drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.

Izvanredni studenti, treću studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve godine i ako su položili ispite iz druge godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.

Izvanredni studenti, četvrtu (završnu) studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve i druge godine te ako su položili ispite iz treće godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.

Studenti upisuju apsolventsku godinu (stručna praksa i završni rad) ako su položili sve ispite.

 

Obveze kod ponavljanja studijske godine

Kod ponavljanja godine, student mora upisati predmete prethodnih godina koje nije položio te može upisati samo predmete godine koju ponavlja, do maksimalnog opterećenja prema režimu studija. Predmete godine koju ponavlja student upisuje prema preduvjetima upisa pojedinih predmeta.

 

Preduvjeti upisa pojedinih predmeta ili skupine predmeta

Preduvjeti upisa pojedinih predmeta više godine i izbornih predmeta su definirani tablicama. Navedena su dva moguća preduvjeta, odslušan predmet i položen predmet. Uvjet "odslušan predmet" koristi se kada se uvjetovani predmet upisuje u istoj studijskoj godini.