Skip to main content

IT - Informatization of Management

Subject name

Informatization of Management

Details
Code
VSITE173
Abbrev.
IPOSL
ECTS
5
Year
3
Semester
Winter semester
Type
major elective
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Sum 22/23
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0
0
0
0
L
1
15
2
30
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
3
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
3
1
90
90
TeachersLeaders: mr. sc. Danijel Vještica Obradović, v. pred.
PrerequisitsNone
Content

Definicija sustava, informacijski sustav i informatizacija poslovanja. Uredsko poslovanje: razvoj uredskih sustava, uredsko poslovanje podržano računalom, standardna programska pomagala za uredsko poslovanje, organizacija i informatizacija ureda. Upravljanje dokumentima. Informatizacija poduzeća: IPS obavještavanja o tržištu, marketinški IPS, IPS prodaje odnosno za komunikaciju sa kupcima, IPS proizvodnje, IPS nabave, IPS financijskog poslovanja, računovodstveni IPS, IPS planiranja i analize poslovanja, IPS interne kontrole i revizije, IPS za upravljanje ljudskim resursima, IPS za upravljanje informacijskim resursima, IPS za istraživanje i razvoj. Internet, intranet i ekstranet: razvoj i primjena Interneta, osobni identifikacijski brojevi, digitalni potpis, kartično poslovanje, virtualna organizacija. Integracija tehnologija u poslovanju: primjena pozivnih centara u poduzeću, multimedijski sustavi. Ergonomija radnih mjesta s računalima. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava.

Learning objectives

Opća. Poznavanje pojmova i zahtjeva koji se koriste prilikom informatizacije poduzeća.

Posebna. Dubinski uvid u problematiku prilikom informatizacije poduzeća. Razumijevanje i definiranje potrebnih zahtjeva za uspješnu implementaciju sve zahtjevnijih informacijskih sustava koji se primjenjuju u poduzećima.

Learning outcomes

1. 1. Define system, office business system, business communication and the office organization. Know programme aids for office business conduct. Understand terms such as: personal identification number, general card payment over the Internet, digital signature, etc.
2. Efficiently manage, process and store various types of documents.
3. Recognize to which group of enterprise informatization an individual application solution belongs to.
4. Recognize the upcoming trends in informatization of business, such as virtual organization, virtual reality, virtual scene, virtual networking, virtual people, integrational technology such as call centres from multimedia systems, etc.
5. Define required ergonomical preconditions for quality business conduct in an information environment.
6. Define needed requirements for safety and protection of an information system.

Competencies

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izgradnju i održavanje poslovnih informacijskih sustava

Recommended Literature

1. Klasić, K: Informatizacija poslovanja, bilješke s predavanja, Veleučilište u Splitu, Split, 2002. 2. Srića, V. et al.: Menadžerska informatika, M.E. P. Consult d.o.o., Zagreb, 1999. 3. Rubčić, D. et al: Vodič za arhiviranje dokumetacije, Informator, Zagreb, 1999.

Additional Literature
lectures (T)
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s poglavljima kolegija, ciljevima, te uvjetima za polaganje kolegija. Uvod u I.P.: sustav, informacijski sustav, informatizacija poslovanja.
 2. Uredsko poslovanje: razvoj uredskih sustava, osnove uredskog poslovanja.
 3. Uredsko poslovanje: uredsko poslovanje podržano računalom, e-Ured.
 4. Uredsko poslovanje: poslovna komunikacija, standardna programska pomagala za uredsko poslovanje.
 5. Uredsko poslovanje: organizacija i informatizacija ureda. Upravljanje dokumentima: vrste dokumenata, evidentiranje i pohranjivanje dokumenata
 6. Upravljanje dokumentima: Modernizacija obrade i pohrane dokumenata, zakonski rokovi čuvanja dokumenata.
 7. SWOT analiza. Informatizacija poduzeča: IPS obaviještavanja o tržištu, Marketinški IPS, IPS prodaje odnosno komunikacije s kupcima, IPS proizvodnje, IPS nabave, IPS financijskog poslovanja.
 8. Informatizavija poduzeča: računovodstveni IPS, IPS planiranja i analize poslovanja, IPS interne kontrole i revizije, IPS za upravljanje ljudskim resursima, IPS za upravljanje informacijskim resursima, IPS za istraživanje i razvoj.
 9. Internet, intranet i ekstranet: osobni identifikacijski brojevi, digitalni potpis, kartično poslovanje, opasnost interneta.
 10. Internet, intranet i ekstranet: intranet i ekstranet, virtualna organizacija.
 11. Internet, intranet i ekstranet: virtualna stvarnost, virtualna scena, umrežavanje, virtualni ljudi, prividna stvarnost.
 12. Integracija tehnologije u poslovanju: primjena pozivnih centara u poduzeću, multimedijski sustavi.
 13. Ergonomija radnih mjesta s računalima.
 14. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava: 1 i 2 razina zaštite IS.
 15. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava: 3 razina zaštite IS, norma ISO/IEC. Pravni aspekti zaštite informacijskih sustava u poslovanju.
numeric exercises (N)
 1. Uvod u auditorne, pravila i uvjeti za skupljanje ocjene. Prijedlog prezentacija.
 2. Konzultacije vezano za izradu 1. prezentacije (poslovni dokument).
 3. 1. Prezentacija
 4. Konzultacije vezano za izradu 2. prezentacije (dijagram tijeka dokumenta, izrada radnog dijagrama).
 5. 2. Prezentacija
 6. Konzultacije vezano za izradu 3. prezentacije (prezentacijski dokument, CV).
 7. 3. Prezentacija
 8. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 9. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 10. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 11. 4. Prezentacija
 12. 4. Prezentacija
 13. 4. Prezentacija
 14. 4. Prezentacija
 15. Dopunski temin za prezentacije.
laboratory exercises (L)
 1. Uvod u laboratorijske, pravila i uvjeti za skupljanje ocjene. Visio
 2. Visio. Power point.
 3. Microsoft project
 4. Not defined
 5. Not defined
 6. Not defined
 7. Not defined
 8. Not defined
 9. Not defined
 10. Not defined
 11. Not defined
 12. Not defined
 13. Not defined
 14. Not defined
 15. Not defined
preliminary exam - theory (PT)
 1. Cjeline U1-U5. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 2. Cjeline U6-U10. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 3. Cjeline U11-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
exam - theory (ET)
 1. Polaganje se vrši putem kolokvija. U svakom od kolokvija student je nužan skupiti minimalno 50% točnih odgovora. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija. Ako u tom pokušaju ne uspije položiti kolokvij, preostaje mu polaganje na klasičan način cijelog gradiva. Pod cijelo gradivo podrazumijevaju se teorijska pitanja koja su ulazila u sva tri kolokvija. Da bi student prošao ispit nužno je da skupi 50% točnih odgovora. Prilikom zaključivanja ocjene uzima se u obzir: 1. Bodovi iz kolokvija ili ispit -teorija. Maksimalan broj bodova je 60 2. Bodovi iz auditornih, Maksimalan broj bodova je 15 3. Bodovi iz laboratorijskih. Maksimalan broj bodova je 15. 4. Bodovi iz bliceva koji se pišu na početku svakog sata predavanja. Maksimalan broj bodova je 10. 5. Dodatni bodovi koji se mogu dobiti za zalaganje. Na osnovu svih prikupljenih bodova studentu se formira ocjena.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264