Oblikovanje web stranica

Naziv predmeta

OBLIKOVANJE WEB STRANICA

Kod

VSITE165

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Damjan Patarčec, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja web stranica kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava korisnika za korištenje naprednih alata za izradu i oblikovanje Web stranica.

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE161

Sadržaj

Svrha Web site-a. Strategije dizajna. Dizajn sučelja. Pristup informacijama, navigacija, veze. Oblikovanje stranice, dizajn grid-ova, osnovne tablice. Duljina stranice. Problem različitih okružja (platformi). Komparativni prikaz mogućnosti web preglednika. Grafika, GIF, JPEG, mape. Multimedija i animacija na webu, AVI, MP3, MPEG, SWF. Korištenje MS FrontPage-a, osnove korištenja PainShopPro. Macromedia DreamWeaver

Preporučena literatura

  • Lynch, P; «Yale C/AIM Web Style Guide»
  • Upute za MS FrontPage
  • Upute za Netscape, MS IE, Operu ...

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)