Završetak studija - stručni studij

Studenti završavaju studij polaganjem svih ispita, obavljanjem stručne prakse i obranom završnog rada.

Završni rad sastoji se od:

  • izrade završnog rada
  • obrane završnog rada pred tročlanim povjerenstvom i diskusije

Ukupna ocjena završnog rada sastoji se od:

  • ocjene završnog rada
  • ocjene obrane završnog rada, uključivo i diskusiju

Ukupna ocjena studija sastoji se od:

  • prosjeka ocjena svih ispita
  • ocjene završnog rada

Završetkom studijskog programa studenti stiču naziv stručni prvostupnik inženjer (baccalaureus) informacijskih tehnologija.