Treća godina

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE022 EOP Ekonomika i organizacija poduzeća 30+0 3
VSITE004 MANA2 Matematička analiza 2 45+30 6
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
UKUPNO: 195+150 29

 

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE005 DMAT Diskretna matematika 45+30 6
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
VSITE018 PRAK Industrijska praksa 0+0 0
VSITE019 DIPL Diplomski rad 0+0 8
UKUPNO: 165+150 34

* Ukupno sati predavanja + vježbi

Izborni predmeti treće godine