Skoči na glavni sadržaj

SAMO DESET POSTO ŽENA U IT SEKTORU

SAMO DESET POSTO ŽENA U IT SEKTORU

SAMO DESET POSTO ŽENA U IT SEKTORU

SAMO DESET POSTO ŽENA U IT SEKTORU

Svega deset posto zaposlenih u IT sektoru su žene. Samo deset posto start-up projekata pokrenule su žene. Ovako nepovoljnu strukturu treba mijenjati. Veći udio žena u IT sektoru donijet će novu kvalitetu u razvoju i primjeni vrhunskih informacijskih tehnologija.

Djevojke, razmislite o svojoj budućnosti i karijeri u IT sektoru.

Odaberite preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija na VSITE-u.

Popunite prijavni obrazac na ovoj mrežnoj stranici i prijavite se! 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija je stručni studij VI stupnja kojim studentica stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv stručna prvostupnica inženjerka informacijskih tehnologija i kvalifikacije utvrđene Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom koji je usklađen s Europskim kvalifikacijskim okvirom t.j. ova se kvalifikacija priznaje u svim zemljama Europske unije.

Za redovite studentice studij traje 3 godine (6 semestara).

Redoviti studenti biraju smjer na drugoj godini studija što im omogućuje specijalizaciju u četiri područja:

-          Programiranje,

-          Računalni sustavi i mreže,

-          Baze podataka i web dizajn i

-          Informacijski sustavi.

Nakon završetka možete se zaposliti kao

-          programerka,

-          sistem inženjerka,

-          inženjerka za održavanje računalnih mreža i sustava,

-          projektantica baze podataka

-          web dizajnerka ili

-          projektantica informacijskih sustava.

PO ČEMU SE VSITE RAZLIKUJE OD OSTALIH VISOKIH UČILIŠTA?

VSITE pruža priliku svakom srednjoškolcu da postane redovni student na preddiplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija. Nakon uspješnog završetka studija kao  stručni prvostupnik inženjer informacijske tehnologije može se odmah zaposliti u nekoj IT tvrtki ili IT službi ili nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija na VSITE-u.

VSITE je privatno visoko učilište informacijskih tehnologija koje svojim studentima:

-          daje bez naknade laptop, udžbenike i druga nastavna pomagala potrebna za uspješno svladavanje studijskog programa,

-          organizira besplatne radionice i konzultacije,

-          omogućuje sudjelovanje studenata na stručnim skupovima u organizaciji VSITE-a bez plaćanja kotizacije,

-          plaća kotizaciju za stručne i znanstvene skupove na kojima studenti sudjeluju kao autori ili koautori sa svojim nastavnicima;

-          student ne snosi troškove štampanja diplome na hrvatskom i engleskom jeziku i troškove promocije (a za uspomenu mu ostaje kapa) i

-          VSITE plaća studentima dodatno osiguranje od nezgode (nesretnog slučaja),

-          financira sportske i druge studentske aktivnosti i

-          uključuje studente u upravljanje visokim učilištem. 

Nastavnici VSITE-a su vrhunski IT eksperti koji studentima nesebično prenose svoje bogato iskustveno znanje o modernim informacijskim tehnologijama kroz teoretsku nastavu, laboratorijske vježbe, seminarske radove i projekte.

Nastavnici VSITE-a usmjeravaju studente prema inovativnosti i osposobljavaju ih za aktivno sudjelovanje u informatičkim i drugim razvojnim projektima koji uključuju primjenu informacijske tehnologije i razvoj IT infrastrukture te tako pridonose gospodarskoj preobrazbi, razvoju svih industrijskih sektora, digitalne ekonomije i društva u cjelini.

 

STUDENTSKA PRAVA REDOVITIH STUDENATA

Redoviti studenti VSITE-a imaju sva prava kao i redoviti studenti na javnim visokim učilištima:

-          pravo na obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje i besplatni sistematski liječnički pregled,

-          smještaj u studentskom domu,

-          ZET-ova studentska pokazna karta i subvencionirani javni prijevoz

-          studentsku iskaznicu (iksicu) kojom se ostvaruje pravo na subvencioniranu prehranu u studentskim restoranima i druge pogodnosti (jeftinije ulaznice za kazalište i dr) i

-          pravo na rad preko Student servisa.

 

 

ŠKOLOVANJE NA VSITE-U JE ISPLATIVA INVESTICIJA

VSITE je privatno visoko učilište, tako da sve troškove studiranja mora pokriti student. Da je studiranje na VSITE-u isplativa investicija dokazuju podaci o tome da je preko 280 studenata, koji su u 10 godina postojanja završili studij na VSITE-u, zaposleno i da ima uspješnu karijeru u IT sektoru. Njihove plaće su iznadprosječne i omogućuju povrat studentskog kredita koje su neki studenti uzeli kod naših banaka.

Naši najbolji studenti angažirani su kao stručni suradnici i nastavnici u redovnom ili honorarnom odnosu i suradnici na projektima VSITE-a.

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264