Skoči na glavni sadržaj

DIT - Diplomski rad

Naziv predmeta

Diplomski rad

Detalji
Kod
VSITE291
Skr.
DIPL
ECTS
30
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
0
0
0
0
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
30
1
900
900
NastavniciNositelji: - -
PreduvjetiNema
Sadržaj

Na temelju zadatka proučiti detaljno stanje tehnike, predložiti optimalno rješenje i eksperimentalno ga potvrditi. Izraditi diplomski rad od oko 60 stranica.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za samostalnu izradu složenih projekata.

Ishodi učenja

1. Samostalno proučiti zadanu temu, navesti literaturu.
2. Periodički prezentirati dosadašnja postignuća.
3. Razraditi zadanu problematiku.
4. Obaviti eksperimentalnu provjeru.
5. Izvesti zaključke.

Sposobnosti

Osposobljava ga za samostalno proučavanje literature, izradu rješenja, eksperimentalnu provjeru i prezentaciju zadanog problema.

Preporučena literatura
Dodatna literatura
ispit - teorija (IU)
  1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
  1. konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264