Skoči na glavni sadržaj

IMPLEMENTACIJA UMJETNE INTELIGENCIJE U STUDIJSKE PROGRAME

IMPLEMENTACIJA UMJETNE INTELIGENCIJE U STUDIJSKE PROGRAME VSITE-A

Na zajedničkoj sjednici Stručnog i Upravnog vijeća VSITE-a održanoj 18. rujna 2020. godine usvojena je Strategija o uvođenju umjetne inteligencije u studijske programe VSITE-a.

U prvoj fazi se umjetna inteligencija implementira u 13 predmeta na Preddiplomskom i 18 predmeta na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija. 

Na Preddiplomskom studiju je uveden izborni predmet "Uvod u umjetnu  inteligenciju i strojno učenje", a na Specijalističkom studiju kolegij  "Umjetna inteligencija".

Tijekom zimskog i ljetnog semestra akademske  godine 2020./2021. održat će se predavanja i radionice o umjetnoj  inteligenciji i strojnom učenju za studente koji nisu imali prilike  slušati to gradivo na tim predmetima u prethodnoj akademskoj godini.
 

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264