Skoči na glavni sadržaj

IT - Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama

Naziv predmeta

Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama

Detalji
Kod
VSITE145
Skr.
PURM
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
1
1
0
KP
0
2
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Vladimir Slačanac, pred.
Asistenti: mr. sc. Andrea Bednjanec, pred., Usama Kalit, asist. vis. šk.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Elementi računalnih mreža: računala, čvorišta, kanali. Lokalne mreže, Ethernet. Razvoj topologije lokalnih mreža. Razvoj kabliranja. Strukturno kabliranje. Kabliranje kruga, zgrade (vertikalni razvod) i kata (horizontalni razvod). Instalacijski elementi: kablovi, priključnice, prespojne ploče. Karakteristike i kategorije bakrenih (UTP, STP) i optičkih kablova. Standardizacija: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 569. Izrada projektne dokumentacije: sadržaj, organizacija, sustav označivanja. Standardizacija: IEC 750, IEC 1082. Izvođenje instalacije. Identifikacija i ispitivanje vodova. Označivanje vodova i priključnica. Mjerenja na instalaciji. Dokumentiranje mjerenja. Primopredaja mreže. Definiranje zahtjeva korisnika. Radne grupe. Izbor i podešavanje aktivne opreme. Integracija mrežnih podsustava računala. Instaliranje i podešavanje modemskih veza. Instaliranje i podešavanje priključka lokalnih mreža. Mrežna arhitektura TCP/IP (Interneta). Adresiranje i domene imena. Instaliranje i podešavanje TCP/IP programske podrške. Nepovezane i skrivene mreže (intranet). Rezervirane adrese. Instaliranje i podešavanje intranet mreža. Osnove sigurnosti računala i podataka. Filtriranje prometa. Vatrozid.

Ciljevi učenja

Opći: Kolegij omogućuje stjecanje znanja o projektiranju, izradi, upravljanju i korištenju računalnih mreža kao središnjeg elementa infrastrukture informacijskog sustava. Posebni: Uvid u problematiku projektiranja, izradu i kasnije održavanje računalnih mreža. Definiranje potrebnih zahtjeva na pasivnoj i na aktivnoj komunikacijskoj opremi za uspješnu izgradnju računalnih mreža. Također definiranje i konfiguriranje osnovnih mrežnih servisa potrebnih za rad računalne mreže.

Ishodi učenja

1. Definirati osnovne dijelove projekta računalne mreže.
2. Izraditi projekt računalne mreže prema zahtjevima investitora.
3. Prema projektu postaviti i testirati strukturno kabliranje računalne mreže.
4. Prema projektu odrediti, postaviti, konfigurirati i održavati pasivnu/aktivnu mrežnu opremu.
5. Prema projektu konfigurirati i održavati osnovne mrežne servise.
6. Upravljati računalnom mrežom.
7. Uspješno prepoznavati i riješavati probleme u radu računalne mreže.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja računalnih sustava i mreža kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava kandidata za projektiranje, izgradnju i mjerenje sustava strukturnog kabliranja, te postavljanje, iniciranje i održavanje aktivne mrežne opreme.

Preporučena literatura

1. Ožegović, J., Pezelj I. Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama, Veleučilište u Splitu, 2000. 2. Turk, S.: Računarske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1991. 3. Standardi: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 569, IEC 750, IEC 1082

