Drugi studiji

Predmeti drugih studija

Student može upisati kolegije drugih studija uz odobrenje voditelja studija i to:

  • u predzavršnoj godini može upisati jedan kolegij bilo kojeg tehničkog studija umjesto slobodnog izbornog kolegija
  • u završnoj godini može upisati jedan kolegij bilo kojeg studija, tehničkog ili društvenog, umjesto izbornog kolegija

Studenti koji izaberu kolegij drugog studija u potpunosti prenose ECTS bodove tog kolegija prema programu drugog studija. Sa područja društvenih znanosti, u prvoj godini studenti slušaju kolegije Engleski jezik 1 i 2, a u drugoj godini Tehnički Engleski jezik. U prvoj godini studenti slušaju kolegij Poslovna etika, a u završnoj godini kolegij Ekonomika i organizacija poduzeća.

Prelazak sa drugih studija

Ako su prekinuli prethodni studij, studenti mogu nastaviti studij informacijskih tehnologija na početku nastavne godine.

  • Načelno student upisuje prvu godinu, a tijekom studija mu se priznaju kolegiji i ECTS bodovi koji su u skladu sa programom studija informacijskih tehnologija.
  • Iznimno, ako prelazi sa srodnog studija, student može upisati neposredno višu godinu pod uvjetima iz poglavlja "Uvjeti upisa".

Odluku o neposrednom upisu više godine i o priznanju kolegija i ECTS bodova s drugog studija donosi stručno povjerenstvo na osnovu ovjerenog prijepisa sadržaja kolegija ili ispisa iz računalne baze kolegija Ministarstva. Stručno povjerenstvo može odrediti i polaganje razlika sukladno postotku priznatih ECTS bodova.