Skip to main content

IT - English Language 2

Subject name

English Language 2

Details
Code
VSITE042
Abbrev.
ENG2
ECTS
2
Year
2
Semester
Winter semester
Type
obligatory
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Sum 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
1
1
30
30
TeachersLeaders: dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
PrerequisitsNone
Content

Kultura i druga obilježja stranih zemalja, promjene u načinu života vezane uz razvoj tehnologije, zdravlje, hobiji i interesi, moda i potrošačko društvo, osobine ličnosti u kontekstu različitih zanimanja, snovi i ambicije, stambeni prostori, novac i transakcije, politika, religija i javni život.

Learning objectives

Opća. Korištenje svih jezičnih vještina potrebnih u svakodnevnom životu, dakle govorenja, slušanja, čitanja i pisanja.
Posebna. Argumentirano diskutiranje o raznim temama kao politika, religija i ostali oblici javnog života. Izražavanje mišljenja, pregovaranje. Iznošenje prijedloga i mišljenja o raznim temama bez jezičnih teškoća. Pisanje kratke priče, eseja, izvještaja i formalne elektroničke pošte te opisivanje procesa. Razumijevanje izvornih govornih materijala vezanih uz različite aspekte života, kao i korištenje pisanih tekstova u cilju što bržeg pronalaženja relevantnih informacija.

Learning outcomes

1. 1. Understand the main thoughts from a general text or a text from the prescribed literature and unfamiliar words from context within which they are said.
2. To understand a speech or lecture about a familiar topic.
3. To describe topics and contents related to interests.
4. Read, analyze and present general written material.
5. Discuss about some general topics with arguments.
6. Negotiate with the use of matching vocabulary.
7. Follow and participate in discussions about familiar topics.
8. Write an essay, report, short story.
9. Use written texts for finding relevant information.

Competencies

Student je osposobljen za korištenje svih jezičnih vještina potrebnih u svakodnevnom životu, dakle govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Na engleskom jeziku može obaviti kupnju, razgovarati o zdravlju i zdravstvenim problemima, izraziti mišljenje o interesima, hobijima i provođenju slobodnog vremena. Može bez jezičnih teškoća iznositi prijedloge i mišljenja o raznim temama, razgovarati o putovanjima, nekretninama i različitim vrstama zanimanja. U pismenoj komunikaciji osposobljen je za pisanje životopisa, molbe za zaposlenje, te je u stanju predstaviti se pri zapošljavanju služeći se stranim jezikom. Student može uspješno sudjelovati u diskusijama vezanim za religiju, politiku i sve oblike javnog života. Također stječe i kompetencije razumijevanja izvornih govornih materijala vezanih uz različite aspekte života, kao i korištenja pisanih tekstova u cilju što bržeg pronalaženja relevantnih informacija.

Recommended Literature

1. Lebeau, I., Rees, G. (2008) Language Leader Pre-Intermediate (Coursebook with CD-ROM, Workbook), Pearson Education Ltd. Harlow.
2. Hornby, A. S. (1999) Oxford Advanced Learner's Dictonary, OUP. Oxford.
3. Walker E., Elsworth S., (2000) New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students, Longman Ltd. Harlow

Additional Literature

1. Aspinall, T. (2002) Test Your Listening, Pearson Education Ltd. Harlow. 2. Dean, M. (2002) Test Your Reading, Pearson Education Ltd. Harlow. 3. Watcyn-Jones, P., and Johnston, O. (2002) Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Ltd. Harlow.

lectures (T)
 1. Uvod 7. Science; must and have to; key vocabulary; scenario
 2. 7. Science; reading; had to and could; nouns, adjectives and verbs with prepositions; describing charts
 3. 8. The night; verb patterns; key vocabulary; scenario
 4. 8. The night; reading; future intentions; writing a story
 5. 9. Work and industry; used to; key vocabulary; scenario
 6. 9. Work and industry; reading; Present Simple Passive; describing a process ponavljanje 7-9
 7. 1.kolokvij; video materijali
 8. 10. Global affairs; present continuous for future arrangements; key vocabulary; scenario
 9. 10. Global affairs; reading; Past Simple Passive; a for and against essay
 10. 11. The environment; Present Perfect Continuous; key vocabulary; scenario
 11. 11. The environment; reading; phrasal verbs; writing a report
 12. 12. Sport; second conditional; key vocabulary; scenario
 13. 12. Sport; reading; too and enough; writing an email
 14. Ponavljanje 10-12; dodatni materijali (video, audio, pismeni)
 15. 2.kolokvij, video materijali
preliminary exam - theory (PT)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 7. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo nastavnih jedinica 1-6. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo nastavnih jedinica 7-14. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
exam - theory (ET)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264