Skoči na glavni sadržaj

DIT - Java i mobilne platforme

Naziv predmeta

Java i mobilne platforme

Detalji
Kod
VSITE247
Skr.
JAMP
ECTS
5
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 19/20
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
14
2
30
A
0.5
14
1
15
L
0.5
14
1
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
1
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Marino Debeljuh, pred., Josip Divić, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Pregled tehnologije; Pregled mobilnih platformi; Alati za razvoj mobilnih aplikacija; Osnovni elementi aplikacije: Activities, Intents, Services, Content Providers, and Broadcast Receivers; Izrada korisničkog sučelja; Rad sa pozadinskim procesima; Osnove AIDL i NDL. Java na ostalim platformama; Java ME; Java Card programiranje pametnih kartica.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu Java programskog jezika na mobilnim platformama.

Ishodi učenja

1. Nabrojati mobilne tehnologije i platforme, osnovne elemente aplikacije.
2. Koristiti alate za Java programiranje mobilnih platformi, AIDL i NDL jezike.
3. Organizirati pozadinske procese.
4. Izraditi korisničko sučelje.
5. Primijeniti Javu na ostalim platformama - Java ME i Java Card.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja za razvoj mobilnih, mikro i Android aplikacija u Javi

Preporučena literatura

1. Meier, R.: Professional Android 2 Application Development, Wrox 2010
2. Gargenta, M.:Learning Android, O'Reilly 2011

Dodatna literatura

1. Silva, V.: Pro Android Games, Apress 2010

predavanja (P)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
auditorne vježbe (A)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264