Završetak studija - specijalistički studij

Studenti završavaju studij polaganjem svih ispita i polaganjem diplomskog ispita.

Diplomski ispit sastoji se od:

  • izrade diplomskog rada,
  • obrane diplomskog rada pred tročlanim povjerenstvom i diskusije.

Ukupna ocjena diplomskog ispita sastoji se od:

  • ocjene diplomskog rada,
  • ocjene obrane diplomskog rada, uključivo i diskusiju.

Ukupna ocjena studija sastoji se od:

  • prosjeka ocjena svih ispita.
  • ocjene diplomskog ispita,

Završetkom studijskog programa studenti stječu naziv "stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija" odnosno "stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija".