Skip to main content

IT - Using computers and programs

Subject name

Using computers and programs

Details
Code
VSITE141
Abbrev.
KRIP
ECTS
3
Year
1
Semester
Summer semester
Type
obligatory
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Win 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
0.5
15
1
15
N
0
0
0
0
L
1
11
2
30
S
0
0
0
0
PN
0
3
1
0
PT
0
3
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
1
1
0
ET
0
1
2
0
AL
2
1
45
45
TeachersLeaders: Dragana Čulina, pred., dr. sc. Milorad Nikitović, prof. struč. stud.
Assistants: mr. sc. Andrea Bednjanec, pred., Alan Mahmutović, pred., Luka Škreblin, asist. vis. šk., Domagoj Tuličić, pred., dr. sc. Andrej Vidak, asist. vis. šk., Vatroslav Zuppa Bakša, pred.
PrerequisitsNone
Content

Osnove informacijske tehnologije. Sklopovlje, programska podrška, računalne mreže, Internet. Osnove korištenja računala i operativnog sustava (MS Windows). Osobna računala. Operacijski sustavi i aplikacije. Prilagođivanje radne površine. Prozori. Pokretanje programa. Windows Explorer: upravljanje mapama i datotekama. Košara za otpatke. Korištenje Interneta: Internet servisi: WWW, E-mail, FTP, News, Chat. Internet Explorer. Slanje i primanje e-mail poruka, dodavanje datoteka uz poruke. Pisanje i obrade teksta (MS Word): Programi za obradu teksta. Dodavanje alatnih traka, rad s dokumentimaoblikovanje teksta, ispis, pretraživanje i zamjena, numeriranje stranica, oblikovanje stranice zaglavlje i podnožje, umetanje simbola i slika, liste, tablice, pisanje matematičkih formula. Korištenje predložaka. Skupna pisma. Tablično računanje (MS Excel): Programi za tablične proračune. Radna bilježnica, radni listovi, ćelije. Unos i oblikovanje podataka, elementarne računske operacije, unos formula i funkcija, sortiranje i filtriranje podataka, ispis, izrada i oblikovanje grafikona. Osnove vektorske računalne grafike (Corel Draw): Sadržaj prozora programa. Kreiranje osnovnih grafičkih elemenata. Osnovna oblikovanja objekata. Redoslijed prikaza. Poravnavanja. Oblikovanje teksta. Multimedijalne prezentacije (MS Power Point): Različiti pogledi na dokument. Rad sa “čarobnjacima” i predlošcima. Oblikovanje pozadine. Rad s animacijama: primjena animacija na tekst, slike i grafikone. Zvučni efekti.

Learning objectives

Opća. Prepoznavanje pojmova i zahtjeva vezanih za osnovne komponente računala, operacijskog sustava Windows i dijelova paketa MS Office
Posebna. Dubinski uvid u posebnosti rada za Wordom, Excelom, Outlookom, Internetom i elektroničkom poštom te osnovama računalnog sklopovlja.

Learning outcomes

1. Efficiently use Internet and e-mail.
2. Efficiently use MS Windows operating system.
3. Efficiently use MS Office programs: Word, Excel, Power Point and Outlook.

Competencies

Studenti stječu temeljna informatička znanja i vještine iz područja: Osnova informacijske tehnologije, osnova korištenja računala i operacijskog sustava (MS Windows), korištenja Interneta i elektronske pošte, pisanja i obrade teksta (MS Word), tabličnog računanja (MS Excel), te multimedijske prezentacije (MS Powerpoint).

Recommended Literature

1. Plazibat, B.: Osnove informatičke tehnologije, Interna skripta, Sveučilišni centar za stručne studije, Split, (2005) 1. Plazibat, B., Jerčić, S.: Informatika, Knjiga, Veleučilište u Splitu, Split, (2005)

Additional Literature

1. Sušanj, D.: PC računala iznutra i izvana, BUG, Zagreb, (2003) 2. Galić, D.: Office XP - sve što želite i ne želite znati, BUG, Zagreb, (2003) 3. Miljaš, Lj.: PC škola - Office XP, PRO-MIL, Varaždin, (2002)

