Skoči na glavni sadržaj

ORGANIZACIJA NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

VSITE ORGANIZACIJA NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021

Pandemija korona virusa COVID-19 utječe na naše živote još od ožujka ove godine i još ne naziremo njezin kraj. Cjelokupni život u Hrvatskoj i svijetu prilagođava se epidemiološkim mjerama koje su usmjerene na suzbijanje ove pandemije te očuvanje gospodarstva i ostalih djelatnosti važnih za dalji razvoj društva i dobrobit svih građana.
VSITE prilagođava provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. epidemiološkoj situaciji vodeći se sljedećim načelima:

 • Briga o zdravlju svih studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja
 • Brza prilagodba provedbe nastave i ispita epidemiološkim i drugim uvjetima koji se stalno mijenjaju
 • Održavanje kontinuiteta, integriteta i visoke kvalitete nastave u skladu s dopusnicama za Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija i reakreditacijom VSITE-a.

Da bi se očuvalo zdravlje svih studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja te osigurala visoka kvaliteta obrazovanja studenata na Preddiplomskom i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija neophodno je da se svi studenti i nastavnici te nenastavno osoblje pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. ODRŽAVANJEM RAZMAKA I NOŠENJEM ZAŠTITNIH MASKI ŠTITIMO DRUGE I DRUGI ŠTITE NAS. Samo savjesnim i odgovornim pridržavanjem propisanih epidemioloških mjera možemo spriječiti prodor virusa u VSITE i druge škole koje djeluju u istoj zgradi!

Početak nastave

Nastava za studente preddiplomskog stručnog studija IT započet će 28. rujna 2020
Raspored za prvi tjedan nastave objavit će se 27. rujna 2020. u SCAD-u i na javnoj mrežnoj stranici VSITE-a. Raspored održavanja laboratorijskih vježbi objavljivat će se postupno, iz tjedna u tjedan, ovisno o tome kako započinju laboratorijske vježbe. Na taj način će raspored biti utvrđen najkasnije do kraja petog tjedna za laboratorijske vježbe koje započinju šesti tjedan.
Nastava za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija IT započet će 12. listopada 2020. Raspored nastave za specijalistički studij objavit će se do 11. listopada 2020.

Uvodna predavanja za brucoše

Uvodna predavanja za redovite studente prve godine preddiplomskog studija održat će se u petak 25. rujna 2020. u 12 sati, a za izvanredne studente u 17 sati u predavaonicama 2 i 6, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.
Predviđeno je da brucoši u zimskom semestru što više svog vremena provode u predavaonicama i laboratorijima, jer se na prvoj godini studija upoznavaju s konceptima visokog obrazovanja i nastave na visokim učilištima, što je ključno za njihovo uspješno studiranje. Ujedno je to prilika da se nadoknade srednjoškolska znanja iz elementarne matematike i fizike koja su propuštena u zadnjoj godini školovanja zbog štrajka nastavnika i pandemije.
Na uvodnom predavanju studente će pozdraviti dekan i voditelj studija, a potom će se upoznati s organizacijom VSITE-a i preddiplomskog studija, informacijskim sustavom VSITE-a SCAD te mjerama informacijske sigurnosti koje se provode na našem visokom učilištu. Nakon toga slijedi upoznavanje s MS Teamsima koji se koriste u nastavi na daljinu i za održavanje online sastanaka, radionica i razmjenu nastavnih materijala.
Potom će svakom studentu biti uručena zatvorena kuverta s lozinkom. Svaki student je dužan odmah promijeniti lozinku na predviđenim računalima u laboratoriju 4, u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. 

Prijenosna računala

Politika podjele prijenosnih računala studentima preddiplomskog studija mijenja se zbog intencije VSITE-a da bude spreman za eventualni prijelaz na izvođenje nastave na daljinu na svim predmetima. Svi studenti prve godine i izvanredni studenti druge godine koji upisuju UPROG u zimskom semestru dobit će novo prijenosno računalo s licenciranim programima potrebnim za praćenje nastave čim budu isporučena do 15. listopada 20020. (planirani rok isporuke). Način i vrijeme preuzimanja računala bit će objavljeni na studentskom forumu.

Provedba nastave u zimskom semestru ak. g. 2020./2021.

U zimskom semestru ak. g. 2020./2021. nastava na Preddiplomskom i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija organizira se na sljedeći način:

 • predavanja i auditorne vježbe održavaju se u predavaonicama po utvrđenom rasporedu, u manjim grupama i uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera
 • laboratorijske vježbe održavaju se u laboratorijima, u manjim grupama i predavaonicama po utvrđenom rasporedu i uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera
 • predavanja te auditorne i laboratorijske vježbe izvode se i na daljinu, tako što se sinkrono objavljuju i snimaju u odgovarajućem kanalu u timovima tipa Class, korištenjem MS Teamsa i druge odobrene IT potpore
 • prisutnost studenata na nastavi u predavaonicama i laboratorijima nije uvjetovana te svaki student može prilikom upisa, a najkasnije do 25. rujna, podnijeti pisani zahtjev da zbog zdravstvenih ili drugih razloga želi u zimskom semestru pohađati nastavu u potpunosti na daljinu (online), kako bi se mogle organizirati nastavne grupe tipa P, A i L
 • nastava na programerskim i drugim predmetima koji koriste udaljena računala i web podršku održava se online, u skladu s izvedbenim planom utvrđenim silabusom predmeta
 • pristup do online predavanja i vježbi omogućen je preko kalendara nastave u SCAD i kalendara u MS Teamsima
 • nastavni materijali objavljuju se na stranicama predmeta u SCAD-u koje je student upisao u zimskom semestru 
 • izlazni testovi i drugi nastavni materijali za online nastavu objavljuju se u odgovarajućim mapama u MS Teamsima prema uputama nastavnika
 • svaki nastavnik će na uvodnom predavanju informirati studente o izvođenju nastave, kolokvija i ispita u zimskom semestru u skladu s pravilima predmeta koja se objavljena na stranici predmeta u SCAD-u
 • svi studenti su dužni koristiti prijenosno računalo i licencirane programe potrebne za uspješno praćenje nastave na daljinu koje su dobili od VSITE-a
 • početak nastave se pomiče kako bi se izbjegle gužve na ulazu u zgradu: prijepodne u 8,15 sati, poslijepodne u 17,00 sati
 • trajanje sata se zbog epidemioloških mjera skraćuje na 40 minuta (kako bi se između turnusa dobilo potrebno vrijeme za dezinfekciju predavaonica, laboratorija i drugih prostorija
 • mali odmor: 5 minuta (nije dozvoljen izlazak na hodnik)
 • veliki odmor: 15 minuta (preporučuje se zadržavanje u predavaonici).

Provedba nastave u ljetnom semestru ak. g. 2020./2021.

Organizacija nastave u ljetnom semestru uskladit će se s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Informacija o tome će se pravodobno objaviti na nastavničkom i studentskom forumu. 

Kolokviji i ispiti

Studenti polažu kolokvije u predavaonicama u skladu sa silabusom i pravilima predmeta te  propisanim epidemiološkim mjerama koje su se primjenjivale u ljetnom i jesenskom ispitnom roku i to 

 • u 9. tjednu nastave od 23. do 28. studenog 2020. godine, odnosno
 • u 15. tjednu nastave od 18. do 23. siječnja 2021. godine.

U skladu s Odlukom o studiranju u ak. g. 2020./2021. 

 • Prvi zimski pripremni tjedan je od 25 siječnja do 30. siječnja 2021,
 • Prvi zimski ispitni tjedan je od 1. do 6. veljače 2021.
 • Drugi zimski pripremni tjedan je od 8. do 13. veljače 2021.
 • Drugi zimski ispitni tjedan je od 15. do 20. veljače 2021.

