Skip to main content

IT - e-Business

Subject name

e-Business

Details
Code
VSITE174
Abbrev.
EPOSL
ECTS
5
Year
3
Semester
Summer semester
Type
elective
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Win 22/23
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
1
15
2
30
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
3
1
0
PR
0
1
6
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
3
1
90
90
TeachersLeaders: mr. sc. Danijel Vještica Obradović, v. pred.
PrerequisitsNone
Content

Što je Internet i kako je nastao. Građa i način rada Interneta. Internetski servisi - elektronička pošta, diskusijske skupine, distribucijske liste, WWW, prijenos datoteka na daljinu, korištenje udaljenih računala, pretraživači. Digitalne biblioteke. Publiciranje na Internetu. Bežični pristup Internetu. Što je elektroničko poslovanje i kako je nastalo. Zakonske pretpostavke elektroničkog poslovanja. Vrste elektroničkog poslovanja. Problemi sigurnosti elektroničkog poslovanja. Elektronička razmjena podataka. Elektronički marketing. Elektronička tržišta, poslovni modeli. Prodaja vlastitih dobara i usluga: prodaja mekanih dobara, prodaja tvrdih dobara, prodaja usluga. Trgovanje na daljinu: osnovne pretpostavke, neki modeli trgovačkih web mjesta, elektroničke dražbe (aukcije) i elektronički oglasnici. Elektroničko trgovanje kapitalom (online investiranje). Trgovanje među tvrtkama: osnovne pretpostavke, modeli trgovanja. Obavljanje financijskih transakcija - elektroničko plaćanje i naplata: kartično plaćanje i naplata, digitalni (elektronički) novac i tzv. pametne kartice, sigurnosni problemi pri obavljanju internetskih financijskih transakcija.

Learning objectives

Opća. Sposobnost definiranja uvjeta i zahtjeva potrebnih za uspješnu implementaciju sustava za elektroničko poslovanje.

Posebna: Detaljno poznavanje svih koraka potrebnih za uspostavu sustava elektroničkog poslovanja. Poznavanje tehnologije, procesa, zakona i okruženja pomoću kojih će se postići kvalitetno i uspješno oblikovano elektroničko poslovanje.

Learning outcomes

1. 1. Understand the sense of terms appearing in electronic business, such as: WWW, URI, HTTP, XML, EDI, SOAP, SOA, WSDL, UDDI, ebXML, electronic agents, etc.
2. Know how to propose required architecture according to OSI layers dependent on gathered requests for desired electronic business system.
3. Know how to propose protection required for individual Internet layer for desired electronic business system.
4. Rough knowledge of laws and norms related to electronic business.
5. Know how cryptography functions, which algorithms exist and what is needed for successful implementation.
6. Recognize biometric signature and what it means, and define its level and weight parameters.
7. Recognize to which group of electronic business application belongs.
8. Know what is required for electronic trade. It is expected that a student is able to recognize and propose the use of a credit card, debit card, electronic money, electronic cheque, electronic wallet, etc., depending on set requirements.
9. Know how a trade with the use of mobile device works.
10. Being able to choose electronic business conduct model.
11. Recognize requirements when introducing electronic public administration. Apply such terms to achieve eDemocracy.
12. Each student will, in the end, be able to compose a short document in which all the requirements will be listed and also the solution by which a certain model of electronic business conduct will be presented.

Competencies

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i obučava polaznika za organizaciju i održavanje informacijskih sustava za poslovanje putem Interneta

Recommended Literature

1. Panian, Ž,.: Elektroničko poslovanje, Narodne novine, Zagreb, 2002. 2. Čerić, V. et al: Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998. 3. Ellis, J. i Speed, T.: The Internet Security Guidebook from Planning to Deployment, Academic Press, 2001.

