Engleski jezik 1

Naziv predmeta

ENGLESKI JEZIK 1

Kod

VSITE041

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

2 ECTS

( predavanja 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, konzultacije 30 sati – 1 ECTS )

Nastavnik10

predavač Darija Pešut, dipl. angl.

Kompetencije koje se stječu

Student je osposobljen za služenje temeljnim jezičnim vještinama – govorenjem, slušanjem, čitanjem i pisanjem. Sa sigurnošću se može snaći u svakodnevnim životnim situacijama, bilo da se radi o komunikaciji na ulici, tržnici, u trgovini, hotelu, banci, ili pak, neobaveznom razgovoru s poznanicima o različitim sferama života. U pismenoj komunikaciji osposobljen je za pisanje jednostavnijih oblika teksta, poput kratkih obavijesti, pozivnica, zamolbi, popunjavanja formulara i sl. Na isti se način osposobljava za razumijevanje govornog materijala, kao i za čitanje jednostavnijih književnih i novinskih tekstova, u smislu pronalaženja relevantnih informacija.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Slobodno vrijeme i način života, aktivnosti slobodnog vremena, osjećaji i načini njihova izražavanja, načini povezivanja misli u pripovjedačkom obliku, tajne uspješnog učenja jezika, najbolji načini za usvajanje novog vokabulara, načini izražavanja molbi, posebne prigode i blagdani, različiti načini opisivanja ljudskog izgleda i događaja, snovi, ambicije i njihovo ostvarivanje.

Preporučena literatura

 1. Cunningham, S., Moor, P. (2001) Cutting Edge Pre-Intermediate (Student's Book with Mini-dictionary, Workbook), Longman Ltd. Harlow.
 2. Hornby, A. S. (1999) Oxford Advanced Learner's Dictonary, OUP. Oxford.
 3. Walker E., Elsworth S., (2000) New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students, Longman Ltd. Harlow

Dopunska literatura

 1. Aspinall, T. (2002) Test Your Listening, Pearson Education Ltd. Harlow.
 2. Dean, M. (2002) Test Your Reading, Pearson Education Ltd. Harlow.
 3. Watcyn-Jones, P., and Johnston, O. (2002) Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Ltd. Harlow.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, jezične vježbe, rješavanja postavljenih zadataka (task-based), konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Kontinuirana usmena i pismena provjera
 • Usmena prezentacija
 • Katalog (Portfolio) pismenih radova
 • Završni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Engleski jezik

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)