Shift Fintech konferencija

Desetak studenata VSiTE-a je imalo priliku sudjelovati na Shift Money Fintech konferenciji 26.&27.11.2018. te ukratko prenosimo njihove dojmove. Posebno su izrazili zadovoljstvo prezentiranim temama na temu područja Blockchain platforme te umjetne inteligencije. Dojmila ih se izjava direktora IBM Blockchain laboratorija da će se do 2027. čak 10% svjetskog BDP-a ostvarivati kroz Blockchain platformu, što tu temu čini još važnijom. Interesantna im je bila platforma DataRobot koja se bavi umjetnom inteligencijom te pomoću strojnog učenja ima za cilj poboljšati procese u bankarskom sektoru te sigurnost transakcija, oslonjene na Blockchain platformu. Istaknuli su i Ripple, protokol otvorenog koda, koji za razliku od Bitcoina ne počiva na Blockchainu nego svom algoritmu (RPCA) te je u nekom situacijama i primjenjiviji od Bitcoina a povezuje financijske institucije i digitalne valute s ciljanim segmentom Internet of Value kako bi se novčana vrijednost prenosila brzinom širenja informacije. Na kraju se zahaljujemo našim poslovnim partnerima Raiffeisen bank Hrvatska na potpori studentima VSiTE-a za sudjelovanje na Shift Fintech konferenciji.