Additional Literature
lectures (T)
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s poglavljima kolegija, ciljevima, te uvjetima za polaganje kolegija. Uvod u upravljanje projektima razvoja IS-a.
 2. Projekt - Metodologija projektiranja, Životni ciklus IS.
 3. Izbor modela životnog ciklusa. Reinženjering. Ukratko o Interentu. Kratka povijest Interneta.
 4. Intranet, Ekstranet, WWW, URI, HTTP, XML.
 5. Internet protokoli: fizički sloj, sloj podatkovne veze, mrežni sloj
 6. Internet protokoli: transportni sloj, sloj sjednice, prikazni sloj, sloj primjene. Odnos OSI i Internet slojeva.
 7. Pravila norme i zakoni sigurnosti komunikacije na Internetu.
 8. Sigurnost na Internetu: mrežna sigurnost, transportna sigurnost, zaštita sadržaja i zaštita aplikacija
 9. Kriptografija: simetrična, asimetrična, digitalni potpis, infrastruktura javnog ključa.
 10. Biometrijski potpis.
 11. Modeli elektroničkog poslovanja: ERP, CRM, poslovna inteligencija. Podjela primjene elektroničkog poslovanja. Podjela elektroničkog poslovanja po modelima.
 12. Elektronička trgovina. Elektronička javna uprava: mGovernment, eDemokracija, mjerenje participacije.
 13. Elektroničko plačanje: elektroničke novčanice, plačanje karticom, elektronički ček, elektronički novčanik, pametna kartica.
 14. Plačanje mobilnim uređajem, TTP mCommerce
 15. ebXML: EDI, eCo, SOAP, SOA, WSDL, UDDI, ebXML, agenti.
numeric exercises (N)
 1. Uvod u auditorne, plan i program. Prolazak kroz projekt: Plan razgovora s korisnikom
 2. Prolazak kroz projekt: Razgovor s korisnikom
 3. Prolazak kroz projekt: OPSPS, ZAHTJEVI
 4. Prolazak kroz projekt: Model procesa (MPP, DPP, POPISP)
 5. Prolazak kroz projekt: Model procesa (DTP0, DTD, DTP, RADD)
 6. Prolazak kroz projekt: Model podataka (DMP, OE, OA)
 7. Prolazak kroz projekt: Organizacija elektroničkog poslovanja (ASS, WEB, KUMEP, KIZVEP)
 8. Prezentacija. Predaja projekta.
 9. Not defined
 10. Not defined
 11. Not defined
 12. Not defined
 13. Not defined
 14. Not defined
 15. Not defined
laboratory exercises (L)
 1. Uvod. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 2. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 3. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 4. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 5. Prolazak kroz PowerPoint u svojstvu potpore prezentacije iz auditornih.
preliminary exam - theory (PT)
 1. Cjeline U1-U6. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 2. Cjeline U7-U11. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 3. Cjeline U12-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
project (PR)
 1. Studenti koji nisu za vrijeme dok se izvodio kolegij predali projekt iz auditornih dužni su to učiniti prije izlaska na ispit - teorija. Maksimalan broj bodova koji se može skupiti je 15.
exam - numeric (EN)
 1. Studenti koji nisu za vrijeme dok se izvodio kolegij predali projekt iz auditornih dužni su to učiniti prije izlaska na ispit - teorija. Maksimalan broj bodova koji se može skupiti je 15.
exam - theory (ET)
 1. Polaganje se vrši putem kolokvija. U svakom od kolokvija student je nužan skupiti minimalno 50% točnih odgovora. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija. Ako u tom pokušaju ne uspije položiti kolokvij, preostaje mu polaganje na klasičan način cijelog gradiva. Pod cijelo gradivo podrazumijevaju se teorijska pitanja koja su ulazila u sva tri kolokvija. Da bi student prošao ispit nužno je da skupi 50% točnih odgovora. Prilikom zaključivanja ocjene uzima se u obzir: 1. Bodovi iz kolokvija ili ispit -teorija. Maksimalan broj bodova je 60 2. Bodovi iz auditornih, Maksimalan broj bodova je 15 3. Bodovi iz laboratorijskih. Maksimalan broj bodova je 15. 4. Bodovi iz bliceva koji se pišu na početku svakog sata predavanja. Maksimalan broj bodova je 10. 5. Dodatni bodovi koji se mogu dobiti za zalaganje. Na osnovu svih prikupljenih bodova studentu se formira ocjena.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264