Struktura studija

Preddiplomski stručni studij
 
Stručni studij informacijske tehnologije traje za redovne studente tri godine i nosi minimalno 180 ECTS. Studij je organiziran je u četiri smjera.
Smjerovi su:
  • programiranje
  • baze podataka i web dizajn
  • računalni sustavi i mreže
  • informacijski sustavi

Smjerovi se biraju u predzavršnoj godini studija izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. U završnoj godini svi su izborni kolegiji slobodni, uz preporuku izbora kolegija vezanog za izabrani smjer. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

 

Specijalistički diplomski studij

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje za redovne studente dvije godine i nosi minimalno 120 ECTS. Studij je organiziran je u tri smjera. Smjerovi su:

  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi,
  • Računalni sustavi,
  • Ugradbena i prijenosna računala.

Smjerovi se biraju u prvom semestru, izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer u prvom, drugom i trećem semestru, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.