Skoči na glavni sadržaj

Studij za budućnost: podatkovno inženjerstvo i strojno učenje

VSITE - Visoka škola za informacijske tehnologije

Studiranje na Visokoj školi za informacijske tehnologije uzbudljivo je iskustvo stjecanja naprednih znanja u znanstvenom polju računarstva na stručnom preddiplomskom i specijalističkom diplomskom studiju. Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje tri godine i kroz svoja četiri smjera daje široka temeljna znanja struke, uz usmjeravanje prema afinitetima studenata i potrebama IT tržišta rada. Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje dvije godine i omogućava daljnje usavršavanje usvajanjem visoko vrijednih specijalističkih znanja.

Studij za budućnost

Budućnost ne možemo predvidjeti, ali se za nju možemo pripremiti. Pratiti trendove, brzinu promjene, smjer u kojem se razvijaju suvremeni informacijske tehnologije i računarstvo. Taj razvoj je toliko dinamičan, da će prema predviđanjima informatičar tijekom karijere doživjeti tri do četiri promjene tehnologije. Nove će alate savladati na godišnjoj razini. Moderna paradigma visokog obrazovanja je "naučiti kako usvajati novo znanje". VSITE obučava studenta, budućeg IT stručnjaka, za brzo i efikasno savladavanje novih informacijskih tehnologija kroz široko temeljno znanje i praktičan samostalan rad na višim godinama studija.

Podatkovno inženjerstvo i strojno učenje

Danas smo svjedoci jednog od velikih koraka u razvoju informatičke tehnologije. Umjetna inteligencija na modelu dubokog učenja ušla je u sve segmente života, najviše kroz razvoj računalnog vida. U informacijskoj tehnologiji govorimo o podatkovnoj znanosti, odnosno podatkovnom inženjerstvu. To je područje nastavak razvoja algoritama digitalne obrade podataka, gdje stohastičke karakteristike podataka i njihova količina traže novo rješenje: strojno učenje. 

VSITE je pokrenuo prvu fazu prilagodbe studijskih programa za sveprisutnu digitalnu transformaciju. Sadašnji i budući studenti VSITE znanje s područja podatkovnog inženjerstva i strojnog učenja dobit će od nastavnika koji su svoje iskustvo stekli na najvećem projektu iz područja umjetne inteligencije sufinanciranom od EU-a u Republici Hrvatskoj -  Predikcije suspektnog ponašanja. Vrhunsko superračunalo za duboko učenje nabavljeno u sklopu projekta omogućit će u prvoj fazi uvođenje novih i proširenje postojećih kolegija (skladište podataka, matematički kolegiji, Poslovna inteligencija) na području umjetne inteligencije. U narednim fazama planirano je uvođenje smjera Podatkovnog inženjerstva.

Iskustvo i inovacija

VSITE daje široko temeljno znanje potrebno za razumijevanje informatičkih arhitektura i procedura, a kroz proces studiranja potiče samostalnost i kritičnost izradom seminara, projekata i praktičnih završnih i diplomskih radova. Suvremenost programa u završnim godinama studija omogućava brzo uključivanje u postojeće informatičke industrije.

Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija

VSITE gradi svoj preddiplomski studij na temeljima koje čine kolegiji s područja fizike, matematike, elektrotehnike, elektronike, informatike, engleskog jezika i ekonomike te kolegiji iz područja računarstva — digitalna i mikroprocesorska tehnika, arhitektura i organizacija digitalnih računala, operacijski sustavi, informacijski sustavi, baze podataka, računalne mreže, uvod u programiranje, programske metode i apstrakcije. Na čvrste temelje naslanjaju se stručni kolegiji po izboru studenata. Na preddiplomskom studiju student bira jedan od četiri smjera. Osim kolegija odabranog  smjera, student ima mogućnost upisati i kolegije s drugih smjerova i na taj način kreirati svoj osobni profesionalni profil. Završetkom preddiplomskog stručnog studija težine 180 ECTS stječe se zvanje stručni prvostupnik inženjer/stručna prvostupnica inženjerka informacijskih tehnologija.

Smjer Programiranje

Smjer programiranje obuhvaća proučavanje dizajniranja, razvoja i testiranja računalnih programa kako bi studenti stekli sve kompetencije za samostalni rad na projektima razvoja programskih rješenja. Nastava pokriva većinu trenutačno vodećih programskih jezika (Python, Java, C, C++, C#, Javascript…). U radu sa studentima naglasak je na individualnom i timskom radu; studenti kroz izrade vježbi i seminare stječu napredne programerske vještine. Rezultat takvog pristupa je da su naši studenti vrlo cijenjeni u tuzemnim i inozemnim developerskim krugovima te danas čine okosnicu programerskih timova u mnogim našim najbrže rastućim tvrtkama. Obvezni izborni predmeti smjera programiranje su "Strukture podataka i algoritmi" te "Programski jezik C". 

