Opis semestara - specijalistički diplomski studij

I. II. i III. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava *

ECTS

 

 

Izborni kolegij jezgre**

45+30

6

 

 

Izborni kolegij društveni**

30+15

4

 

 

Izborni kolegij smjera***

30+30

5

 

 

Izborni kolegij smjera***

30+30

5

 

 

Izborni kolegij slobodni****

30+30

5

 

 

Izborni kolegij slobodni****

30+30

5

UKUPNO:

195+165

30

* P+V,   
**bira se jedan od ponuđenih predmeta,
***biraju se najmanje dva od ponuđenih predmeta,
****biraju se među ostalim predmetima istog ili među predmetima drugih smjerova