Način praćenja kvalitete

Postupci evaluacije studijskih programa za pojedine predmete temelje se na anketi o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala, pohađanju nastave i aktivnosti u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija), te vrednovanju rezultata ispita (godišnje).

Temeljni oblik praćenja uspješnosti nastave je anketiranje studenata. Anketa je anonimna i izvodi se nakon završetka semestra. Za njeno izvođenje odgovoran je Dekan i studentski povjerenik, a mogu se uključiti i drugi članovi akademskog osoblja i studenti.

Temeljem Uputstva o provođenju ankete koje donosi Stručno vijeće Škole, donosi se Odluka o anketiranju, sadržaj i način obrade ankete i termin provođenja ankete.

Dekan je dužan nastavnika, čije su ocjene znatno ispod prosjeka, pozvati na razgovor i ukazati mu na nedostatke, te preporučiti način otklanjanja istih.