Ritam i jezik studiranja

Studij informacijske tehnologije izvodi se u dvije varijante intenziteta studiranja, a može se izvoditi u trimestrima i semestrima.

Varijante intenziteta studiranja su

  • režim redovnog studiranja
  • režim izvanrednog studiranja

U režimu redovnog studiranja nastava se izvodi prema osnovnom programu s prosječnim tjednim opterećenjem od 24 sata nastave s nastavnikom. U režimu izvanrednog studiranja koji je predviđen za studente iz radnog odnosa, nastava prve dvije studijske godine redovnog režima studija izvodi se u tri studijske godine, s prosječnim tjednim opterećenjem od 18 sati nastave s nastavnikom. Završna godina za oba režima studiranja je ista.

Izvođenje u semestrima i trimestrima

Nastava oba režima studiranja može se izvoditi u

  • semestrima
  • trimestrima

Osnovni program studija deklariran je za semestre. Kod izvođenja u trimestrima, kolegiji školske godine se grupiraju u tri grupe prema pedagoškim kriterijima.

U dosadašnjem izvođenju ovog programa na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, postoji iskustvo sa semestrima i sa trimestrima. Nastava u semestrima je povoljna zbog manjeg tjednog opterećenja studenta srodnim gradivom i zbog koncentriranog zimskog ispitnog roka (dva termina u razmaku dva tjedna). Nastava u trimestrima je povoljna zbog mogućnosti pedagoški boljeg redoslijeda kolegija u uvjetima kratkog trajanja studija.

Jezik studiranja

Načelno, jezik nastave svih kolegija studija informacijske tehnologije je Hrvatski. Međutim, svi nastavnici su u mogućnosti nastavu držati i na Engleskom jeziku. Prema potrebi, kolegiji studija informacijskih tehnologija mogu se izvoditi na Engleskom jeziku, uz prethodne pripreme.