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. 1. Uvod 1.1. Razvoj i opća svojstva računalnih mreža 1.2. Elementi računalnih mreža 1.3. Hijerarhijski sustavi
 2. 2. Pregled tehnologije lokalnih i pristupnih mreža 2.1. Tehnologija terminalskih mreža 2.2. Tehnologija žičanih lokalnih mreža 2.3. Tehnologija bežičnih lokalnih mreža 2.4. Tehnologija pristupnih mreža
 3. 3. Strukturno kabliranje 3.1. Potreba i arhitektura strukturnog kabliranja 3.2. Komponente strukturnog kabliranja za žičane mreže
 4. 3. Strukturno kabliranje 3.3. Komponente strukturnog kabliranja za optičke mreže 3.4. Zahtjevi kod izvođenja instalacije
 5. 3. Strukturno kabliranje 3.5. Mjerenja na instalacijama - UTP 3.6. Mjerenja na instalacijama - optički kablovi
 6. 4. Projektiranje lokalnih mreža 4.1. Radne grupe 4.2. Izbor tehnologije radnih grupa
 7. 4. Projektiranje lokalnih mreža 4.3. Izrada projektne dokumentacije - sadržaj, opći dio i tehnički opis 4.4. Izrada projektne dokumentacije - projekt mreže kruga, zgrade, kata i opreme
 8. 4. Projektiranje lokalnih mreža 4.5. Izrada projektne dokumentacije - sustav označavanja opreme i razdjelnika
 9. 5. Tehnologija Interneta 5.1. Mrežna arhitektura Interneta (TCP/IP) - Arhitektura TCP/IP skupa protokola - Topološka struktura Interneta - SLIP - Protokol za modemske komunikacije - PPP - Point - to - Point Protocol 5.2. IP - Internet protokol - IP adrese - Mrežna maska i primjena - Broj protokola i broj usluge - Identifikacija tokova podataka - IP adrese za privatne mreže
 10. 5. Tehnologija Interneta 5.3. Usmjeravanje na Internetu - Usmjeravanje paketa - Usmjeravajući protokoli - ARP - Address Resolution Protocol
 11. 6. Primjena tehnologije Interneta 6.1. Kvaliteta usluge Interneta - Parametri kvalitete usluge - Koncepti DiffServ i IntServ - Implementacija kvalitete usluge 6.2. Korisničke usluge - Korisnički račun, Telnet, SSH - FTP - File Transport Protocol - Protokoli za razmjenu elektroničke pošte - HTTP - HyperText Transfer Protocol
 12. 6. Primjena tehnologije Interneta 6.3. Identifikacija objekata na Internetu - Identifikacija elemenata mreže - Identifikacija podataka i osoba
 13. 7. Upravljanje računalnim mrežama 7.1. Organizacija lokalne mreže - Spajanje računala u mrežu - Premosnici i prospojnici - Korisnici i korisnički računi 7.2. Organizacija mreže prema radnim grupama - Segmentacija lokalne mreže - Virtualne lokalne mreže na podatkovnoj razini - Virtualne lokalne mreže na mrežnoj razini
 14. 7. Upravljanje računalnim mrežama 7.3. Konfiguracija mrežnih servisa - DNS sustav - SNMP - Simple Network Management Protocol - Korištenje ICMP protokola
 15. 8. Projektiranje i održavanje računalnih mreža sa stanovišta sigurnosti 8.1. Sigurnosne prijetnje i načini zaštite sustava - Fizička zaštita mrežne opreme - Organizacija sigurnosti po razinama sustava - Sigurnost operacijskog sustava i korisnika 8.2. Tipovi radnih grupa prema zahtijevanoj razini zaštite - Vrste radnih grupa po sigurnosti - Topologija sigurnosti radnih grupa - Primjer
laboratorijske vježbe (L)
 1. Izrada kabela i strukturno kabliranje
 2. Mjerenja na kabelima
 3. IP adresni prostor, mreže i podmreže
 4. IP adresni prostor, mreže i podmreže
 5. TCP/IP stog, usmjeravanje na Internetu
 6. TCP/IP stog, usmjeravanje na Internetu
 7. Protokoli usmjeravanja na Internetu
 8. Protokoli usmjeravanja na Internetu
 9. Pristupne liste, NAT, DHCP
 10. Prospojnici i L2, STP protokol
 11. Napredniji principi raslojavanja lokalne mreže
 12. Bežične lokalne mreže - WLAN
 13. Podešavanje složene mreže
kolokvij - zadaci (KA)
 1. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 8. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo poglavlja 1-4. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo poglavlja 5-8. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
projekt (PR)
 1. Studenti projektiraju lokalnu računalnu mrežu. Projekt sadrži projekt strukturnog kabliranja i projekt mrežnih servisa. Za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
ispit - teorija (IU)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti su obavezni prethodno izraditi projekt. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264