U zimskom ispitnom roku ispiti se mogu polagati po dijelovima u skladu sa silabusima i pravilima predmeta.

Uvođenje nastavnih jedinica o umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju

U skladu s usvojenom Strategijom uvođenja umjetne inteligencije dopunjuju se silabusi određenih predmeta na preddiplomskom i specijalističkom studiju s nastavnim jedinicama o umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju. Za studente koji su položili te predmete po starom programu organizirat će se informativna online predavanja i radionice na kojima će se upoznati s gradivom o primjeni umjetne inteligencije i strojnog učenja u računarstvu.

Epidemiološke mjere

 1. Ulazak u zgradu nije dozvoljen osobama koje su COVID-19 pozitivne ili u samoizolaciji.
 2. Studenti, nastavnici i zaposlenici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na VSITE. U prostor škole ne smiju ulaziti osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu (preko 37,2 stupnja Celzijusa), respiratorne probleme poput kašlja i kratkog daha ili da su pod sumnjom da su bile u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili da su mogle biti zaražene COVID-om-19.
 3. Obavezno je nošenje maske za cijelo vrijeme boravka u školi.
 4. Osoba koja ne može nositi masku zbog medicinskih razloga dužna je o tome podnijeti jasno liječničko uvjerenje i dostaviti ga u digitalnom obliku na uvid Studentskoj referadi; takva osoba može sve radnje obavljati online, a kolokvije i ispite polagati u izdvojenoj prostoriji. 
 5. Na ulazu u školu mjeri se po potrebi tjelesna temperatura studentima, nastavnicima i zaposlenicima VSITE-a. Osobi koja ne dopušta mjerenje temperature ne dozvoljava se ulazak u školu. Digitalni termometar nalazi se na porti škole.
 6. Obvezna je dezinfekcija ruku i obuće za sve osobe koje ulaze u školu.
 7. Obvezno je kretanje desnom stranom hodnika i stubišta uz održavanje fizičke distance 1,5 m.
 8. Obvezna je evidencija studenata koji su prisutni na nastavi i unos podataka o prisutnim studentima u SCAD.
 9. Obvezna je evidencija ulaska i izlaska iz zgrade svih nastavnika i zaposlenika VSITE-a korištenjem tokena.
 10. Ulazak i izlazak osoba koje su u privatnoj ili službenoj posjeti VSITE-u evidentira portir upisivanjem u bilježnicu koja se nalazi na porti. 
 11. Zabranjeno je okupljanje većeg broja osoba na jednom mjestu ako se time narušava odredba o minimalnoj fizičkoj distanci.
 12. Nakon završetka nastave studenti i nastavnici trebaju odmah napustiti školu.
 13. Student treba ući u predavaonicu odnosno laboratorij najranije deset minuta prije početka nastave.
 14. U predavaonici, odnosno laboratoriju student sjedi na mjestu koje mu je odredio nastavnik; student ne smije napuštati ili mijenjati mjesto do kraja nastave.
 15. Knjižnica VSITE-a je zatvorena (studenti se upućuju na korištenje e-knjižnice).
 16. Tijekom nastave gornji prozori moraju biti otvoreni.
 17. Za vrijeme velikog odmora predavaonica se provjetrava.
 18. Prilikom ulaska u predavaonicu ili laboratorij obvezna je dezinfekcija ruku. 
 19. U vrijeme određeno za dezinfekciju predavaonice nastavnici i studenti su dužni izaći iz predavaonice bez nepotrebnog zadržavanja na hodniku.
 20. U Studentsku referadu dolazi se po prethodnoj najavi e-mailom ili telefonom i po objavljenom rasporedu na studentskom forumu kad je to potrebno (upis u višu godinu, izdavanje iksice i potvrda i dr.).

Apeliramo na studente i cjelokupno nastavno i nenastavno osoblje da se pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera, jer je to u interesu ne samo našeg visokog učilišta, već i naših najbližih.

D E K A N
dr.sc. Milorad Nikitović, prof. v.š.

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264