Skoči na glavni sadržaj

Organizacija nastave u 2021/2022 IT Informacija za brucoše

nastava_2021_2022

** UVODNO PREDAVANJE **

Uvodna predavanja za redovite studente prve godine preddiplomskog studija održat će se u PETAK 24. rujna 2021. u 12 sati, a za izvanredne studente u 17 sati u predavaonicama 2 i 6, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. 


 

ORGANIZACIJA NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA 


Visoka škola za informacijske tehnologije (VSITE) organizira nastavu i ispite u akademskoj godini 2021./2022. na preddiplomskom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija u skladu s Odlukom o studiranju za ak. g. 2021./2022. koja je objavljena na mrežnoj stranici www.vsite.hr.  
Nastava se izvodi kontaktno, u predavaonicama i laboratorijima VSITE-a, u skladu s dopusnicama za preddiplomski i specijalistički studij uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. Početak nastave: prijepodne u 8,15 sati, poslijepodne 16,55 sati, 
Trajanje sata: 40 minuta 
Trajanje blok-sata skraćuje se s 90 minuta na 80 minuta 
Mali odmor: 5 minuta Veliki odmor: 15 minuta 

Vrijeme dezinfekcije prostorija: od 13,30 – 14,45  

VSITE studentima kojima je određena samoizolacija i izolacija omogućuje praćenje nastave na daljinu i pristup snimkama predavanja i vježbi preko MS Teamsa. 
Svi kolokviji i ispiti u ak. g. održavat će se u predavaonicama. 
VSITE-a izvodi nastavu u akademskoj godini 2021./2022. u skladu sa sljedećim načelima: 
1.    Briga o zdravlju svih studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, 
2.    Brza prilagodba provedbe nastave i ispita epidemiološkim i drugim uvjetima koji se stalno mijenjaju, a sve to uz 
3.    Održavanje kontinuiteta, integriteta i visoke kvalitete nastave prema dopusnicama za Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija i reakreditacijom VSITE-a. 


Ove godine, 16. listopada, VSITE obilježava 15 godina kontinuiranog rada. Centar karijera i Alumni klub organizirat će brojne radionice, predavanja i druge događaje na kojima će studenti i alumniji VSITE-a, po svom izboru i u skladu sa svojim profesionalnim i drugim osobnim interesima stjecati dodatna znanja i vještine. 
Ove godine organizirat će se brucošijada i za studente koji zbog pandemije COVID-19 to nisu imali prilike.  

  
Početak akademske godine 

Nastava za studente preddiplomskog stručnog studija IT počinje 27. rujna 2021.  
Raspored za prvi tjedan nastave objavit će se do 26. rujna 2021. u SCAD-u i na mrežnoj stranici VSITEa www.vsite.hr. 
Raspored održavanja laboratorijskih vježbi objavljivat će se sukcesivno, kako započinju vježbe, a najkasnije do kraja petog tjedna za vježbe koje započinju šesti tjedan. 
 

Uvodna predavanja za brucoše 

Uvodna predavanja za redovite studente prve godine preddiplomskog studija održat će se u petak 24. rujna 2021. u 12 sati, a za izvanredne studente u 17 sati u predavaonicama 2 i 6, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. 
Na uvodnom predavanju studente će pozdraviti dekan i prodekan za nastavu, a potom će im biti prezentirani organizacija studija i informacijski sustav VSITE-a SCAD te mjere informacijske sigurnosti koje se provode na našem visokom učilištu.  
Na uvodnom predavanju će svakom studentu biti uručena zatvorena kuverta s lozinkom i predano računalo s licenciranim programima potrebnim za praćenje nastave. Svaki student je dužan odmah primijeniti lozinku, a nakon toga slijedi upoznavanje s MS Teamsima koji se koriste u nastavi na daljinu. 

Radionica Repetitorij elementarne matematike 


Za brucoše se u rujnu i listopadu organizira radionica Repetitorij elementarne matematike na kojima će studenti ponoviti gradivo iz matematike koje je potrebno za uspješno praćenje predmeta na prvoj i višim godinama preddiplomskog studija. Na toj radionici rješavat će se zadaci koji se zadaju na maturi. 
Preddiplomski studij omogućuje svakom studentu novi početak. Svi oni koji zbog objektivnih ili subjektivnih razloga nisu dobro savladali srednjoškolsko gradivo iz matematike, pohađanjem ove radionice i neprekidnim zalaganjem mogu nadoknaditi propušteno i uspješno položiti predmete prve godine. 


Pristup obveznoj i dopunskoj literaturi 


Nastavni materijali potrebni za uspješno svladavanje predmeta objavljuju se na stranici predmeta. 
Svakom studentu se uručuju udžbenici u izdanju VSITE-a bez naknade. 
Preporučuje se korištenje dopunske literature u e-biblioteci VSITE-a. 

