Skip to main content

Cjeloživotno obrazovanje

Značajan dio studenata VSITE-a čine zaposleni koji se uz potporu poslodavca ili za vlastite potrebe žele dokvalificirati i osuvremeniti znanja potrebna na radnom mjestu.  Za takve studente je predložen upis manje kolegija, odnosno ECTS-a godišnje, čime je omogućena organizacija nastave radnim danom u popodnevnim satima, iza 16:45. Na taj je način zaposlenima omogućeno pohađanje nastave unatoč obvezama na radnom mjestu, čime je efikasno ostvareno načelo cjeloživotnog obrazovanja. 
Poseban način cjeloživotnog obrazovanja su i uvijek aktualne radionice koje VSITE organizira već dugi niz godina.

Na VSITE-u razlikujemo tri načina cjeloživotnog obrazovanja.

 • cjeloviti izvanredni studij
 • djelomični izvanredni studij
 • radionice (neinstitucionalno obrazovanje)
   

Izvanredni studenti završavaju identičan studijski program kao i redoviti studenti, te dobivaju jednako vrijednu diplomu.
Specifičnost izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih tehnologija je u načinu izvođenja nastave za izvanredne studente. 
Preddiplomski studij je produžen na četiri godine, na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija studenti odslušaju u tri godine. Diplomski studij je produžen na dvije i pol godine, s tim da kolegije prva tri semestra redovnog studija studenti odslušaju u četiri semestra. Zadnja godina preddiplomskog studija, treća za redovne, odnosno četvrta za izvanredne, ista je za sve studente, kao i zadnji semestar diplomskog studija, odnosno četvrti semestar za redovite, odnosno peti za izvanredne studente. 
Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 sata na 18 do 20 sati, a organizacija nastave omogućuje izvanrednim studentima ispunjavanje istih obaveza u nastavi koje imaju i redovni studenti. Omogućavanje studija uz rad efikasan je način ostvarenja cjeloživotnog obrazovanja za polaznike koji se žele usavršiti završavanjem visokoškolskog programa.

Možda  se  u  poslovnom  svijetu  susrećete  s izazovima koji ne spadaju nužno u vašu struku, a  zahtijevaju specifična  IT  znanja  koja  na VSITE-u možete  steći upisom samo pojedinih kolegija  i  tako  se  osposobiti  za obavljanje poslova    koji    zahtijevaju    interdisciplinarna znanja.  Po završetku ovakvog individualiziranog programa, skrojenog prema vašim potrebama, dobivate prijepis ocjena sa pripadajućim ECTS bodovima. Stečeni ECTS  bodovi  se  priznaju  u slučaju da želite upisati cjeloviti studij.

Dugi niz godina VSITE njeguje tradiciju organizacije radionica pod vodstvom vrhunskih IT stručnjaka. Radionice su usmjerene na sudionike s ciljem svladavanja specifičnih vještina. VSITE je do sada organizirao čitav niz radionica za svoje studente i srednjoškolce kao što su Arduino, Linux, Digitalna elektronika, Mikrokontroleri I i II, Izrada računalnih igara, Cloud Computing, Photoshop, Illustrator, After Effects, Zaštita intelektualnog vlasništva u ICT sektoru, itd.

O PROGRAMU

Nositelj programa je Visoka škola za informacijske tehnologije iz Zagreba.

Cilj programa je obrazovati i osposobiti polaznike u kompetentne stručnjake na području informacijskih tehnologija koji mogu suvereno konkurirati na tržištu rada. VSITE  se u svom obrazovnom procesu oslanja na nastavnike i suradnike s dokazanim poznavanjem struke i teorijskim znanjem, kao i na priznate stručnjake iz gospodarstva koji nastavu obogaćuju brojnim primjerima iz svoje svakodnevne prakse.

Program je namijenjen osobama koje trebaju proširiti svoja znanja ili steći nova. Polaznici moraju zadovoljiti minimalne uvjete za pohađanje programa koji su određeni u silabusima predmeta koje obuhvaća program. Program nudi mogućnost obrazovanja i osposobljavanja zaposlenicima iz gospodarstva, tijela državne uprave, javnih poduzeća i građana koji će izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

ELEMENTI INOVATIVNOSTI INICIJALNOG PROGRAMA

1.    Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke
2.    Alati i postupci ljubičastog tima 1 i 2 
3.    Open source framework za informacijsku sigurnost  / Cybersec. otvorenih sustava 
4.    Analitičke vještine za potrebe kibernetičke sigurnosti 
5.    Inteligencija otvorenog pristupa 
6.    Računalna forenzika 
7.    Upravljanje kontinuitetom poslovanja 

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati arhitekture sigurnosnih sustava 
2.    Razumjeti sustave integralne sigurnosti 
3.    Isplanirati model informacijske sigurnosti 
4.    Dizajnirati integralni sustav sigurnosti 
5.    Procijeniti sustav sigurnosti podataka 
6.    Razlikovati sigurnosne sustave za upravljanje pristupu informacijama 

OSTALE VRIJEDNOSTI PROGRAMA

Integrirani pristup razvoju 

Jačanje tehničkih znanosti u Hrvatskoj i stjecanje znanja iz područja značajnih za društvene informacijske sustave, korporativna računala i poslovne sustave te kritičnu infrastrukturu. 

