Skoči na glavni sadržaj

IT - Mrežne usluge i programiranje

Naziv predmeta

Mrežne usluge i programiranje

Detalji
Kod
VSITE163
Skr.
MUP
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
0
L
1
7
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Jurica Đurić, v. pred.
Asistenti: Filip Kobi, asist. vis. šk., Mislav Kokotović, str. sur., Mislav Piskać, asist. vis. šk., Filip Velebit Samodol, str. sur., dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Paolo Stabile, str. sur., Siniša Tkalčec, pred., Domagoj Tuličić, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Mrežne usluge: elektronička pošta, Telnet, FTP, Web. Načini objavljivanja podataka. Web poslužitelji i klijenti. Izbor tehnologija i alata za web. Priprema web stranica. HTML jezik. Osnovna struktura HTML dokumenta, liste, tablice, forme. Programiranje u JavaScriptu, DOM. XML osnove i sintaksa. Povezivanje HTML-a i XML-a. XSL elementi, transformacije iz JavaScript-a. Aplikacije na web-u na poslužiteljima bez podrške za ASP, Cgi-bin, Perl, JSP.

Ciljevi učenja

Opća znaja. Korištenje i podešavanje email i FTP klijenata. Spajanje i rad na udaljenom računalu upotrebom SSH protokola. Poznavanje strukture HTML stranica. Čitanje XML-a.

Posebna znanja. Prepoznavanje loše pisanih (zastarjelih) HTML stranica i transformiranje istih u XHTML standard. Korištenje CSS-a na efikasan način. Pisanje JavaScript-a za poboljšanje pristupačnosti web stranica. Uspoređivanje XML i JSON tehnologija i transformiranje jednog format u drugi.

Ishodi učenja

1. Poznavati i koristiti osnovne mrežne protokole: SMTP, POP, IMAP, Telnet, SSH, FTP.
2. Napraviti validnu XHTML stranicu.
3. Programirati u JavaScriptu na strani klijenta.
4. Stilizirati stranicu koristeći CSS.
5. Poznavati pravila formiranja i upotrebe XML-a i JSON-a.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja pristupa bazi podataka preko Interneta kao nadogradnju jezgre računarstva, te obučava korisnika za izradu statičkih i dinamičkih WEB stranica s obradom na strani korisnika

Preporučena literatura

1. Mladenović, S; Maretić, B: "Mrežne usluge i programiranje - Bilješke s predavanja", Veleučilište u Splitu, Split 2002.

Dodatna literatura

1. Standardi i specifikacije: HTML, XML,XSL, JavaScript, DOM

predavanja (P)
 1. Povijest Interneta Mrežne usluge: elektronička pošta, Telnet, FTP, Web. Načini objavljivanja podataka. Web poslužitelji i klijenti. Izbor tehnologija i alata za web. Priprema web stranica.
 2. HTML programski jezik- nastanak i svrha HTTP protokol, URL standard Oznake i atributi HTML-a
 3. Korištenje HTML-a: Osnovne oznake sadržaja HTML tipovi dokumenta Uređivanje teksta Specijalni znakovi Umetanje slika
 4. HTML Uređene i Neuređene liste Poveznice (link-ovi )
 5. HTML Tablice - oznake tablice, reda i ćelije Zaglavlje, tijelo i podnožje tablice Spajanje ćelija, rad sa stupcima
 6. HTML Forme - opis, Method i Action vrijednosti atributa Osnovni elementi za korisnički unos (tekst, lozinka, radio button, check box, itd)
 7. Cascading Style Sheets (CSS-ovi) Uključivanje u HTML stranicu Uređivanje prikaza teksta, lista i tablica
 8. Javascript - nastanak i svrha Uključivanje Javascript-a unutar HTML stranice
 9. Sintaksa Javascript-a: linije i komentari, tipovi i varijable, rezervirane riječi, izrazi i operatori, konverzija podataka
 10. Javascript - funkcije i objekti (predefinirani i kreirani)
 11. DOM - Document Object Model, manipuliranje elementima stranice putem Javascript-a Događaji i Javascript procedure događaja.
 12. Javascript - primjeri validacije HTML formi AJAX XML - definicija i svrha
 13. Struktura XML-a: elementi, atributi, komentari XML sintaksa Primjeri XML datoteka
 14. Provjera XML dokumenata, XML sheme XML imenovani prostor XML DOM model
 15. Manipuliranje XML datotekama i prikaz XML datoteka putem Javascripta JSON kao alternativa XML-u
auditorne vježbe (A)
 1. Spajanje i rad FTP-om i SSH-om na udaljenom serveru.
 2. Prva HTML stranica.
 3. Primjeri sa slikama, posebnim znakovima.
 4. Uređene i neuređene liste. Poveznice (apsolutne, relativne, interne).
 5. Primjeri s tablicama. Spajanje redaka i stupaca.
 6. Rad s HTML formama.
 7. Uvod u CSS. Osnovno formatiranje.
 8. Uvod u JavaScript.
 9. Rješavanje jednostavnih zadataka JavaScriptom.
 10. Funkcije i objekti u JavaScriptu. Rad s stringovima, brojevima, datumima, regularnim izrazima.
 11. Uvod u DOM. Manipucija elementima HTML stranice i obrada događaja.
 12. Validacija forme s JavaScriptom.
 13. Primjeri pisanja i parsiranja XML-a.
 14. Validacija XML dokumenata, imenovani prostori.
 15. JSON kao alternativa XML-u.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Formatiranje teksta, kreiranje liste, preformatirani tekst
 2. Linkovi, kreiranje i oblikovanje tablice korištenjem in-line CSS-a
 3. Umetanje slika, atributi Method i Action, validacija formi
 4. Kreiranje i oblikovanje tablice korištenjem internal i external CSS-a
 5. JavaScript - deklaracija JavaScript funkcije, poziv JavaScript funkcije na određeni događaj, dinamičko mijenjanje svojstva Javascript funkcije
 6. Upotreba JavaScript jezika, mijenjanje sadržaja stranice, izgled, ponašanja ovisno o rukovanju korisnika
 7. Kreiranje XML dokumenta.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-8, jedinice laboratorijskih vježbi 1-4. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
 2. Jedinice predavanja 9-15, jedinice laboratorijskih vježbi 5-7. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-7. Na ispitu studenti moraju postići 50% svih bodova.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264