Skip to main content

Maja Ožegović Bačak

Maja Ožegović Bačak
Voditeljica marketinga / Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost / Erasmus koordinator

referada@vsite.hr, mozegovic@vsite,hr

 

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264