Skip to main content

Vaučeri za poboljšanje digitalnih vještina

Poboljšajte digitalne vještine svog mikro, malog ili srednjeg poduzeća na VSITE-u s „Vaučerima za poboljšanje digitalnih vještina“


I. POZIV "VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU"


Svrha Poziva

Svrha Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Financijska alokacija

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 9.954.210,00 eura.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u obliku vaučera.

Rokovi za prijavu

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u tri roka. Prvi rok je realiziran od 1. lipnja do 07. srpnja 2023. godine, a preostala su dva roka za podnošenje projektnih prijedloga:

  • drugi rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine
  • treći rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine.
Prihvatljivi pružatelji usluga

Prihvatljivi pružatelji usluga za pojedine vaučere moraju biti upisani u Katalog pružatelja usluga koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

I.I. VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti vaše zaposlenike za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i slično.

Visina i intenzitet potpore

Ukupna alokacija za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina iznosi 1.924.480,00 eura.

Maksimalni iznos potpore po vaučeru iznosi 9.990,00 eura.

Intenzitet potpore je 60% od prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koji su mikro, mala ili srednje velika poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća. 

Prihvatljivi prijavitelj mora:

  • imati minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog
  • biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga
  • biti registriran za prihvatljivu djelatnost.

Prijavitelj ne smije sudjelovati kao pružatelj bilo koje vrste usluga na bilo kojem projektu prijavljenom za dodjelu vaučera u okviru ovog Poziva, odnosno ako je upisan u Katalog pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati ovim vaučerom su specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije.

Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:

• da je najmanje 20% svih zaposlenika uključeno u edukacije u sklopu vaučera

• da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu

• da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika

• da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 eura.

Trajanje projektnih aktivnosti

Predviđeno trajanje projekta ne smije biti dulje od 12 mjeseci od dana izdavanja vaučera

Podnošenje zahtjeva za potporu

Projektni prijedlog podnosi se korištenjem obrazaca koji su sastavni dio Poziva isključivo putem sustava eNPOO, odabirom jedne od ponuđenih vrsta vaučera u sustavu.

 

VSITE  

Projektnoj prijavi na natječaj morate priložiti ponudu prihvatljivog pružatelja usluga i bespovratna sredstva se dodjeljuju za izabranog pružatelja usluga.  

VSITE je upisan u objavljeni Katalog pružatelja usluga (link: https://mingor.gov.hr/katalog-pruzatelja-usluga-u-okviru-poziva-vauceri-za-digitalizaciju/9283) kao prihvatljivi pružatelj usluga za „Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina“.

VSITE (Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija) je privatno visoko učilište koje u znanstvenom području tehničkih znanosti, polja računarstva i elektrotehnike ustrojava i izvodi Stručni prijediplomski studij informacijskih tehnologija i Stručni diplomski studiji informacijskih tehnologija, te organizira programe stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja djelatnika poduzeća.

Razvijamo stručne kompetencije u polju računarstva iz programiranja (dizajn softvera), računalnih sustava, mreža, računarstva u oblaku, baza podataka, web dizajna, programskog inženjerstva, informacijskih sustava, ugradbenih i prijenosnih računala, umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, odnosno edukacije koje uključuju prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.                                                                                                

Ako planirate prijavu na natječaj „Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina“, kontaktirajte nas  putem maila mozegovic@vsite.hr radi definiranja potrebnih digitalnih vještina vaših djelatnika, opsega edukacije i dinamike provedbe planiranih aktivnosti.

Na osnovi utvrđenih potreba ćemo Vam dostaviti ponudu za usluge edukacije iz područja razvoja digitalnih vještina koje će osposobiti vaše zaposlenike za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije poduzeća.

Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o točnom roku zaprimanja projektnih prijava i eventualnim izmjenama Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264