Skoči na glavni sadržaj

DIT - Integracija informacijskih sustava

Naziv predmeta

Integracija informacijskih sustava

Detalji
Kod
VSITE277
Skr.
INIS
ECTS
5
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
14
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: doc. dr. sc. Darko Galinec
Asistenti: Edmond Krusha, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uvod u integraciju informacijskih sustava. Poslovni sustav koji radi u stvarnom vremenu. Organizacija utemeljena na ulogama. Izvođenje procesa od početka do kraja. Upravljanje poslovnim procesima. Razvoj integracije informacijskih sustava. Metodologijski okvir integracije informacijskih sustava. Razine interoperabilnosti. Integracija informacijskih sustava i poslovni procesi. Arhitektura usmjerena pružanju usluga. Arhitektura vođena događajima.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za integraciju informacijskih sustava.

Ishodi učenja

1. Objasniti potrebu integracije informacijskog sustava, razine interoperabilnosti.
2. Specificirati rad sustava u stvarnom vremenu, izvođenje procesa.
3. Primijeniti metodologiju integracije, organizaciju temeljnu na ulogama.
4. Specificirati podršku poslovnim procesima , arhitekturu pružanja usluga i arhitekturu vođenu događajima.
5. Upravljati procesima.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja iz područja integracije informacijskih sustava, te znanja o njenoj ulozi i utjecaju na poslovne procese.

Preporučena literatura

1. Galinec, D.: Integracija informacijskih sustava, VSITE 2011.

Dodatna literatura

1. Khan, R. N.: Business Process Management. A Practical Guide, Meghan-Kiffer Press, 2004.
2. Krafzig, D.; Banke, K.; Slama, D.: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall PTR, 2004.

predavanja (P)
 1. Uvod u integraciju informacijskih sustava.
 2. 1. brza provjera znanja. Poslovni sustav koji radi u stvarnom vremenu.
 3. Organizacija utemeljena na ulogama.
 4. 2. brza provjera znanja. Izvođenje procesa od početka do kraja.
 5. Upravljanje poslovnim procesima.
 6. 1. kolokvij
 7. Arhitektura usmjerena pružanju usluga.
 8. 3. brza provjera znanja. Razvoj integracije informacijskih sustava.
 9. Metodologijski okvir integracije informacijskih sustava.
 10. 4. brza provjera znanja. Razine interoperabilnosti.
 11. Integracija informacijskih sustava i poslovni procesi.
 12. 5. brza provjera znanja. Integracija informacijskih sustava i poslovni procesi.
 13. Arhitektura vođena događajima.
 14. 2. kolokvij
 15. Zaključna razmatranja.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Uvod u predmet i prezentacija programa Enterprise Architect i Zachman Framework.
 2. Vježbe na programu Enterprise Architect, Zachman Framework.
 3. Vježbe na programu Enterprise Architect, Zachman Framework. Generiranje dokumentacije i koda.
 4. Obrada primjera rada - iz područja arhitekture i integracije poslovnih IS. Vježbe UML.
 5. Obrada primjera rada - iz područja arhitekture i integracije poslovnih IS. Izrada jednostavnih primjera dijagrama UML.
 6. Izrada složenih primjera dijagrama UML. Dijagram slučajeva korištenja (use-case diagram), dijagram aktivnosti (activity diagram) i Radni dijagram (workflow).
 7. Izrada složenih primjera dijagrama UML. Dijagram slijeda (Sequence Diagram) i Dijagram klasa (class diagram).
 8. Oblikovanje vježbovnog zadatka.
 9. Mentoriranje izrade vježbovnog zadatka.
 10. Mentoriranje izrade vježbovnog zadatka.
 11. Mentoriranje izrade vježbovnog zadatka.
 12. Dokumentiranje vježbovnog zadatka. Izlazni Format: Rich Text Format (RTF), Microsoft Document Format (DOCX) and Portable Document Format (PDF).
 13. Generiranje dokumentacije i koda vježbovnog zadatka.
 14. Prezentiranje vježbovnog zadatka
kolokvij - teorija (KP)
 1. Četiri domene arhitekture poslovnog sustava. Varijable funkcije agilnosti poslovnog sustava. Zachmanov okvir za arhitekturu informacijskog sustava. Perspektive (uloge) u okviru za arhitekturu informacijskog sustava. Osnovne vrste UML dijagrama. UML dijagrami klasa. Standardizacija sučelja u okviru integracije informacijskih sustava. Sinkronizacija u okviru integracije informacijskih sustava.
 2. Real-time enterprise (RTE) kao najviša razina poslovne potrebe. UML dijagrami slučajeva uporabe. Vrste interoperabilnosti. Topologije integracije informacijskih sustava. Transformacija podataka u okviru integracije informacijskih sustava. Mapiranje podataka u okviru integracije informacijskih sustava.
ispit - teorija (IU)
 1. Perspektive (uloge) u okviru za arhitekturu informacijskog sustava. UML dijagrami klasa. Standardizacija sučelja u okviru integracije informacijskih sustava. Sinkronizacija u okviru integracije informacijskih sustava. Vrste interoperabilnosti. Topologije integracije informacijskih sustava. Transformacija podataka u okviru integracije informacijskih sustava. Mapiranje podataka u okviru integracije informacijskih sustava.
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264