Skip to main content

IT - Final thesis

Subject name

Final thesis

Details
Code
VSITE019
Abbrev.
ZAV
ECTS
8
Year
4
Semester
Winter semester
Type
obligatory
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Sum 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
0
0
0
0
N
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
2.5
0
0
75
PN
0
0
0
0
PT
0
0
0
0
PR
0
1
10
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
6
1
165
165
TeachersLeaders: - -
PrerequisitsNone
Content

Na temelju zadatka proučiti detaljno stanje tehnike, predložiti optimalno rješenje i eksperimentalno ga potvrditi. Izraditi završni rad od oko 40 stranica.

Learning objectives

Opća. Samostalno koristiti literaturu u rješavanju postavljenih problema.
Posebna. Razumijevanje procesa pisanja stručnih radova i njihovog prezentiranja stručnom auditoriju.

Learning outcomes

1. Study literature by him-/herself.
2. To create the theoretical part of the task.
3. To verify the solution experimentally.
4. To present the given problem and solution.

Competencies

Osposobljava ga za samostalno proučavanje literature, izradu rješenja, eksperimentalnu provjeru i prezentaciju zadanog problema.

Recommended Literature
Additional Literature
project (PR)
  1. Student treba u dogovoru s mentorom odabrati temu rada i prijaviti rad u skladu s pravilnikom. Student treba izraditi rad od oko 40 stranica. Nakon odobrenja mentora, student predaje rad u elektroničkom i tiskanom obliku, te pristupa obrani rada.
exam - theory (ET)
  1. Završni ispit obavlja se pred povjerenstvom u skladu s pravilnikom. Ispit se sastoji od prezentacije završnog rada u trajanju oko 15 min i odgovaranja na pitanja članova povjerenstva. Ocjena završnog rada i obrane svih članova povjerenstva moraju biti pozitivne.
autonomus learning (AL)
  1. smostalno proučavanje literature, priprema eksperimenta, rad na eksperimentalnom rješenju, samostalno pisanje rada

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264