Skip to main content

IT - English for Engineers

Subject name

English for Engineers

Details
Code
VSITE043
Abbrev.
TENG
ECTS
3
Year
2
Semester
Summer semester
Type
obligatory
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Win 22/23
ECTS
Units
Hours
Total
T
1.5
15
3
45
N
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
1.5
1
45
45
TeachersLeaders: Gjurgjica Mimica Bezjak, v. pred., dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
PrerequisitsNone
Content

Korisnici računala; pisanje kratkog opisa; arhitektura računala; pronalaženje određenih informacija u tekstu; razmjena tehničkih informacija; pisanje uputstava; računalne aplikacije; čitanje dijagrama; zanemarivanje nebitnih informacija; opisivanje procesa; periferni uređaji; opisivanje funkcije; operacijski sustavi, predviđanja; grafičko korisničko sučelje; čitanje dijagrama; objašnjavanje; vođenje bilježaka; preporučivanje; multimedija; pronalaženje informacija u dijagramu i tekstu; podrška korisniku; davanje uputstava; mreže; navođenje prednosti i nedostataka; Internet; komunikacija posredstvom računala. WWW; web stranice; ocjenjivanje; prijenos informacija; izrađivač web stranica; definicije i kolokacije; komunikacijski sustavi; opisivanje sustava; sigurnost podataka; skeniranje; objašnjavanje kriminaliteta počinjenog korištenjem računalnih tehnologija; čitanje tablice; razvoj programa; ljudi u računalnoj industriji; uspoređivanje različitih vrsta teksta; prezentacija; pisanje izvješća; pisanje sažetka; obrana vlastite odluke.

Learning objectives

Opća. Korištenje jezičnih vještina potrebnih u svijetu računalne tehnologije. Sposobnost jasnog i efikasnog pismenog i usmenog izražavanja na engleskom jeziku uključujući vještine javnog prezentiranja.
Posebna. Komuniciranje o svim područjima svoje struke, opisivanjerada nečega, uspoređivanje, opisivanje funkcijenečega, postavljanje pitanja, čitanje i crtanje dijagrama, predviđanje, pisanje bilješki, razumijevanje i pisanje jednostavnih i složenih uputstava, razmjenjivanje informacija, davanje preporuka, pronalaženje relevantnih informacija u tekstu; opisivanje procesa, opisivanje prednosti i nedostataka, pisanje i razumijevanje upozorenja, objašnjavanje.

Learning outcomes

1. Define and describe the application of computers in a proper way, peripheral devices, operating system, GUI (graphical user interface), application programmes, multimedia, computer networks, Internet, WWW, communication systems, data security, software engineering.
2. Know and use terminology about the mentioned things in English language.
3. Describe topics and contents related to profession.
4. Read/understand, analyse and present written or audio-visual IT material with writing short notes.
5. Prepare and present a presentation.
6. Present a certain topic related to profession in a simple way, while emphasizing important elements and significant details.
7. To write, in a clear manner, a short, coherent written work (report, summary) within the framework of teaching units.

Competencies

Student je osposobljen za korištenje jezičnih vještina potrebnih u svijetu računalne tehnologije. Na engleskom jeziku zna: komunicirati o svim područjima svoje struke, opisivati kako nešto radi, uspoređivati, opisati funkciju nečega, postavljati pitanja, čitati i crtati dijagrame, predviđati, pisati bilješke, razumjeti i napisati jednostavna i složena uputstva, razmjenjivati informacije, preporučiti, pronaći relevantne informacije u tekstu; opisati proces, opisati prednosti i nedostatke, napisati i razumjeti upozorenja, objašnjavati.

Recommended Literature

1. Esteras, Santiago R. (2008) Infotech English for computer users. Fourth edition (Students’ Book); Cambridge University Press, Cambridge.
2. Daintith, J; Wright, E. (Editors) (2008) A Dictionary of Computing; Oxford University Press, Oxford .

Additional Literature

Riley, D. (1999) Check Your Vocabulary for Computing ; Peter Collin Publishing, Teddington 2. Panian, Ž. (2005) Informatički enciklopedijski rječnik; Europapress holding d.o.o., Zagreb 3. Kiš, M. (2002) Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski informatički rječnik Naklada Ljevak, Zagreb

lectures (T)
 1. Uvodno; Module 1: Computers today Unit 1: Living in a digital age Unit 2: Computer essentials Language work: Collocations, classifying
 2. Module 1: Computers today Unit 3: Inside the system Unit 4: Buying a computer Language work: defining relative clauses
 3. Module 2: Input/Output devices Unit 5: Type, click and talk! Unit 6: Capture your favorite image Unit 7: Display screens and ergonomics Language work: superlatives, suffixes, instructions and advice
 4. Module 2: Input/Output devices Unit 8: Choosing a printer Unit 9: Devices for the disabled Language work: connectors, comparatives, noun phrases
 5. Module 3: Storage devices Unit 10: Magnetic storage Unit 11: Optical storage Unit 12: Flash memory Language work: precautions, connectors, word building
 6. Module 4: Basic software Unit 13: The operating system (OS) Unit 14: Word processing (WP) Unit 15: Spreadsheets and databases Language work: countable and uncountable nouns, articles, plurals
 7. 1. kolokvij; Module 5: Faces of the Internet Introduction - video materijali
 8. Module 5: Faces of the Internet Unit 16: The Internet and email Unit 17: The Web Language work: questions, collocations, prefixes
 9. Module 5: Faces of the Internet Unit 18: Chat and conferencing Unit 19: Internet security Language work: chat abbreviations, Past Simple
 10. Module 6: Creative software Unit 20: Graphics and design Unit 21: Desktop publishing Language work: the -ing form, order of adjectives
 11. Module 6: Creative software Unit 22: Multimedia Unit 23: Web design Language work: conditional sentences, modal verbs
 12. Module 7: Programming / Jobs in ICT Unit 24: Program design and computer languages Unit 25: Java Unit 26: Jobs in ICT Language work: word building, the infinitive, the -ed form, the Present Perfect
 13. Module 8: Computers tomorrow Unit 27: Communication systems Unit 28: Networks Language work: the passive, phrasal verbs
 14. Module 8: Computers tomorrow Unit 29: Video games Unit 30: New technologies Language work: adverbs, future forms
 15. Izlaganje studenata/Video materijali 2. kolokvij
preliminary exam - theory (PT)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 7. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 1-6. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 8-14. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
exam - theory (ET)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264