Korištenje računala i programa

Naziv predmeta

KORIŠTENJE RAČUNALA I PROGRAMA

Kod

VSITE141

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

3 ECTS

( predavanja 15 sati – 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS/ kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju, pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno učenje 45 sati – 1,5 ECTS )

Nastavnik

predavač Jasna Peko, dipl. mat.

Kompetencije koje se stječu

Studenti stječu temeljna informatička znanja i vještine iz područja:

Osnova informacijske tehnologije, osnova korištenja računala i operacijskog sustava (MS Windows), korištenja Interneta i elektronske pošte, pisanja i obrade teksta (MS Word), tabličnog računanja (MS Excel), te multimedijske prezentacije (MS Powerpoint).

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Osnove informacijske tehnologije . Sklopovlje, programska podrška, računalne mreže, Internet. Osnove korištenja računala i operativnog sustava (MS Windows). Osobna računala. Operacijski sustavi i aplikacije. Prilagođivanje radne površine. Prozori. Pokretanje programa. Windows Explorer: upravljanje mapama i datotekama. Košara za otpatke. Korištenje Interneta: Internet servisi: WWW, E-mail, FTP, News, Chat. Internet Explorer. Slanje i primanje e-mail poruka, dodavanje datoteka uz poruke. Pisanje i obrade teksta (MS Word): Programi za obradu teksta. Dodavanje alatnih traka, rad s dokumentimaoblikovanje teksta, ispis, pretraživanje i zamjena, numeriranje stranica, oblikovanje stranice zaglavlje i podnožje, umetanje simbola i slika, liste, tablice, pisanje matematičkih formula. Korištenje predložaka. Skupna pisma. Tablično računanje (MS Excel): Programi za tablične proračune. Radna bilježnica, radni listovi, ćelije. Unos i oblikovanje podataka, elementarne računske operacije, unos formula i funkcija, sortiranje i filtriranje podataka, ispis, izrada i oblikovanje grafikona. Osnove vektorske računalne grafike (Corel Draw): Sadržaj prozora programa. Kreiranje osnovnih grafičkih elemenata. Osnovna oblikovanja objekata. Redoslijed prikaza. Poravnavanja. Oblikovanje teksta. Multimedijalne prezentacije (MS Power Point): Različiti pogledi na dokument. Rad sa “čarobnjacima” i predlošcima. Oblikovanje pozadine. Rad s animacijama: primjena animacija na tekst, slike i grafikone. Zvučni efekti.

Preporučena literatura

Predavanja:

  1. Plazibat, B.: Osnove informatičke tehnologije, Interna skripta, Sveučilišni centar za stručne studije, Split, (2005)

Laboratorijske vježbe:

  1. Plazibat, B., Jerčić, S.: Informatika, Knjiga, Veleučilište u Splitu, Split, (2005)

Dopunska literatura

  1. Sušanj, D.: PC računala iznutra i izvana, BUG, Zagreb, (2003)
  2. Galić, D.: Office XP - sve što želite i ne želite znati, BUG, Zagreb, (2003)
  3. Miljaš, Lj.: PC škola - Office XP, PRO-MIL, Varaždin, (2002)

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kolokvij (osnove IT tehnologije, korištenje operacijskog sustava te Internet i e-mail, MS Word, MS Excel)
  • Završni ispit (praktični dio)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)