Prva godina

I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE001 LALG Linearna algebra 30+30 5
VSITE011 FIZ Fizika 45+30 6
VSITE101 OET Osnove elektrotehnike 30+45 6
VSITE111 DIMT Digitalna i mikroprocesorska tehnika 45+45 7
VSITE141 KRIP Korištenje računala i programa 15+30 3
VSITE041 ENG1 Engleski jezik 1 30+0 2
UKUPNO: 195+180 29

 

II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE002 MANA1 Matematička analiza 1 30+45 6
VSITE102 OEL Osnove elektronike 30+45 6
VSITE112 AODR Arhitektura i organizacija digitalnih računala 45+45 7
VSITE121 UPROG Uvod u programiranje 45+60 8
VSITE021 PET Poslovna etika 30+0 3
VSITE042 ENG2 Engleski jezik 2 30+0 2
UKUPNO: 210+195 32

* Ukupno sati predavanja + vježbi