Izborni predmeti treće godine

Studenti biraju osam izbornih predmeta u skladu s izabranim smjerom i prema vlastitim željama, a prema savjetu mentora.

 

Izborni kolegiji V. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE151 APR Arhitektura poslužiteljskih računala 30+30 5
VSITE153 SRP Sigurnost računala i podataka 30+30 5
VSITE125 UNIX Programski alati na UNIX računalima 30+30 5
VSITE131 NWP Napredno Windows programiranje 30+30 5
VSITE132 JAVA Programiranje u Javi 30+30 5
VSITE133 CSH Programiranje u C# 30+30 5
VSITE164 PIN Programiranje na Internetu 30+30 5
VSITE174 EPOSL Elektroničko poslovanje 30+30 5
VSITE176 IPRO Informatizacija proizvodnje 30+30 5

 

* Ukupno sati predavanja + vježbi

Izborni kolegiji VI. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE152 UPR Upravljanje poslužiteljskim računalima 30+30 5
VSITE154 MMS Multimedijske mreže i sustavi 30+30 5
VSITE134 VPD Vođenje projekata i dokumentacija 30+30 5
VSITE135 OOM Objektno orijentirano modeliranje 30+30 5
VSITE136 DOP Distribuirano objektno programiranje 30+30 5
VSITE165 OWS Oblikovanje Web stranica 30+30 5
VSITE175 DIS Društveni informacijski sustavi 30+30 5

 

* Ukupno sati predavanja + vježbi