Skip to main content

dr. sc. Darija Pešut, pred.

dr. sc. Darija Pešut, pred.
Prodekanica za nastavu / Voditeljica katedre za jezike i društvene kolegije / Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

darija.pesut@vsite.hr

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264