Skoči na glavni sadržaj

IT - Mrežne usluge i programiranje

Naziv predmeta

Mrežne usluge i programiranje

Detalji
Kod
VSITE163
Skr.
MUP
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 21/22
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
0
L
1
7
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Ivan Britvić, v. pred., Jurica Đurić, v. pred.
Asistenti: Filip Kobi, asist. vis. šk., Dinko Mihovilović, asist. vis. šk., Mislav Piskać, asist. vis. šk., dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Siniša Tkalčec, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Mrežne usluge: elektronička pošta, Telnet, FTP, Web. Načini objavljivanja podataka. Web poslužitelji i klijenti. Izbor tehnologija i alata za web. Priprema web stranica. HTML jezik. Osnovna struktura HTML dokumenta, liste, tablice, forme. Programiranje u JavaScriptu, DOM. XML osnove i sintaksa. Povezivanje HTML-a i XML-a. XSL elementi, transformacije iz JavaScript-a. Aplikacije na web-u na poslužiteljima bez podrške za ASP, Cgi-bin, Perl, JSP.

Ciljevi učenja

Opća znaja. Korištenje i podešavanje email i FTP klijenata. Spajanje i rad na udaljenom računalu upotrebom SSH protokola. Poznavanje strukture HTML stranica. Čitanje XML-a.

Posebna znanja. Prepoznavanje loše pisanih (zastarjelih) HTML stranica i transformiranje istih u XHTML standard. Korištenje CSS-a na efikasan način. Pisanje JavaScript-a za poboljšanje pristupačnosti web stranica. Uspoređivanje XML i JSON tehnologija i transformiranje jednog format u drugi.

Ishodi učenja

1. Poznavati i koristiti osnovne mrežne protokole: SMTP, POP, IMAP, Telnet, SSH, FTP.
2. Napraviti validnu XHTML stranicu.
3. Programirati u JavaScriptu na strani klijenta.
4. Stilizirati stranicu koristeći CSS.
5. Poznavati pravila formiranja i upotrebe XML-a i JSON-a.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja pristupa bazi podataka preko Interneta kao nadogradnju jezgre računarstva, te obučava korisnika za izradu statičkih i dinamičkih WEB stranica s obradom na strani korisnika

Preporučena literatura

1. Mladenović, S; Maretić, B: "Mrežne usluge i programiranje - Bilješke s predavanja", Veleučilište u Splitu, Split 2002.

Dodatna literatura

1. Standardi i specifikacije: HTML, XML,XSL, JavaScript, DOM

predavanja (P)
 1. Povijest Interneta Mrežne usluge: elektronička pošta, Telnet, FTP, Web. Načini objavljivanja podataka. Web poslužitelji i klijenti. Izbor tehnologija i alata za web. Priprema web stranica.
 2. HTML programski jezik- nastanak i svrha HTTP protokol, URL standard Oznake i atributi HTML-a
 3. Korištenje HTML-a: Osnovne oznake sadržaja HTML tipovi dokumenta Uređivanje teksta Specijalni znakovi Umetanje slika
 4. HTML Uređene i Neuređene liste Poveznice (link-ovi )
 5. HTML Tablice - oznake tablice, reda i ćelije Zaglavlje, tijelo i podnožje tablice Spajanje ćelija, rad sa stupcima
 6. HTML Forme - opis, Method i Action vrijednosti atributa Osnovni elementi za korisnički unos (tekst, lozinka, radio button, check box, itd)
 7. Cascading Style Sheets (CSS-ovi) Uključivanje u HTML stranicu Uređivanje prikaza teksta, lista i tablica
 8. Javascript - nastanak i svrha Uključivanje Javascript-a unutar HTML stranice
 9. Sintaksa Javascript-a: linije i komentari, tipovi i varijable, rezervirane riječi, izrazi i operatori, konverzija podataka
 10. Javascript - funkcije i objekti (predefinirani i kreirani)
 11. DOM - Document Object Model, manipuliranje elementima stranice putem Javascript-a Događaji i Javascript procedure događaja.
 12. Javascript - primjeri validacije HTML formi AJAX XML - definicija i svrha
 13. Struktura XML-a: elementi, atributi, komentari XML sintaksa Primjeri XML datoteka
 14. Provjera XML dokumenata, XML sheme XML imenovani prostor XML DOM model
 15. Manipuliranje XML datotekama i prikaz XML datoteka putem Javascripta JSON kao alternativa XML-u
auditorne vježbe (A)
 1. Spajanje i rad FTP-om i SSH-om na udaljenom serveru.
 2. Prva HTML stranica.
 3. Primjeri sa slikama, posebnim znakovima.
 4. Uređene i neuređene liste. Poveznice (apsolutne, relativne, interne).
 5. Primjeri s tablicama. Spajanje redaka i stupaca.
 6. Rad s HTML formama.
 7. Uvod u CSS. Osnovno formatiranje.
 8. Uvod u JavaScript.
 9. Rješavanje jednostavnih zadataka JavaScriptom.
 10. Funkcije i objekti u JavaScriptu. Rad s stringovima, brojevima, datumima, regularnim izrazima.
 11. Uvod u DOM. Manipucija elementima HTML stranice i obrada događaja.
 12. Validacija forme s JavaScriptom.
 13. Primjeri pisanja i parsiranja XML-a.
 14. Validacija XML dokumenata, imenovani prostori.
 15. JSON kao alternativa XML-u.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Formatiranje teksta, kreiranje liste, preformatirani tekst
 2. Linkovi, kreiranje i oblikovanje tablice korištenjem in-line CSS-a
 3. Umetanje slika, atributi Method i Action, validacija formi
 4. Kreiranje i oblikovanje tablice korištenjem internal i external CSS-a
 5. JavaScript - deklaracija JavaScript funkcije, poziv JavaScript funkcije na određeni događaj, dinamičko mijenjanje svojstva Javascript funkcije
 6. Upotreba JavaScript jezika, mijenjanje sadržaja stranice, izgled, ponašanja ovisno o rukovanju korisnika
 7. Kreiranje XML dokumenta.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-8, jedinice laboratorijskih vježbi 1-4. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
 2. Jedinice predavanja 9-15, jedinice laboratorijskih vježbi 5-7. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-7. Na ispitu studenti moraju postići 50% svih bodova.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264