Inovativan način održavanja nastave

Bazira se na simulacijama i timskom radu polaznika i predavača kao i na iskustvenom učenju. Kontinuirano osposobljavanje IT stručnjaka i IT menadžera na području kibernetičke sigurnosti koje je usmjereno na: 

 • preventivno djelovanje kroz definiranje pravila i postupaka informacijske sigurnosti te implementaciju odgovarajuće tehničko tehnološke opreme u cilju zaštite imovine i resursa
 • prijenos znanja i vještina digitalne forenzike u otkrivanju i sprečavanju daljnjih posljedica u slučaju kad se dogodi incident ili neki oblik kibernetičkog napada

PREDAVAČI

 • znanstvenici, profesori, viši predavači i predavači iz zagrebačkih visokih učilišta i veleučilišta
 • stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u informacijskoj i kibernetičkoj sigurnosti
 • stručnjaci i treneri iz digitalne i mrežne forenzike

Nositelji predmeta su dugogodišnji iskusni predavači na više visokih škola i veleučilišta kao i zaposlenici u prestižnim hrvatskim i inozemnim tvrtkama. Sudjelovali su u procesu akreditacije i pokretanja diplomskog studija informacijske sigurnosti i digitalne forenzike. Objavili su više stručnih i znanstvenih radova iz područja informacijske sigurnosti te projektiranja i razvoja informacijskih sustava, kao i na razvojima i integracijama IKT sustava, opće informatičke obuke i savjetovanja.

Predavači na programu:

Dr.sc. Darko Galinec, prof. v. š.
Dr.sc. Damir Delija, v. pred
Mr sc. Marinko Žagar, v. pred.
Goran Sirovatka, dipl. inž., pred.
Vladimir Kolar, dipl. inž.
Edmond Krusha, str. spec. inf. tech., pred.
Rajko Plečko, struč. spec. ing. techn. inf.
Ivo Šuste, dipl. inž., pred.
Mr. sc. Milan Davidović, v. pred.
Dubravko Žižak, pred.

PROGRAM

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

INICIJALNI PROGRAM

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Tehnički smjer

VSITE361

OIST

Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke

36

3

VSITE362

APPT

Alati i postupci ljubičastog tima

36

3

VSITE363

OSIS

Okvir otvorenih sustava informacijske sigurnosti

24

2

VSITE364

AVIS

Analitičke vještine za kibernetičku sigurnost

36

3

VSITE365

OSINT

Inteligencija otvorenog pristupa

36

3

VSITE265

RFOR

Računalna forenzika

60

5

VSITE366

BCM

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

24

2

VSITE367

KSIG

Kibernetička sigurnost

60

5

VSITE368

CISSP

Priprema za polaganje CISSP certifikata

60

5

 

 

Ukupno

352

31

Poslovni smjer

VSITE361

OIST

Osnove informacijske sigurnosti za tvrtke

36

3

VSITE366

BCM

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

24

2

VSITE367

KSIG

Kibernetička sigurnost

60

5

VSITE368

CISSP

Priprema za polaganje CISSP certifikata

60

5

 

 

Ukupno

180

15

* P+V

 

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

Djelomični studij

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

I semestar (Zimske semestar)

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE261

URAS

Upravljanje računalnom sigurnosti

30+30

5

VSITE262

POIS

Pouzdanost informacijskih sustava

30+30

5

 

 

 

120

10

* P+V

 

II semestar (Ljetni semestar)

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE263

SRM

Sigurnost računalnih mreža

30+30

5

 

 

 

60

5

* P+V

 

III semestar (zimski semestar)

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

Izborni kolegiji IT razine 6

VSITE153

SRP

Sigurnost računala i podataka

30+30

5

 

 

 

60

5

Izborni kolegiji DIT razine 7

VSITE265

RFOR

Računalna forenzika

30+30

5

 

 

 

60

5

 

VAŽNE NAPOMENE O PROGRAMU

Voditelj programa
Edmond Krusha

Trajanje programa
Svi programi traju 36 sati (predavanja i vježbe).

Održavanje nastave
Održavanje nastave po hibridnom modelu (kontaktno i po potrebi na daljinu). Polaznicima inicijalnog programa omogućuje se udaljeni pristup na aktivnosti te pregledavanje snimke predavanja i vježbi. 

U slučaju potrebe nastavnicima se omogućava udaljeni pristup.

Mjesto održavanja nastave
Visoka škola za informacijske tehnologije, Klaićeva 7, 10000 Zagreb

Cijena
Iznosi 440 kn po ECTS-u, moguće obročno plaćanje

Resursi 
Za svakog polaznika osigurani su računalni resursi :

 • Osobno računalo (minimalno) 8GB RAM, 64 bita 4 jezgre CPU, 500 GB diska, 1GB ethernet, 3 USB porta, Windows OS ili Linux (Kali) virtualno, podrška za virtualizaciju.  
 • U radu će se koristiti virtualne mašine, preporuča se Vmvare, očekivano je 2 virtualne mašine po polazniku.

Ako se pojavi potreba za održavanje nastave pristupom na daljinu za polaznika biti će osigurano:  

 • Predavaonica opremljena za udaljenu nastavu – nastavna oprema i pomagala – „croma screen“, mikrofoni, kamera stativ, pleksiglas 
 • Računala i resursi prikladni za rad u virtualnom okruženju
 • Programska podrška prema programu s omogućenim udaljenim pristupom laboratorijskoj opremi  (splashtop, guacamole)
 • Laboratorijska oprema s računalima na koje je moguće instalirati MS Windows 11, LINUX, i Windows Server 

Software: Python, R, Ftk image, Autopsy, Tableau image, Mathlab, Julija, Jupiter
 

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264