lectures (T)
 1. Uvod u kolegij (predavanja, vježbe, kolokviji, ispiti, sustav ocijenjivanja) 1. Microsoft Windows 7. 1.1 Uvod MS Windows 7, 1.2 Pokretanje, 1.3 Uključivanje i isključivanje računala, 1.4 Elementi sučelja, 1.5 Rad sa prozorima, 1.6 Prilagođavanje Windowsa, 1.7 Organizacija podataka, 1.8 Virtualna memorija,
 2. 1. Microsoft Windows 7, 1.9 Pokretanje aplikacija u unaprijed zadano vrijeme, 1.10 Defragmentacija diska, 1.11 Čišćenje diska, 1.12 Command Prompt, 1.13 Recovery Console, 1.14 Datotečni sustav, 1.15 Odobrenja nad datotekama i mapama, 1.16 vatrozid, 1.17 Enkripcija datoteka
 3. 2. Microsft Word 2010. 2.1 Uvod u MS Word 2010, 2.2 Pokretanje MS Word-a 2010, 2.3 Izlazak iz MS Word-a 2010, 2.4 Osnovni izgled prozora u Wordu, 2.5 Pohrana dokumenta, 2.6 Otvaranje i zatvaranje dokumenta, 2.7 Kreiranje teksta, 2.8 Insert i Overtype način unosa teksta, 2.9 Pomicanje kursora po tekstu, 2.10 Označavanje teksta, 2.11 Oblikovanje teksta, 2.12 Oblikovanje odlomka, 2.13 Rad sa blokovima teksta
 4. 2. Microsoft Word 2010. 2.14 Obrubi i sjenčanja, 2.15 Pretraživanje i zamjena teksta, 2.16 Grafičke oznake i numeriranje, 2.17 Simboli, 2.18 Rad sa tabulatorima, 2.19 Oblikovanje stranica, 2.20 Prijelom stranica, 2.21 Oblikovanje zaglavlja i podnožja, 2.22 Kreiranje stila pisanja, 2.23 Kreiranje sadržaja uporabom stila, 2.24 Tablice, 2.25 Pisanje u stupcima
 5. 2. Microsoft Word 2010. 2.26 Konvertiranje teskta u tablicu, 2.27 Konvertiranje podataka u tablicu, 2.28 Umetanje formula, 2.29 Sortiranje, 2.30 Slike i crteži, 2.31 Odabir jezika, 2.32 Provjera pravopisa, 2.33 Automatsko isptabljanje, 2.34 Ispis dokumenta, 2.35 Cirkularno pismo, 2.36 Izrada adresnih naljepnica, 2.37 Pisanje komentara, 2.38 Umetanje tablica i grafikona iz Excela
 6. 3. Microsft Excel 2010. 3.1 Uvod u MS Excel2010, 3.2 Prozor MS Excela 2010, 3.3 Podešavanje, 3.4 Otvaranje novog dokumenta, 3.5 Otvaranje postojećeg dokumenta, 3.6 Spremanje dokumenata, 3.8 Pregled dokumenta prije ispisa, 3.9 Određivanje postavki stranice, 3.10 Ispis dokumenta.
 7. 3. Microsft Excel 2010. 3.11 Kreiranje mapa, 3.12 Kretanje bilježnicom i radnim listom u Excelu, 3.13 Označavanje ćelija, 3.14 Operatori u radu s Excelom, 3.15 Redoslijed izvođenja operacija, 3.16 Unos i uređivanje podataka.
 8. 3. Microsft Excel 2010. 3.17 Brzi unos podataka, 3.18 Brzo popunjavanje ćelija posebnim znakovima, 3.19 Rad sa rasponima, 3.20 Posebne mogućnosti odabira, 3.21 Kopiranje i premještanje sadržaja ćelija, 3.22 Višestruki prikaz radnih bilježnica.
 9. 3. Microsft Excel 2010. 3.23 Dijeljenje radnog lista na panele, 3.24 Zamrzavanje panela, 3.25 Rad sa stupcima i retcima, 3.26 Spajanje i dijeljenje ćelija, 3.27 Imenovanje ćelija i raspona, 3.28 Unos i obrada teksta u ćelijama, 3.29 Unos i obrada ostalih podataka u ćelijama.
 10. 3. Microsft Excel 2010. 3.30 Unos formula, 3.31 Adresiranje ćelija, 3.32 Apsolutno i relativno adresiranje ćelija, 3.33 Greške u formulama, 3.34 Cirkularne adrese, 3.35 Sortiranje, 3.36 Funkcije radnih listova.
 11. 3. Microsft Excel 2010. 3.37 Vrste funkcija, 3.38 Izrada grafikona, 3.39 umetanje slika u tablicu, 3.40 Oblikovanje radnih tablica, 3.41 Učitavanje podataka u Excel, 3.42 Pivot tablice, 3.43 Izrada makro naredbi.
 12. 4. Microsft Power Point 2010. 4.1 Uvod u Microsft Power Point 2010, 4.1 Pokretanje programa, 4.3 Prozori u Power Pointu, 4.4 Izrada nove prezentacije, 4.5 Rad sa prezentacijskim datotekama, 4.6 Sustav pomoći, 4.7 Unošenje i oblikovanje teksta, 4.8 Rad sa slide-ovima.
 13. 4. Microsft Power Point 2010. 4.9 Raspored elemenata na slide-u, 4.10 Dizajnerski predlošci, 4.11 Bilješke, 4.12 Animacije i posebni efekti, 4.13 Multimedija u prezentaciji, 4.14 Ispis prezentacija, 4.15 Mjerenje vremena, 4.16 Izvedba prezentacije.
 14. 5. Internet i elektronička pošta. 5.1 Kratka povijest interneta, 5.2 CarNet, 5.3 Internet bonton, 5.4 Mrežni protokol, 5.5 World Wide Web
 15. 5. Internet i elektronička pošta. 5.6 Internet Explorer, 5.7 Pretraživanje weba, 5.8 Microsoft Outlok 2010
laboratory exercises (L)
 1. MICROSOFT WINDOWS 7 - Uključivanje, restartanje i stand by stanje računala, Windows task manager, ikone, mape, datoteke, radna ploha, promjena teme zaslona i pozadine, izgled Windows prozora, zatvaranje, otvaranje te aktiviranje prozora, provjera vremena i datuma, jezika i printera.
