Velika zlatna medalja za kvalitetu

Visoka škola za infomacijske tehnologije nagrađena je velikom zlatnom medaljom za kvalitetu u kategoriji visokoškolskog obrazovanja na 14. međunarodnom sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu održanom od 7. do 9. ožujka 2019. godine.

Shift Fintech konferencija

Desetak studenata VSiTE-a je imalo priliku sudjelovati na Shift Money Fintech konferenciji 26.&27.11.2018. te ukratko prenosimo njihove dojmove. Posebno su izrazili zadovoljstvo prezentiranim temama na temu područja Blockchain platforme te umjetne inteligencije. Dojmila ih se izjava direktora IBM Blockchain laboratorija da će se do 2027.