 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE 

 

 1. Ulazak u zgradu nije dozvoljen osobama za koje je utvrđeno da su zaraženi koronavirusom ili im je određena samoizolacija. 
 2. Obavezno je nošenje maske za cijelo vrijeme boravka u školi. 
 3. Osoba koja ne može nositi masku zbog medicinskih razloga dužna je o tome podnijeti jasno liječničko uvjerenje i dostaviti ga u digitalnom obliku na uvid Studentskoj referadi; takva osoba je dužna sve radnje obavljati online ili predočiti ispravu o cijepljenju (tzv. COVID-19 putovnica)  
 4. U prostor škole ne smiju ulaziti osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu (preko 37,2 stupnja Celzijusa), respiratorne probleme (kašalj, teškoće u disanju, curenje iz nosa) ili druge simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl. te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom. 
 5. Na ulazu u predavaonicu se svim studentima i nastavnicima obvezno mjeri tjelesna temperatura. 
 6. Osobi koja ne dopušta mjerenje temperature ne dozvoljava se ulazak u školu 
 7. Digitalni termometar nalazi se u nastavničkoj sobi 1. 
 8. Obvezna je dezinfekcija ruku za sve osobe koje ulaze u školu i predavaonicu/laboratorij. 
 9. Obvezno je kretanje desnom stranom hodnika i stubišta, bez zadržavanja i uz održavanje fizičke distance 1,5 m. 
 10. Obvezna je evidencija studenata koji su prisutni u predavaonici, odnosno laboratoriju i unos podataka o prisutnim studentima u SCAD. 
 11. Ulazak i izlazak osoba koje su u privatnoj ili službenoj posjeti VSITE-u evidentira portir upisivanjem u bilježnicu koja se nalazi na porti.  
 12. Zabranjeno je okupljanje većeg broja osoba na jednom mjestu ako se time narušava odredba o minimalnoj fizičkoj distanci. 
 13. Nastavnik koji je održao sat ostaje u predavaonici, odnosno laboratoriju 
 14. Nastavnici i ostali djelatnici VSITE-a dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu i nakon odlaska iz škole 
 15. Nakon završetka nastave studenti i nastavnici trebaju odmah napustiti školu 
 16. Student treba ući u predavaonicu odnosno laboratorij maksimalno deset minuta prije početka nastave 
 17. Knjižnica VSITE-a je zatvorena (studenti se upućuju na korištenje e-knjižnice) 
 18. Preporučuje se nastavnicima i studentima da se cijepe protiv virusa COVID-19 i priskrbe dokument o tome (tzv. COVID-19 putovnicu) 
 19. Prilikom održavanja laboratorijskih vježbi mora se voditi računa da laboratorijsku opremu istovremeno koristi samo jedan student. Preporučuje se korištenje simulatora i održavanje laboratorijskih vježbi u većim prostorijama (predavaonicama). 
 20. Obvezno je prozračivanje svih prostorija. Za hladnih dana prozračivanje je obvezno svakih 15 minuta, u trajanju 5 minuta. 
 21. Konzultacije se održavaju uživo uz primjenu ovih epidemioloških mjera ili online, prema dogovoru nastavnika i studenata.  
 22. Nastava na VSITE-u se organizira se tako da o Svaka skupina studenata boravi u jednom prostoru, o svaki student sjedi uvijek na istome mjestu 
 • Sve prisutne osobe moraju nositi maske, osim ako su svi prisutni cijepljeni ili su preboljeli bolest unazad 9 mjeseci,  
 • Predavač ne treba nositi masku dok stoji/sjedi na udaljenosti većoj od 2 metra od najbližih studenata (najbližih osoba) i to ako je predavač cijepljen s obje doze prije najmanje 14 dana (odnosno s jedinom potrebnom dozom cjepiva Jannsen prije više od 14 dana) ili je prebolio COVID-19 unazad 9 mjeseci te ako sve ostale osobe nose masku, o Ako studenti mijenjaju mjesto za rad, ono se mora prebrisati sredstvom za dezinfekciju stolova koje se nalazi na ulazu u prostoriju prije dolaska sljedećega studenta, 
 • Svaki student mora oprane ruke dezinficirati prije nego što pristupi mjestu za rad (prije ulaska u prostor).

23. Studenti prilikom odlaska iz visokoga učilišta moraju sve svoje stvari odnijeti sa sobom ili ih baciti u koš s poklopcem. 

 

Dokument.pdf

D E K A N

mr. sc. Milan Davidović, pred. 
 

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264