Skoči na glavni sadržaj

IT - Oblikovanje Web stranica

Naziv predmeta

Oblikovanje Web stranica

Detalji
Kod
VSITE165
Skr.
OWS
ECTS
5
Godina
4
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 20/21
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
0
L
1
7
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Ivan Britvić, pred., Jurica Đurić, pred.
Asistenti: dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Siniša Tkalčec, str. sur.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Svrha Web site-a. Strategije dizajna. Dizajn sučelja. Pristup informacijama, navigacija, veze. Oblikovanje stranice, dizajn grid-ova, osnovne tablice. Duljina stranice. Problem različitih okružja (platformi). Komparativni prikaz mogućnosti web preglednika. Grafika, GIF, JPEG, mape. Multimedija i animacija na webu, AVI, MP3, MPEG, SWF. Korištenje MS FrontPage-a, osnove korištenja PainShopPro. Macromedia DreamWeaver

Ciljevi učenja

Opća znanja. Optimalno korištenje multimedijskih formata kako bi se održale sve informacije uz zauzimanje što manje mjesta.

Posebna znanja. Napradno korištenje CSS-a za pozicioniranje elemenata na web stranici. Korištenje AJAX tehnike. Korištenje jQuery biblioteke. HTML5 u primjeni.

Ishodi učenja

1. Napraviti kompletnu web aplikaciju sa serverskim i klijentskim dijelom, koja dobro izgleda i radi.
2. Poznavati multimedijske formate i primjenu istih u web aplikacijama.
3. Prilagoditi web stranicu da radi jednako dobro u različitim preglednicima i rezolucijama.
4. Koristiti gotove aplikacije (npr., Joomla ili Wordpress) za gradnju složenijih sustava.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja web stranica kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava korisnika za korištenje naprednih alata za izradu i oblikovanje Web stranica.

Preporučena literatura

1. Lynch, P; «Yale C/AIM Web Style Guide» 2. Upute za MS FrontPage3. Upute za Netscape, MS IE, Operu

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Razmještaj na stranici pomoću frame-ova, iframe-ova i tablica.
 2. Ponavljanje CSS-a, selektori. Zahtjevi za projekt.
 3. Definicija i upotreba CSS specificity-a.
 4. Razmještaj na stranici pomoću CSS svojstva display, position, float.
 5. Usporedba razještaja elemetana metodama absolute i float.
 6. Usporedba quirks i standard modova.
 7. Jedinice u CSS-u. Korištenje %, em. Grafički formati.
 8. Rad s LAMP stogom. Instalacija, konfiguracija i korištenje.
 9. Uvod u jQuery.
 10. Upotreba AJAX tehnike. Implementacija pomoću jQuery biblioteke.
 11. Pronalazak hosting servera, registracija domena, rad s cPanelom.
 12. Optimizacija stranica za tražilice (SEO) i poboljšavanje PageRank-a stranica.
 13. Uvod u HTML5. Novi semantički elementi.
 14. HTML5 nastavak. Canvas, video, audio, geolokacija, drag and drop, web storage.
 15. Instalacija i konfiguracija Joomla-e, WordPress-a i Magento-a.
auditorne vježbe (A)
 1. Mane i prednosti layout-a tablicama i frame-ovima.
 2. CSS ponavljanje.
 3. Primjeri sa specificitiem.
 4. Primjeri sa CSS display, position, float.
 5. Primjeri absolute i float layoutova.
 6. Usporedba quirks i standard modova. Primjeri.
 7. Primjeri sa CSS % i em. Usporedba grafičkih formata po tipu slike i broju boja.
 8. Instalacija Apache servera.
 9. Uvod u jQuery.
 10. AJAX primjeri.
 11. Rad sa cPanelom, domenama i hostingom.
 12. Optimizacija za tražilice (SEO) i bolji PageRank.
 13. HTML5 uvod, primjeri. Isprobavanje novih elemenata.
 14. HTML5 i CSS3. Primjeri geolokacije i web storage-a.
 15. Instalacija i konfiguracija Joomla-e, WordPress-a i Magenta.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Izrada web stranice pomoću frame-a i iframe-a, usmjeravanje stranica u okvirima.
 2. Rad na projektu. Ideja, sadržaj, slike, multimedija.
 3. Oblikovanje web stranice korištenjem DIV elementata i CSS-a.
 4. Rad na projektu.
 5. jQuery-a, AJAX.
 6. HTML 5.
 7. Završetak projekta.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-8, jedinice laboratorijskih vježbi 1-4.
 2. Studenti moraju izraditi projekt, Web stranicu koja zadovoljava minimalne uvjete modernih stranica. Na kolokviju moraju opisati što su i kako koristili u projektu.
projekt (PR)
 1. Studenti biraju temu i izrađuju kompletnu Web stranicu za tu temu. Ocjenjivat će se sadržaj, upotreba raznih tehnologija (na serveru i klijentu), izgled, korištenje baze podataka, optimizacija za tražilice. Projekt mora biti dostupan negdje na Internetu.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-6. Na ispitu studenti moraju postići 50% svih bodova. Pregled projekta.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264