Skip to main content

IT - Multimedia Networks and Systems

Subject name

Multimedia Networks and Systems

Details
Code
VSITE154
Abbrev.
MMS
ECTS
5
Year
4
Semester
Winter semester
Type
elective
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Sum 22/23
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0.5
15
1
15
L
0.5
8
2
15
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
3
1
90
90
TeachersLeaders: Saša Punčikar, pred.
Assistants: dr. sc. Damir Delija, prof. v. š., Usama Kalit, asist. vis. šk.
PrerequisitsNone
Content

Pojam multimedije. Karakteristike zvukovnih i slikovnih signala. Kodiranje zvukovnih i slikovnih informacija. Mobilne i pristupne mreže te prijenos multimedijskog prometa. Reprodukcija TV i HDTV signala. Reprodukcija signala sa CD i DVD nosača. Prijenos govora, VoIP. Koncept mreža nove generacije, prijenos podataka, glasovnih i video podataka. MPLS mreže te upravljanje mrežom, SNMP protokol.

Learning objectives

Opći: Kolegij pruža upoznavanje s multimedijalnim uslugama te njihov prijenos kroz različite mreže. Posebni: Upoznavanje s kodecima za prijenos video i glasovnih komunikacija te njihova primjena u sustavima, protokoli koji se pritom koriste, princip rada VoIPa i video striminga kroz mreže pružatelja usluga.

Learning outcomes

1. Identify and define basic types of codecs for the audio and video signal transmission.
2. Recognize the principle of audio and video signal transmission through an IP network and the protocols used for it.
3. Configure basic parameters of a VoIP telephone and central switch office, and also of a video streaming system.
4. Recognize the system and infrastructure of a service provider and the separation procedure of different services inside a system.

Competencies

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja računalnih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i održavanje sustava za obradu i prijenos multimedijskih informacija

Recommended Literature

1. Standardi i specifikacije: ATM, AF-TM4.0, JPEG, MPEG, AVI

Additional Literature
lectures (T)
 1. Uvodno predavanje, koncept multimedije
 2. Audio signali, A/D i D/A konverzija, uzorkovanje, kvantizacija, audio kodiranje i kompresija, audio formati, MPEG
 3. Video signali, video kodiranje i kompresija, video formati, MPEG
 4. Mobilne mreže, sastavni dijelovi mobilnih mreža, radne frekvencije, FDMA, TDMA, CDMA pristup
 5. Ćeliski koncept i nadogradnja kapaciteta, UMTS I LTE mreže, OFDM tehnologija
 6. Pristupne mreže, ISDN mreža, pregled xDSL tehnologije, ADSL frekvencije i raspoložive brzine.
 7. Optičke mreže, jednomodna i višemodna vlakna, WDM tehnologija
 8. TV i HDTV signali. Integrirani prijamnici. Reprodukcija signala sa CD i DVD medija.
 9. VoIP, SIP protokol, RTP zaglavlje, SIP uspostava poziva
 10. Koncept mreža nove generacije, vrste prometa
 11. Kvaliteta usluge u NGN mrežama, tagiranje prometa, QoS
 12. IPTV usluga, multicast video signala, IGMP protokol
 13. Glasovne usluge u NGN mrežama, IP Centrex usluga
 14. MPLS mreže, upravljanje mrežom
 15. SNMP Protokol, mjerenja brzina
numeric exercises (N)
 1. Uvodno predavanje, koncept multimedije
 2. Audio signali, A/D i D/A konverzija, uzorkovanje, kvantizacija, audio kodiranje i kompresija, audio formati, MPEG
 3. Video signali, video kodiranje i kompresija, video formati, MPEG
 4. Mobilne mreže, sastavni dijelovi mobilnih mreža, radne frekvencije, FDMA, TDMA, CDMA pristup
 5. Ćeliski koncept i nadogradnja kapaciteta, UMTS I LTE mreže, OFDM tehnologija
 6. Pristupne mreže, ISDN mreža, pregled xDSL tehnologije, ADSL frekvencije i raspoložive brzine
 7. Optičke mreže, jednomodna i višemodna vlakna, WDM tehnologija
 8. TV i HDTV signali. Integrirani prijamnici. Reprodukcija signala sa CD i DVD medija.
 9. VoIP, SIP protokol, RTP zaglavlje, SIP uspostava poziva
 10. Koncept mreža nove generacije, vrste prometa
 11. Kvaliteta usluge u NGN mrežama, tagiranje prometa, QoS
 12. IPTV usluga, multicast video signala, IGMP protokol
 13. Glasovne usluge u NGN mrežama, IP Centrex usluga
 14. MPLS mreže, upravljanje mrežom
 15. SNMP Protokol, mjerenja brzina
laboratory exercises (L)
 1. Prijenos video signala uživo te prijenos slike
 2. IP kamere, mogućnosti i konfiguracija
 3. Nadzorni sustavi i snimanje video signala
 4. Multicast video strujanje
 5. IP telefonska centrala, instalacija i osnovna konfiguracija
 6. IP telefonska centrala, upravljanje korisničkim računima
 7. IP telefonska centrala, otklanjanje kvarova
 8. SIM kartica, funkcionalnost te stvaranje sigurnosne kopije
preliminary exam - theory (PT)
 1. Jedinice koja obuhvaća predavanja 1-7. Student dobiva po jedno pitanje iz svakog poglavlja slučajnim odabirom. Na sva pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postiči 60% bodova.
 2. Jedinice koja obuhvaća predavanja 8-15. Student dobiva po jedno pitanje iz svakog poglavlja slučajnim odabirom. Na sva pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postiči 60% bodova.
exam - theory (ET)
 1. U ispitnom roku semestra studenti polažu svo gradivo. Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz testova predavanja, pozitivna ocjena auditornih i laboratorijskih vježbi, pozitivna ocjena međuispita (kolokvija) teorije te seminarskog rada. Ukoliko student nije prošao jedan od kolokvija tada pristupa pismenom ispitu. Konačna ocjena (%)=(P + L + A + (M1 + M2)/2) + S)/5 - ocjena je izražena u postocima P - ocjena iz predavanja izražena u postotcima, A - ocjena izražena iz auditornih vježbi izražena u postotcima, L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima, M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima ili ukupna ocjena iz ispita ukoliko nije zadovoljio uvijete kolokvija. Studenti koji imaju pozitivnu ocjenu laboratorijskih vježbi, a ne polože ispit preko međuispita (kolokvija), polažu u ispitnom roku semestra i u jesenkom popravnom roku usmeni ispit teorije koji se sastoji od dva kvalifikacijska pitanja (osnovni pojmovi) i dva ispitna pitanja. Uvjet za polaganje ispita je pozitivan odgovor na oba kvalifikacijska pitanja i 50% bodova na svakom od ispitnih pitanja teorije. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način: Postotak Ocjena 50% do 62,5% dovoljan (2) 62,5% do 75% dobar (3) 75% do 87,5% vrlo dobar (4) 87,5% do 100% izvrstan (5)
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264