Raspored drugi tjedan 2019./2020.

Poštovane kolegice i kolege!

Svi koji nisu dobili korisničke podatke za studentski portal mogu ih preuzeti u referadi, a ovdje mogu vidjeti raspored za drugi tjedan nastave na preddiplomskom studiju u akademskoj godini 2019./2020.

Na studentskom portalu student.vsite svatko vidi svoj osobni raspored po grupama.

Raspored prvi tjedan 2019./2020.

Poštovane kolegice i kolege!

Svi koji nisu dobili korisničke podatke za studentski portal mogu ih preuzeti u referadi, a ovdje mogu vidjeti raspored za prvi tjedan nastave na preddiplomskom studiju u akademskoj godini 2019./2020.

Na studentskom portalu student.vsite svatko vidi svoj osobni raspored po grupama.

Možete ga preuzeti ovdje.

Uvodno predavanje 2019./ 2020.

Uvodno predavanje za brucoše preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2019./2020. će se održati u petak 27.9.2018. u predavaonici broj 2, Klaićeva 7, Zagreb.

Predavanje počinje:

REDOVITI studenti u 12 sati, a IZVANREDNI studenti u 17 sati.

Vodič za brucoše možete preuzeti ovdje: Vodič za brucoše

Dijalog EU s mladima - konzultacijski upitnik

 Što je Dijalog Europske unije s mladima?

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa strukturiranog dijaloga.