Specijalistički diplomski studij - Početak nastave

Predavanja na Specijalističkom diplomskom studiju započinju u ponedjeljak, 09.10.2017.

Raspored predavanja je u izradi. Raspored će biti vidljiv u vašim osobnim rasporedima unutar scad-a kao i na mrežnim stranicama škole najkasnije u nedjelju, 08.10.2017.