Skip to main content

Kontakt

Kontakt

referada: 01/3764200
dekanat: 01/6525614
telefaks: 01/3764264

referada@vsite.hr
dekanat@vsite.hr
knjigovodstvo@vsite.hr

Radno vrijeme referade

ponedjeljak i srijeda: 11:00 - 13:00
utorak i četvrtak: 16:00 - 18:00
petak: ne radi

IBAN

HR9724880011100137190
HR8023600001101922034

OIB

28017824635

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Ana Mandić
e-mail: amandic@vsite.hr

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264