Smjer Računalni sustavi i mreže 

Smjer računalni sustavi i mreže obuhvaća zadatke implementacije umreženih računalnih sustava s kompetencijama u tehnologijama računalnog sklopovlja, operacijskih sustava, lokalnih mreža i interneta. Studiranje kroz izradu praktičnih projekata i na nastavnom radilištu Data centra osiguravaju postizanje kompetencija traženih za poslove administratora računalnih sustava, mreža i računalne sigurnosti, projektanata mreža i sustava, te voditelja sustava računarstva u oblaku. Obvezni izborni predmeti smjera Računalni sustavi i mreže su “Arhitektura osobnih računala” te “Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama”. 

Smjer Baze podataka i web-dizajn 

Smjer Baze podataka i web-dizajn pokriva područja projektiranja baza podataka i sustava pristupa podacima korištenjem web-tehnologija s kompetencijama u SQL, .NET i skriptnim jezicima. Na tom smjeru studenti stječu praktična znanja iz projektiranja, programiranja i administriranja višekorisničkih baza podataka. Usavršavaju korištenje transakcija, procedura, okidača i kursora, te zaštitu baze podataka, migraciju i obnovu u slučaju oštećenja. Obavezni izborni predmeti smjera baze podataka i web-dizajn su "Projektiranje baza podataka" i "Mrežne usluge i programiranje". 

Smjer Informacijski sustavi 

Smjer Informacijski sustavi pokriva područja životnog ciklusa informacijskog sustava s kompetencijama u tehnikama projektiranja, razumijevanja uloge korisnika, definiranja korisničkih zahtjeva, izradi modela procesa i modela podataka te metodama prototipiranja. Studenti dobivaju dubinski uvid u problematiku informatizacije poduzeća, reinženjeringa  i migracije podataka. Obvezni izborni predmeti smjera informacijski sustavi su "Projektiranje informacijskih sustava" i "Informatizacija poslovanja". 

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija koji izvodi VSITE vertikala je obrazovanja za sve smjerove preddiplomskog studija za one studente koji žele usvojiti dodatna, napredna znanja i vještine. Studij pruža niz predmeta matematike kojima proširujemo teoretsku osnovu informatike, niz izbornih društvenih predmeta, te specijalističke predmete struke uključivo nove i postojeće predmete podatkovnog inženjerstva. Ovdje ističemo predmete Digitalna obrada signala i Projektiranje digitalnih sustava koji su temelj računarstva visokih performansi. Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija težine 120 ECTS (ukupno 300) stječe se zvanje stručni specijalist inženjer/stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija

Zapošljavanje - 95% završenih studenata radi u struci

Školovanje na VSITE-u omogućuje studentu da se u minimalnom vremenu, i uz najveću moguću učinkovitost, uklopi u radnu sredinu. U prilog tome ide i statistika koja kaže da više od 95 % studenata sa diplomom VSITE radi u struci kao programeri, inženjeri za projektiranje i održavanje računalnih mreža i sustava, projektanti baza podataka, web dizajneri, projektanti informacijskih sustava. Nije ni čudno s obzirom da su nastavnici i stručni suradnici VSITE-a mahom vrhunski IT stručnjaci. Mnogi obavljaju odgovorne dužnosti u svojim organizacijama, a nekolicina je upisala i doktorski studij (na sveučilištima u Sloveniji).

Studiranje na VSITE

Svi podaci o studijskim programima, načinu upisa i školarini nalaze se na stranici www.vsite.hr. Ovdje ističemo da se školarina plaća prema broju upisanih ECTS bodova, te da školarina pokriva sve troškove od nastavnih materijala i literature do promocije i diplome. Nema skrivenih troškova. Štoviše, svaki student preddiplomskog studija dobiva prijenosno računalo sa licenciranim programima koje koristi za vrijeme studija, a kad završi studij zadržava ga u trajnom vlasništvu.

Redovito studiranje

Redoviti studenti upisuju 60 ECTS godišnje, što znači da studiraju s punim radnim opterećenjem Preddiplomski studij tako traje tri godine, a diplomski dvije.

Izvanredno studiranje i cjeloživotno obrazovanje

Izvanredni studij je specifičan oblik cjeloživotnog obrazovanja kojim studenti dobivaju jednakovrijednu diplomu. Izvanredni studenti (studenti uz rad) upisuju 40 ECTS godišnje, što znači da studiraju s djelomičnim radnim opterećenjem. Stoga ostvaruju djelomična studentska prava. Zbog nižeg godišnjeg opterećenja, izvanredni studenti završavaju preddiplomski studij za četiri godine, a diplomski za tri godine. Ističemo da izvanredni studenti završavaju identičan program kao oni redoviti, ali u produženom vremenu studiranja.
Osim izvanrednog studiranja, cjeloživotno obrazovanje provodi se kroz djelomični studij. Student upisuje samo one kolegije koji su mu potrebni za poslove koje obavlja, te ih polaže po programu studija. Takav student ne završava studij i ne stječe zvanje, ali dobiva potvrdu o položenim predmetima i ostvarenim ECTS bodovima. Ti predmeti će mu kasnije biti priznati ako odluči nastaviti studij.

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264