 2. MICROSOFT WINDOWS 7 - Virtualna memorija, upravljačka ploča, fragmentacija i defragmentacija diska, čišćenje diska, komandna linija, stvaranje i brisanje novog korisnika, kriptiranje mape i kreiranje certifikata.
 3. MICROSOFT WORD - Margine, odlomak i tipka Enter, kursor, izgled Word prozora, oblikovanje teksta, kopiranje teksta, zamjena izraza, korištenje efekata, kreiranje liste, umetanje simbola, mod umetanja, prijelom stranice, postavke stranice, tabulatori.
 4. MICROSOFT WORD - Kreiranje vlastitog stila pisanja, kreiranje sadržaja, kreiranje i uređivanje tablica, konvertiranje teksta u tablicu, kreiranje više stupaca, umetanje jednadžbi, umetanje crteža i oblika, provjera pravopisa i gramatike, automatsko ispravljanje, mogućnosti i načini ispisivanja dokumenta.
 5. MICROSOFT WORD - Prilagođavanje alatne trake, stvaranje PDF i XPS dokumenta, kreiranje baze za izradu cirkularnog pisma, kreiranje cirkularnog pisma, izrada adresnih naljepnica, pisanje komentara, oblikovanje stranice, sekcije, tabulatori, računanje u tablici, predlošci.
 6. Kolokvij Windows i Word.
 7. MICROSOFT EXCEL - Upoznavanje s Microsoft Excelom, načini kretanja bilježnicom i radnim listom, operatori, redoslijed izvođenja operacija, unos i uređivanje podataka, definiranje širine stupca, unos relativno velikih vrijednosti.
 8. MICROSOFT EXCEL - Formatiranje ćelija, omatanje teksta, brzi unos podataka, brzo popunjavanje ćelija posebnim znakovima, rad s rasponima, kopiranje i premještanje sadržaja, višestruki prikaz radnih bilježnica, spremanje radnog prostora, dijeljenje radnog lista na panele, zamrzavanje panela, umetanje i brisanje redaka i stupaca, definiranje visine retka i širine stupca, spajanje ćelija, pretvaranje teksta u stupce, uvjetno oblikovanje ćelija.
 9. MICROSOFT EXCEL - Provjera valjanosti podataka, imenovanje ćelija i raspona, unos teksta i ostalih podataka u ćelije, unos formula, relativno i apsolutno adresiranje ćelija, greške u formuli, cirkularna adresa, sortiranje podataka, izrada grafikona, uređivanje tablice.
 10. MICROSOFT EXCEL I MICROSOFT POWERPOINT - Izrada Pivot tablica i Pivot grafikona, makro naredbe, upoznavanje s PowerPointom.
 11. Kolokvij Excel.
 12. Izrada PowerPoint prezentacije i prezentiranje.
 13. Izrada PowerPoint prezentacije i prezentiranje.
 14. Kolokvij Internet i PowerPoint.
preliminary exam - numeric (PN)
 1. Jedinice predavanja 1-5, jedinice laboratorijskih vježbi 1-5. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 5-20 bodova ovisno o težini pitanja. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 2. Jedinice predavanja 6-10, jedinice laboratorijskih vježbi 5-9. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 5-30 bodova ovisno o težini pitanja. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 3. Jedinice predavanja 11-15, jedinice laboratorijskih vježbi 10-14. Test se polaže u obliku seminarskog rada. Seminarski rad se ocjenjuje u postocima. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
preliminary exam - theory (PT)
 1. Jedinice predavanja 1-5, jedinice laboratorijskih vježbi 1-5. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 1-5 bodova ovisno o težini pitanja. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 2. Jedinice predavanja 6-10, jedinice laboratorijskih vježbi 6-9. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 1-5 bodova ovisno o težini pitanja. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 3. Jedinice predavanja 11-15, jedinice laboratorijskih vježbi 10-14. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 1-5 bodova ovisno o težini pitanja. Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
exam - numeric (EN)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-14. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 5-30 bodova ovisno o težini pitanja. Ispit se polaže u jesenskom ispitnom roku, ako kolegij nije položen preko kolokvija. Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
exam - theory (ET)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-14. Test se polaže pismeno, svako pitanja se različito vredniju u rasponu od 1-5 bodova ovisno o težini pitanja. Ispit se polaže u jesenskom ispitnom roku, ako kolegij nije položen preko kolokvija. Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju, pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264