Skip to main content

DIT - Content management systems

Subject name

Content management systems

Details
Code
VSITE275
Abbrev.
SUS
ECTS
5
Year
2
Semester
Summer semester
Type
major obligatory
NQF Level 7
Master's study
E-Learning
0%
Activities
DIT zg - Win 20/21
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
PN
0
1
1
0
PT
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
1
1
0
ET
0
1
2
0
AL
3
1
90
90
TeachersLeaders: Dalibor Bužić, pred.
PrerequisitsNone
Content

Definicija sustava za upravljanje sadržajem. Vrste sustava obzirom na tip podataka. Funkcije CMS-a. Prednosti korištenja CMS-a. Raspoloživa okvirna rješenja i njihov odabir. Sistemski zahtjevi. Instalacija, lokalizacija i podešavanje sustava. Komponente sustava i njihova prilagodba. Razvoj vlastitih komponenti. Izrada sadržaja. Upravljanje životnim vijekom sadržaja. Multimedijalni sadržaji. Definiranje grupa korisnika i dodjela ovlaštenja. Sigurnost CMS-a. Organizacija sadržaja. Interakcija s posjetiteljima portala. Upravljanje Internet portalom.

Learning objectives

Osposobiti studenta za implementaciju sustava za upravljanje sadržajem web sjedišta.

Learning outcomes

1. Specify the content management system and its functions, system requirements, present the available general solutions.
2. Install and configure the system, customize the system components.
3. Develop own components.
4. Define users, groups and roles, define the interaction with users.
5. Create content, manage the life cycle of content, manage the portal.

Competencies

Studenti su osposobljeni za izbor, instalaciju i podešavanje sustava za upravljanje sadržajem, te za izradu web sjedišta s dinamičkim web stranicama.

Recommended Literature

1. Boiko, B.: Content Management Bible, Wiley 2001.
2. Halvorson , K.: Content Strategy for the Web, New Riders Press, 2009.

Additional Literature

1. Web sjedište api.drupal.org

lectures (T)
 1. Definiranje sadržaja. Formatiranje sadržaja prema emocionalnom i vizualnom efektu te dosegu. Struktura sadržaja. Koraci upravljanja sadržajem.
 2. Funkcionalnost i značenje sadržaja. Upravljanje sadržajem. Sustav prikupljanja.
 3. Sustavi upravljanja i objavljivanja. Potreba za SUSom. Komponentni, kompozicijski i shematski sustav.
 4. Utjecaj drugih djelatnosti na SUSove. Grane (područja primjene) SUSova. Mali projekti uvođenja SUSova.
 5. Zanimanja u SUSu.
 6. Faze uvođenja SUSa. Priprema za projekt. Osiguravanje projektnog mandata. Prikupljanje zahtjeva.
 7. Logičko oblikovanje SUSa. Odabir SUSa. Uvođenje u primjenu.
 8. Kotač upravljanja sadržajem. Rad s metapodacima.
 9. Katalogiziranje publike. Oblikovanje publikacija.
 10. Oblikovanje tipova sadržaja. Rad s autorima i preuzetim sadržajima.
 11. Oblikovanje pristupnih struktura - hijerarhija, indeksa, poveznica i slijedova. Oblikovanje predložaka, personalizacije i radnih dijagrama.
 12. Sigurnost SUSa. Rizici zloupotrebe. Tehnike zaštite.
 13. Razvoj vlastitih komponenti. Akcijske i filterske kuke. Shortcode. Korisnički tipovi postova.
 14. Redizajn vođen strategijom sadržaja.
 15. Uvod u analizu ponašanja posjetitelja.
laboratory exercises (L)
 1. Instalacija WordPressa. Izrada postova.
 2. Prilagođavanje postavki sustava. Napredne mogućnosti postova.
 3. Stranice u WP. Stvaranje kategorija i izbornika.
 4. Dodaci (pluginovi) - životni ciklus. Taktika pretraživanja dodataka u bazi. Opće smjernice za korištenje dodataka.
 5. Instalacija i podešavanje odabranih dodataka.
 6. Optimizacija za tražilice.
 7. Prilagođavanje izgleda portala - uvod u uređivanje teme.
 8. Uređivanje teme. Korištenje teme djeteta.
 9. Rad s predlošcima.
 10. Korisničke uloge i dodjeljivanje dozvola.
 11. Primjena tehnika zaštite SUSa.
 12. Stvaranje vlastitih dodataka
 13. Stvaranje vlastitih tipova postova. Preuzimanje sadržaja iz vanjskih izvora.
 14. Not defined
 15. Not defined
preliminary exam - numeric (PN)
 1. Not defined
preliminary exam - theory (PT)
 1. Cjeline U1-U7. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
 2. Cjeline U8-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
exam - numeric (EN)
 1. Not defined
exam - theory (ET)
 1. Ukoliko student nije položio kolegij preko kolokvija, mora pristupiti pismenom ispitu cijelog gradiva U1-U15. Pismeni ispit ima između 6 i 8 pitanja. Minimum za prolaz je 50% odgovorenih pitanja. Konačnu ocjenu sačinjavaju kolokviji teorije (ili rezultat ispita) 63%, obavezni projekt 21%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 11% te izlazni testovi predavanja 5%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta (u redovnim terminima zimskih ispitnih rokova). Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlo dobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
autonomus learning (AL)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264